Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Na připomínku zesnulé spolusestry jsme nachystaly "výbor" z její poezie. Říkám si - ve spojení s 2.čtením dnes-, to je dar být vnímavá na Boží věci a ještě mít čas to vtělovat do slov.

"A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši."

Napsat komentář »

Požehanou neděli všem!

Vstupní modlitba
Prosíme tě, Bože,
posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.
Skrze tvého Syna ...

Napsat komentář »

Plně potvrzuji slova žalmisty..
"Ty jsi přece, Bože, slyšel mé sliby, dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno."

Napsat komentář »

Na co je zaměřena má pozornost? Na vítr a vlny (ať už jsou kolem mě a nebo ve mně) a nebo na pokojnou, ale tolikrát jinou než bych si představovala, Boží přítomnost? Jedno mi odvahu a svobodu k životu bere, druhé mi ji dodává. Pane, pomoz mojí slabé víře! Otevírej mě tvé přítomnosti, uč mě svým slovem, veď mě svým Duchem. Amen.

"Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. ... Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?"

"Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly."

majkiki

Když jsem to evangelium četla a rozjímala, oslovilo mě to, že Ježíš sám učedníky k takové plavbě vybízí - jinými slovy zve nás k tomu, abychom jistým způsobem riskovali (ne tak, že se do té bouře rozhodneme vrhnout, ale tak, že se nebudeme bát vyjet na hlubinu, i když ta bouře může přijít a téměř jistě jednou přijde), abychom svůj život svěřili Bohu s tím, že On je s námi i během bouře a touží být osloven k jejímu utišení. Touží nás každou bouří provést a nechat naši důvěru povyrůst. Nechce nás bouře uchránit, ale chce, abychom bouří prošli s Ním , abychom Ho mohli poznávat a zakoušet se vší jeho mocí a nahlíželi tak více Pravdu o nás samých i o Něm.

Zobrazit 1 komentář »

Dnes modlitba LIVE se spolusestrou M. Grazii (česko-italsky)

Ježíš, který za nás zemřel. Ale byl vzkříšen!
Za pokoj, za lidi nouzi a za moudrost pro ty, kdo nám vládnou.

https://www.instagram.com/tv/CKoivhijpSq/?utm_source=ig_web_copy_link

Napsat komentář »

"My přece nepatříme k těm, kteří se ze strachu vzdalují, a tak jdou k záhubě, ale k těm, kdo věří, a tím si zachrání život."

To se snadno řekne, necoufat ze strachu! A to ani nemusíme hned myslet na to, co hrozného hrozilo - a mnohde stále hrozí - křesťanům. Co je mým strachem, který mě dnes obírá o život? Najít pravdivou odpověď asi nebude snadné. Ale je to jeden z nutných kroků k nalezení života!
Za sebe vykopávám: spoléhání se na vlastní síly a schopnosti a ne-potřeba VŠE stavět na Pánu. Strach mu vše svěřit a proti vší logice skutečně důvěřovat. V dnešním evangeliu nacházím útěchu, že… Zobrazit více

"My přece nepatříme k těm, kteří se ze strachu vzdalují, a tak jdou k záhubě, ale k těm, kdo věří, a tím si zachrání život."

To se snadno řekne, necoufat ze strachu! A to ani nemusíme hned myslet na to, co hrozného hrozilo - a mnohde stále hrozí - křesťanům. Co je mým strachem, který mě dnes obírá o život? Najít pravdivou odpověď asi nebude snadné. Ale je to jeden z nutných kroků k nalezení života!
Za sebe vykopávám: spoléhání se na vlastní síly a schopnosti a ne-potřeba VŠE stavět na Pánu. Strach mu vše svěřit a proti vší logice skutečně důvěřovat. V dnešním evangeliu nacházím útěchu, že On ve mně roste a koná "ve dne i v noci", i když "ani nevím jak".

"Hospodinu svěř svůj osud,
v něho důvěřuj, on sám bude jednat." (ze žalmu 37, něco jako heslo pro dnešní den)

Napsat komentář »

A takhle to bylo. V pátek se propojím s jednou sestrou z Itálie.
https://www.instagram.com/tv/CKl92Urjd8A/?igshid=hk8kd087dpso

Ivka-Iva-el

Za zdraví, vztahy, víru, odpuštění a obrácení v rodině. Děkuji.

Zobrazit 1 komentář »

TAK JAK TO TEDA JE?
"Nedávejte si říkat ‘mistr’, jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‘otec’, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat ‘učitel’, jenom jeden je váš Učitel – Kristus."

