Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Inspirace od sestry Julie z USA. Přivezla jsem si s sebou.

https://youtu.be/HSRdIVCNYEM

Napsat komentář »

Požehnanou neděli.

Napsat komentář »

Šlo by to bez Ducha? Já už vím, že ne.

Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

jk-s

Co by nešlo bez Ducha?

Zobrazit 1 komentář »

Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, ...nepřebývá v chrámech, které vystavěly lidské ruce,ani si nedává posluhovat lidskýma rukama,že by něco potřeboval. Vždyť on sám dává všem život, dech i všechno... od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme.

Napsat komentář »

Už 6. neděle velikonoční!

Napsat komentář »

K dnešnímu evangeliu
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.

Napsat komentář »

Požehnaný den i celý týden.

Napsat komentář »
  • 1
  • 2