Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Moje přání pro ty z vás, kdo mě zde ještě sledují:-)

Zobrazit 1 komentář »

Kdo naslouchá Bohu, pečuje o svůj život i život druhých.
Kdo se Bohu zpěčuje, ničí životy druhých a tím i svůj věčný.
Z dnešního evangelia:
Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby je zahubil.

Napsat komentář »

Už mnoho let nemívám žádné konkrétní přání na Vánoce.
Ale tohle ANO.

Napsat komentář »

Kéž Maria, Matka Ježíšova, položí o letošních Vánocích své děťátko nikoli na studenou a tvrdou slámu, ale na vaše srdce: ať je vřelé, pokorné a štědré!
Bl. Jakub Alberione
Veselé Vánoce a požehnaný nový rok
vám přejí vaše Dcery svatého Pavla (paulínky)

Napsat komentář »

COUNTDOWN do Vánoc.
Králi národů a nárožní kameni církve, přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny.

Včera jsem byla celý den nasazena v knihkuepctví, takže jsem ani nestihla nic sdílet.

Napsat komentář »

Klíči Davidův, ty otvíráš brány věčného království, přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě.

Napsat komentář »

Hurá akce aneb mini podpora pro personál jedné pražské nemocnice.
Domluvila jsem se s nemocničním kaplanem, že obejdeme ve čtvrtek 25 jejich oddělení. Připravíme dárkové balíčky.
SHáNíME LIDI, CO BY NAPSALI PáR SLOV DIKů NA připravené ZáLOžKY - lidi, co jsou v Praze a pohybují se blízko centra, aby s emohli zastavit u nás v knihkupectví Paulínky.
Pražáci, ozvete se mi? 💝

Napsat komentář »

Hurá akce aneb mini podpora pro personál jedné pražské nemocnice.
Domluvila jsem se s nemocničním kaplanem, že obejdeme ve čtvrtek 25 jejich oddělení. Připravíme dárkové balíčky.
SHáNíME LIDI, CO BY NAPSALI PáR SLOV DIKů NA připravené ZáLOžKY - lidi, co jsou v Praze a pohybují se blízko centra, aby s emohli zastavit u nás v knihkuepctví Paulínky.
Pražáci, ozvete se mi?

Napsat komentář »

Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej!

Napsat komentář »

Vůdce domu Izraelova, ty jsi dal Mojžíšovi zákon na Sinaji, přijď a vysvoboď nás s velikou mocí.

Prosíme tě, všemohoucí Bože,
zbav nás tíživého otroctví hříchu,
abychom žili ve svobodě,
kterou nám přinesl tvůj Syn, Ježíš Kristus.

Napsat komentář »

Je to tady!
Začal týden velkých antifon. Týden do Vánoc.

Moudrosti Nejvyššího,
ty mocně i mírně
řídíš všechno,
přijď a nauč nás
cestě rozumnosti.

prig

óóó!

dromedar

pěti zde www.inadiutorium.cz/materialy/advent_antifony.pdf#page=23

(pro přehled dalších zhudebnění českého znění viz http://www.inadiutorium.cz/blog/20161217-o-upozorneni , pro pění latinsky viz plné internety not i nahrávek)

Zobrazit 4 komentáře »

Pokud umíte italsky, tak si dopřejte trochu povídání paulínek (Praha) a učednic (Brno) v rámci paulínských on-line setkání. Včera to bylo o České republice!

https://youtu.be/zFypf0lSlOk

Napsat komentář »

Ač sestra paulínka, karmeliánská spiritualita a zvláště někteří světci mi jsou hodně blízcí.
A tak dnes slavím Jana od Kříže.

Když tak více zde: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/9-dni-k-prohloubeni-nadeje-viry-a-lasky.html (se nezapře, že jsem paulínka:-)

dromedar

Sv. Jan od Kříže má ve Všeobecném římském kalendáři závaznou památku, takže ho snad ani sestra paulínka nemá právo neslavit, ne?

V úvahu by přicházelo, že ve vlastním kalendáři institutu na stejný den připadá nějaká vlastní památka a sv. Jan od Kříže je tak degradován na památku nezávaznou. Ale nezdá se, že by tomu tak skutečně bylo - jestli tedy seznam vlastních paulínských oslav otištěný tadyhle je aktuální: http://www.annunziatine.org/libro_liturgia_Famiglia_Paolina/introd.Litur_Famiglia_Paolina/LITURGIA_%20Famiglia_Paolina.pdf

JiKu

Zcela mimo kontext, ale nedá mi to.

Slovní spojení "Ač sestra paulínka" mi neodolatelně připomnělo hlášku Daga Badmana zapichujícího HogaFoga vývrtkou z LJ: "Ač bratře, přec netvore!"

Sorry.

Zobrazit 2 komentáře »

Vánoční koncert se svědectvími
Naše US ségry se nenéchaly ani covidem zastavit a už druhý rok pokračují on-line.

https://www.youtube.com/watch?v=eDlcgpx_BCE

Ivka-Iva-el

Nádhera. Sestřičky jsou super akční. Neplánujete něco takového i vy tady?

Andrea Hýblová (Neposeda)

tak až vstoupínějaké zpívající sestry, tak snad jo. zatím to ale nevypadá na žádnou show. musíme o Ježíši svědčit jinak.

Zobrazit 2 komentáře »

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
Modlitba s liturgickými texty 3.neděle adventní.
Ponese se v duchu Pavlovy výzvy z listu Filipanům.
https://youtu.be/liH-1PBw08o

Napsat komentář »

Modlitba na den slavnosti Neposkvrněné
Teď si čtu,že papež František byl ještě rychlejší, už byl u "římského sloupu Immaculaty" v 6 hodin. To já teprve s hrnkem kafe v županu.
https://youtu.be/w7-Byp5f8B8

Napsat komentář »

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »

Na živo dnes večer.
https://youtu.be/Vd5xMwoZbGI

Zájemci si mohou vybrat ze dvou časů (pokud nás bude tolik, budou 2 skupiny, jinak jen ta od 20h, v případě zájmu i od 21h pro maminky s konečně uspanými dětmi)
V komentáři je odkaz na hlasování na doodlu

  • 1
  • 2