V naší řeholní rodině pro naše zakladatele používáme označení Primo maestro a Prima maestra. A některým kněžím s úctou říkám "otče". Takže mě pokaždé tenhle úryvek trochu zarazí.
Dnes jsem pri rozjímání dostala tuto odpověď. Nakolik v sobě dotyčné osoby nechají vyzařovat Mistra (či Otcovu lásku a péči), nakolik je Božímu Duchu přenechání… Zobrazit více

TAK JAK TO TEDA JE?
"Nedávejte si říkat ‘mistr’, jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno ‘otec’, jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat ‘učitel’, jenom jeden je váš Učitel – Kristus."

V naší řeholní rodině pro naše zakladatele používáme označení Primo maestro a Prima maestra. A některým kněžím s úctou říkám "otče". Takže mě pokaždé tenhle úryvek trochu zarazí.
Dnes jsem pri rozjímání dostala tuto odpověď. Nakolik v sobě dotyčné osoby nechají vyzařovat Mistra (či Otcovu lásku a péči), nakolik je Božímu Duchu přenechání prostor, aby skrze ně "vtěloval" Boha do naší každodennosti, nakolik žijí Božím slovem, natolik jsou pro druhé lidi mistry, otci a učiteli, protože sami vědí, že jsou nástroji k tomu, aby druhé doprovázeli k jedinému Mistru a Otci.

Napsat komentář »

"Rozsévač rozsévá slovo..."
Ježíš tu nejlepší kvalitu "hýřivě rozhazoval" všude. I pro tvrdé srdce Jidášovo měl první jakost. A jak plýtvá v mém případě?!
Zároveň však poslal se svým slovem i nás. Dáváme i tam, kde je už předem jasné, že půda velkou úrodu nepřinese?

Ivka-Iva-el

Myslím, že všichni učitelé rozsévají pro všechny :-)

Zobrazit 1 komentář »

Sestry uz chystaji inspirace na dobu postni. Vladnete-li torochu anglictinou, zapiste se. Je to free.

Overwhelmed by the events of 2020 and 2021?
The Catholic tradition of meditation on death can help you to put everything into perspective.
Sign up for a free Lenten email series to learn more here! pauline.org/memento-mori-email

Napsat komentář »

Se všemi šrámy z minulosti nedám dopustit na mou rodinu. Vždy ji budu hájit aniž bych popírala nedostaky jednotlivých členů. Spojuje nás krev, prožitý kus života, časy strádání, okamziky radosti, péče, naslouchání, pomoc...
A pak tu je daleko širší rodina, rodina těch, kdo hledají a plní Boží vůli. Co všechno nás spojuje?! I zde jsou šrámy, nedostatky, ale je tu i krev. Ne naše, ale Ježíšova. A jeho Duch, který "pracuje" na našem posvěcení individuálním i společném!

"To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."

Napsat komentář »

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
(Vitráž z naší kaple)

U světců slavíme den jejich smrti. Jen P. Maria a Jan Křtitel mají i den narození. Apoštol Pavel má také dva svátky, jeho dnem narození je den, kdy potkal "Ježíše Nazaretského, kterého pronásledoval, ale nyní v něm poznal Pána".

Napsat komentář »

Pavlovo obrácení je v onom vidění a slyšení, setkání s pravým a osobním Bohem, a v tom, že pak nikdy neváhal a pokaždé vstal a šel svědčit slovem i písmem, dokud to byla Boží vůle.

"Bůh našich otců tě předem určil k tomu, abys poznal jeho vůli, viděl Spravedlivého a slyšel jeho vlastní hlas. Ty mu přede všemi lidmi budeš svědčit o tom, co jsi viděl a slyšel. Proč tedy ještě váháš? Vstaň..." (viz Sk 22,3-16)

Bože, ty sis vyvolil svatého Pavla, aby se stal učitelem národů; připomínáme si dnes jeho obrácení a prosíme tě:
dej, ať jsme i my připraveni plnit tvou vůli a vydávat světu svědectví o… Zobrazit více

Pavlovo obrácení je v onom vidění a slyšení, setkání s pravým a osobním Bohem, a v tom, že pak nikdy neváhal a pokaždé vstal a šel svědčit slovem i písmem, dokud to byla Boží vůle.

"Bůh našich otců tě předem určil k tomu, abys poznal jeho vůli, viděl Spravedlivého a slyšel jeho vlastní hlas. Ty mu přede všemi lidmi budeš svědčit o tom, co jsi viděl a slyšel. Proč tedy ještě váháš? Vstaň..." (viz Sk 22,3-16)

Bože, ty sis vyvolil svatého Pavla, aby se stal učitelem národů; připomínáme si dnes jeho obrácení a prosíme tě:
dej, ať jsme i my připraveni plnit tvou vůli a vydávat světu svědectví o tvé pravdě.

