Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Náš Mistr slavil poslední večeři. Já s mými sestrami z jihu eucharistii a poslední snídani. A pak mi ještě slovy modlitby Blahoslavenství Dcer sv. Pavla společně požehnaly.
(A teď už směr letiště a Boston.)

Napsat komentář »

Špatné zprávy a On se stěhuje! Místo aby se někam schoval a počkal, jak se to vyvine, vyráží mezi lid žijící v temnotě. On, světlo, on dveře do Božího království. Za 3 roky takhle Ježíš půjde vstříc Jeruzalému, a pak smrti. Nic ho na cestě, započaté před pár dny v Betlémě, nezastaví.

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. ... Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.' Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království."

prig

Díky. Je to silné.

prig

Jinak pěkná matrace. A přesně taková vysoká lampa by se mi hodila do podkroví - vypadá to, že do toho kufru by se ještě vešla?

KMirjam

A současně je to zpráva nad zprávy! Ta největší. ... K čemu by nám bylo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni? :)

soIipso

Ta matrace!!!

<img://img.signaly.cz/upload/g/m/65lqzu3tt5djhs5s9mr3lu1thzxe4o/1396112379_178783878.jpg>

Zobrazit 4 komentáře »

Nikdo, kdo přijde ke Kristu, se nevrací už zpět po cestě, po které přišel.

Irelevantní

A co ten bohatý mládenec?

JiKu

A co ten bohatý mládenec?

Odešel po jiné cestě, než po které přišel.

KMirjam

@JiKu Bohatý mládenec se s Kristem minul. Nebyl mu tím, kým ho mít chtěl. A tak se po stejné cestě vrátil, a byl zas tam, kde byl.

Andrea Hýblová (Neposeda)

Četla jsem u některého z otců, že bohatého mládence (a jemu podobné) nemáme zaptracovat, že nevíme, co se stalo "pak". A tohle už dodávám já: Ježíšův pohled ho provázel dál. A kdyby chtěl být smutný po celý život?

Zobrazit 4 komentáře »

Letos bez velké pompy (v USA tři králové nechodí, jen děti se v knihkupectví u jesliček fotili jako pasáčci), ale stále můžeme z pokladnice našeho srdce nabídnout dar Kristu a jeho tělu, které s bratry a sestrami tvoříme. Dříve než mu budete něco chtít nabídnout, co se ho nejdříve zeptat, o co by stál On? Právě v tyto dny a právě od vás. Nevýslovná radost po "obětování" takového daru bude znamením, že to bylo skutečně Jeho přání a ne nějaký lidský ego-skutek (či dokonce sebezápor). Je to výzva i pro mě.

"Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili… Zobrazit více

Letos bez velké pompy (v USA tři králové nechodí, jen děti se v knihkupectví u jesliček fotili jako pasáčci), ale stále můžeme z pokladnice našeho srdce nabídnout dar Kristu a jeho tělu, které s bratry a sestrami tvoříme. Dříve než mu budete něco chtít nabídnout, co se ho nejdříve zeptat, o co by stál On? Právě v tyto dny a právě od vás. Nevýslovná radost po "obětování" takového daru bude znamením, že to bylo skutečně Jeho přání a ne nějaký lidský ego-skutek (či dokonce sebezápor). Je to výzva i pro mě.

"Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary..."

Napsat komentář »

Jak poznám, že je čas se vrátit, když se mi ani nijak zvlášť nestýská? Když v neznámých tvářích lidi kolem mě v kostele či na ulici začínám vidět známé-neznámé tváře těch, které jsem potkávala v kostelích či na ulicích v ČR.

Bez filtru. Východ slunce z nemocničního parkoviště (protože je to jediný vysoký bod široko daleko v okolí)

LiduškaŠ

A kdy se tedy vrátíš?

Andrea Hýblová (Neposeda)

Tak nějak do měsíce... ono je to ted náročnější s letenkami a hlavně, jak to v ČR vypadá.

