Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Vstupní modlitba pro dnešní den
Všemohoucí, věčný Bože, tys vedl blahoslavenou Pannu Marii vnuknutím Ducha Svatého, aby navštívila Alžbětu;
prosíme tě, dej, ať jsme i my vždy poslušni jeho hlasu a můžeme tě spolu s Marií velebit.
AT I MY, KAM JDEME, PŘINÁŠÍME RADOST EVANGELIA.

Napsat komentář »

Naplněný den ve společenství Tří...

Napsat komentář »

Boží influencer bl. Carlo Acutis, seznamte se.

Daruji výtisk tomu, kdo je podobného věku, knihu přečte a něco mi řekne "na kameru mobilu" nebo napíše.

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Blahoslaveny-Carlo-Acutis.html

Napsat komentář »

Vstupní antifona – Žl 18,19-20
Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, protože mě má rád.

Napsat komentář »

Vstupní modlitba pro dnešní svátek

Bože, tys ustanovil svého jednorozeného Syna nejvyšším a věčným knězem, aby tě oslavil a spasil lidské pokolení;
dej, aby ti, které vyvolil za služebníky a správce svých tajemství, v moci a síle Ducha Svatého věrně vykonávali svěřenou službu.

Napsat komentář »

Vstupní modlitba pro dnešní památku (a za každého)

Bože, ty v každé době posíláš svým služebníkům svého Svatého Ducha, aby je naplňoval láskou a vedl ke svatosti; naplň i naše srdce radostnou zbožností, jaká vyzařovala ze svatého Filipa Neriho.

Napsat komentář »

Vstupní modlitba pro úterý

Všemohoucí Bože,
naplň celý svět svým pokojem
a veď ho po správných cestách,
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání.

Napsat komentář »

Modlitba nad dary z dnešní Památky Panny Marie, Matky církve

Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář, proměň je ve svátost naší spásy a dej, ať v nás účast na oběti tvého Syna přináší svůj užitek:
ať následujeme příklad Panny Marie, Matky církve,
a podobně jako ona s láskou spolupracujeme na díle vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Napsat komentář »

Všemohoucí Bože,
tys nám oslavením svého Syna
a světlem Ducha Svatého
otevřel přístup do věčné slávy;
prosíme tě, dej, ať z toho, cos nám prokázal,
roste naše víra a upevňuje se naše oddanost k tobě.

Napsat komentář »

Prosíme tě, Bože,
ať nás tvůj Duch naplní bohatstvím svých darů
a přetvoří nás svou mocí,
abychom správně smýšleli
a věrně konali tvou vůli.

Napsat komentář »

Milosrdný Bože,
dej, aby tvá církev shromážděná v Duchu Svatém byla zcela oddána tvé službě a upřímně se snažila o jednotu a svornost.

Napsat komentář »

Všemohoucí a milosrdný Bože,
sešli nám Ducha Svatého,
ať v nás přebývá svou milostí
a učiní z nás chrám své slávy.

Napsat komentář »

Prosíme tě, Bože,
ať na nás sestoupí síla Ducha Svatého,
abychom měli stále na paměti tvou vůli a vždycky podle ní žili.

Napsat komentář »
  • 1
  • 2