Napsat komentář »

Chodim ted k luzku pomalicku na vecnost odchazejici sestry Mary Paul. Jeji zivot byl dlouhy a pozehnany. Ale zrejme by neodchazela tak pokojne, kdyby ho nezila tak, jak apostol Pavel vyzyva Korintany. Premyslim nad tim textem, jak by ho apostol formuloval pro me.

"Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí."
1 Kor 7,29-31

Napsat komentář »

Pozehnanou nedeli Boziho slova.

Všemohoucí, věčný Bože,
veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni
s tvým milovaným Synem
a přinášeli hojný užitek.

http://www.liturgie.cz/clanky/a/nedele-boziho-slova-2021

Napsat komentář »

Sobotní desátek přes oceán s o. Jaroslavem z pražských Stodůlek.

Mělo by to fungovat úplně všem (i moje mamka bez účtu na instagramu to otevřela)
https://www.instagram.com/tv/CKZHLC5jx0Q/?igshid=7xh1dizh2abd

Zobrazit 1 komentář »

Příbuzní vidí Ježíše jinýma očima než ti další lidé "zvenku". A jaký je to rozdíl! A což teprve jaký je rozdíl mezi tím, jak vidí Bůh každého z nás s porovnáním, jak nás vidí nejbližší či cizí lidé?! (Může to být hezké, ale také zraňující, často tak i tak, jsme si navzájem jen lidmi a teprve evangelium nás učí Božímu pohledu.)

"Když Ježíš vešel do jednoho domu, znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu."
Evsngelium na sobotu

Napsat komentář »

Tohle je "moje" lavička s výhledem na Boston. Chybí mi hory, tak upínám zrak k mrakodrapům. I tady Bůh promlouvá. Jednou mě zde oslovil. A já se sem po večerech pravidelně vracím jako na místo "setkánína hoře".
Máte také nějaká místa, kam se chodíte s Ježíšem setkat? Existují i taková místa, kde na vás Bůh "předem čekal"? Vracíte se někdy na ně?

"Ježíš vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a oni přišli k němu."

Štupi

Jedno z mých místeček je v horách, uprostřed přírody - u nás v Beskydech - jedna selezianská chata. Před 1.sv. přijímání jsme tam měli přípravu, ve 14 letech jsem tam prožila osobní setkání s Bohem a přijala jsem víru za svou a i par týdenních duchovních cvičení o prázdninách. Vždycky se tam ráda vracím... cítím tam takovou hřejivou Otcovskou lásku, a to jenom v tom, že jsem. A vždycky Jej tam znova najdu ❤️

KMirjam

Cim jsem starsi, tim vic je to rodny kraj. Okoli Policky, at uz krajina smerem k Jimramovu, nebo cesta k Eiglovu lomu, cyklostezkou k Modřeci, to uz je pak jedno.... nemohu sice s Halasem volat " ja se tam vratim..", ale tam JE. Tam na me ceka....

smilemaruska

Krásné...ať tam můžeš nacerpat

Zobrazit 3 komentáře »

V evangeliu uslyšíme, že se neduživí hrnuli k Ježíši. Takže? Asi nikdo o sobě neprohlásí, že je úplný "chcípák" (to snad jen někteří světci neváhali o sobě prohlašovat), ale každý dobře známe, jak na tom jsme. Potřebujeme Ježíše, nejvyššího velekněze (největšího borce, učitele, přítele, lékaře...) A pokud ne, nechť nám to Bůh dá poznat, nechť na chvíli oddálí svou dlaň, abychom konečně spadli do jeho náruče.
"Ježíš je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali..."
Celé 1.… Zobrazit více

V evangeliu uslyšíme, že se neduživí hrnuli k Ježíši. Takže? Asi nikdo o sobě neprohlásí, že je úplný "chcípák" (to snad jen někteří světci neváhali o sobě prohlašovat), ale každý dobře známe, jak na tom jsme. Potřebujeme Ježíše, nejvyššího velekněze (největšího borce, učitele, přítele, lékaře...) A pokud ne, nechť nám to Bůh dá poznat, nechť na chvíli oddálí svou dlaň, abychom konečně spadli do jeho náruče.
"Ježíš je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali..."
Celé 1. čtení: Žid 7,25-8,6

Napsat komentář »

Budeme se ten desátek "který Ducha svatého seslal" modlit v jazycích.
V jazycích podle zemí našeho původu.

https://bit.ly/3c2Wm5j

– upraveno
soIipso

To je dobré, 3v1: Charismatismus, nacionalismus i kosmopolitismus :-)

soIipso

Já tam nic nevidím, musel bych si zřídit účet.

Andrea Hýblová (Neposeda)

@solipso nekomu to funguje bez uctu, nekomu ne. Pouzivam IG,protože tam se ke mne mute připojit nekdo dalsi. Ale hledám jine cesty....

Zobrazit 4 komentáře »