Zobrazit 2 komentáře »

Zatímco Natanael má své pochyby a nedá ani na svědectví svého kamaráda, Ježíš o něm nepochybuje. A protože zná Natanaela už dávno (viděl ho mnohem dříve než jen pod fíkovníkem), může o něm prohlásit, že je to dobrý člověk. Bůh o svém stvoření ví své, vidí v něm to nejlepší (aby ne). Člověk o svém Stvořiteli pochybuje. To není na překážku, aby Bůh nepřestal hledět na člověka s láskou.
Natanael mu namítl: "Může z Nazareta vzejít něco dobrého?" Filip odpověděl: "Pojď a podívej se!" Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti." Natanael se… Zobrazit více

Zatímco Natanael má své pochyby a nedá ani na svědectví svého kamaráda, Ježíš o něm nepochybuje. A protože zná Natanaela už dávno (viděl ho mnohem dříve než jen pod fíkovníkem), může o něm prohlásit, že je to dobrý člověk. Bůh o svém stvoření ví své, vidí v něm to nejlepší (aby ne). Člověk o svém Stvořiteli pochybuje. To není na překážku, aby Bůh nepřestal hledět na člověka s láskou.
Natanael mu namítl: "Může z Nazareta vzejít něco dobrého?" Filip odpověděl: "Pojď a podívej se!" Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti." Natanael se ho zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem."

majkiki

Vidím v tom i pobídku pro nás, abychom se snažili přiblížit Božímu pohledu a i my hleděli na druhé s láskou a hledali v nich to nejlepší.:) A zároveň abychom svoje nitro bez větších obav svěřovali Božímu pohledu a byli hlavně před Bohem upřímní. Abychom se před Bohem nesnažili své obavy a pochybnosti skrývat a potlačovat, ale naopak je laskavému Božímu pohledu s důvěrou svěřili. Možná v tom byl Natanael beze lsti a Ježíš to ocenil.:)

Zobrazit 1 komentář »

Ježíš se jich zeptal: "Co byste chtěli?"
Podle mě se nás takhle ptá často. V evangeliích na vícero místech. Tak proč by ne i dnes? Co je dnes náročnější: zaslechnout otázku nebo dát pravdivou (ze samé podstaty našeho bytí) odpověď?
Fakt by mě zajímalo, co vám přijde těžší.
Bůh reaguje na to, co už v sobě nosíme. Ale když to "naťukne", co pak? Celé dnešní evangelium je: Jan 1,35-42.

Napsat komentář »

2. neděle po Narození Páně
V 1.čtení Moudrost říká: "Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz... vztyčit stan."
V evangeliu tomu odpovídá: "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi."
Neumím nz řečtinu, ale pamatuji si,že by to šlo přeložit stejně.
Takže: Bůh kempuje i na zahradě našeho domu?! Přebývá pod igelitem bezdomovců i uprchlíků, ve stanech divokých nomádů, v malých bytech velkých rodin, i v pěti hvězdičkových hotelech.
Co z toho vyplývá po svět a pro mě?

– upraveno
KMirjam

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד

Zobrazit 1 komentář »

Modlitba za ženy v očekávání a za děti.
Tajemství: kterého jsi v Betlémě porodila
https://www.instagram.com/tv/CJi6cHxD5m6/?igshid=1a0mgjrrqokku

Napsat komentář »

Popírám či nepopírám?
Jan píše těm, kterým "hrozilo" neuznat božství Ježíšovo. Jeho výzva mi však zaznívá podobně i dnes: Ježíš je dobrý chlápek, lze ho citovat, lze o něm diskutovat a pak taky super ten muzikál o něm... Neztrácí se mi však ze zřetele, že je to vskutku Bůh a že jednou před ním budu stát?! Není můj život (jisté jeho okamžiky) lží před druhými o Bohu a mé víře a především nalháváním si a falešnými výmluvami přede mnou samotnou? Jak z toho? Zůstávat v Něm. Je to proces, vypadávání a navracení se, rozpoznávání pravdy od lži, její volby a nechávaní se přitahovat Boží silou Ducha.… Zobrazit více

Popírám či nepopírám?
Jan píše těm, kterým "hrozilo" neuznat božství Ježíšovo. Jeho výzva mi však zaznívá podobně i dnes: Ježíš je dobrý chlápek, lze ho citovat, lze o něm diskutovat a pak taky super ten muzikál o něm... Neztrácí se mi však ze zřetele, že je to vskutku Bůh a že jednou před ním budu stát?! Není můj život (jisté jeho okamžiky) lží před druhými o Bohu a mé víře a především nalháváním si a falešnými výmluvami přede mnou samotnou? Jak z toho? Zůstávat v Něm. Je to proces, vypadávání a navracení se, rozpoznávání pravdy od lži, její volby a nechávaní se přitahovat Boží silou Ducha...

"Milovaní! Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? ... Zůstávejte v něm, jak jste o tom byli poučeni. Ano, děti, zůstávejte v něm! To vám pak dodá radostné důvěry, až se objeví, a při jeho příchodu nebudeme od něho s hanbou odmítnuti."

Napsat komentář »