Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Proč a s kým se spojovat a proti komu či čemu?
Dnes si odskočím od 1. čtení, protože mou pozornost upoutala poslední věta z evangelia na tento den. A to ještě dříve než jsem sledovala modlitbu za 400 000 zemřelých v USA (at už na či s covidem, prostě zemřelých). Začala jsem u sebe s přemýšlením nad tím, s kým se "paktuji", i když třeba jen v myšlenkách, a z jakého důvodu, zda je tím důvodem jen být proti někomu nebo zda je zatím krok k budování něčeho nového, s vizí, že i dobrého. Trochu mi ujížděly myšlenky i do české kotlinky. A pak jsem sledovala live vysílání z Washintonu, kde se modlil i… Zobrazit více

Proč a s kým se spojovat a proti komu či čemu?
Dnes si odskočím od 1. čtení, protože mou pozornost upoutala poslední věta z evangelia na tento den. A to ještě dříve než jsem sledovala modlitbu za 400 000 zemřelých v USA (at už na či s covidem, prostě zemřelých). Začala jsem u sebe s přemýšlením nad tím, s kým se "paktuji", i když třeba jen v myšlenkách, a z jakého důvodu, zda je tím důvodem jen být proti někomu nebo zda je zatím krok k budování něčeho nového, s vizí, že i dobrého. Trochu mi ujížděly myšlenky i do české kotlinky. A pak jsem sledovala live vysílání z Washintonu, kde se modlil i kardinál Wilton Gregory z Washington, D.C.
Otázka zůstává: kde, s kým a proč spojovat své síly?

"Zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich s hněvem a řekl tomu člověku: "Vztáhni ruku!" Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku. Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili."
Celé dnešní evangelium Mk 3,1-6

Napsat komentář »

Pokud jste na instagramu, zítra LIVE desátek (česky, anglicky, francouzsky, možná německy a portugalsky) s novickami. V plánu je to v 16h.
andrea_fsp

Napsat komentář »

I když to jde někdy hodně pomalu - žádné výrazné změny, není náš život o tom, kdo bude první na pásce, ale o vytrvalosti v dobrém/ v Bohu.
Nekonám pro Boha (není třeba poutat pozornost, ví o mně), ale protože vtělený Bůh tak jednal první a "táhne mě stejným směrem". Jeho zdánlivý pozemský konec je mým pravým počátkem. Prosím tě, můj Pane, o vytvalost a horlivost. Ať tě nikdy neztratím z očí. Přitahuj mě!

"Bůh není nespravedlivý, že by zapomněl na to, co jste vykonali, a na vaši lásku, kterou jste kvůli němu projevovali, když jste prokazovali a stále prokazujete služby spolukřesťanům. Přejeme… Zobrazit více

I když to jde někdy hodně pomalu - žádné výrazné změny, není náš život o tom, kdo bude první na pásce, ale o vytrvalosti v dobrém/ v Bohu.
Nekonám pro Boha (není třeba poutat pozornost, ví o mně), ale protože vtělený Bůh tak jednal první a "táhne mě stejným směrem". Jeho zdánlivý pozemský konec je mým pravým počátkem. Prosím tě, můj Pane, o vytvalost a horlivost. Ať tě nikdy neztratím z očí. Přitahuj mě!

"Bůh není nespravedlivý, že by zapomněl na to, co jste vykonali, a na vaši lásku, kterou jste kvůli němu projevovali, když jste prokazovali a stále prokazujete služby spolukřesťanům. Přejeme si jen, aby každý z vás projevoval stejnou horlivost do té doby, kdy se naplní naše naděje až do konce; abyste neochabli... Proto se s důvěrou pevně opřeme o nalezené útočiště a jistě dosáhneme vytoužených hodnot, které jsou nám určeny."
Celé 1. čtení: Žid 6,10-20

Napsat komentář »

Nejen vidět či se dokonce dotýkat se. Zdánlivé prázdno může klamat, že nic tu není. Je to prostor pro hlas a naslouchání.

Naléhavě volal, byl vyslyšen.
Svou poslušností se stal příčinou spásy těm, kdo ho poslouchají.

"V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají."
Celé 1. čtení: Žid 5,1-10

Napsat komentář »

Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za (vysokou) cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.

Byli jsme vykoupeni Bohem v lidském těle. Nyní Boží Duch přebývá v mém těle a již nyní v sobě nesu zárodky Boží slávy. Vyzařuji ji té míře, v jaké jsem jeho chrámem.

smilemaruska

Díky za zamysleni

Zobrazit 1 komentář »

Všemohoucí, věčný Bože,
ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu
a dej našim dnům svůj řád a mír.

Požehnanou neděli všem.

suposlav

Hned mám lepší neděli, díky!

Zobrazit 1 komentář »

S KŮŽÍ NA TRH aneb AŽ NA MOREK!
Sobotní první čtení začíná takto: Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. (Celé je Žid 4,12-16)

Ušetřím za písmenka, tohle je bonus z loňské svatodušní novény. Platí to pořád.

https://youtu.be/xnCULqKtlDU

majkiki

Andrejko, děkuji za svědectví. Ten úryvek z listu Židům to vystihuje dokonale.
Já vím, že se o povolání do manželství nemluví příliš často, ale připomnělas mi moje vlastní "zaslechnutí povolání do manželství", máme taky v tomto něco společného. Taky jsem byla na ignaciánských exerciciích, chodila za duchovně doprovázejícími a hledala. A pak jednoho dne ráno, na mši jsem zaslechla jeden úryvek, který mi nešel z hlavy a který moje srdce chápalo zcela jasně v kontextu svého hledání. V tu chvíli jsem věděla, že musím jít, už jsem ani nemohla zůstat, tam kde jsem byla. Přišlo mi to nepoctivé.
Vím, že to mnoho lidí neřeší, ale musím říct, že to období hledání a to "zaslechnutí" mi velice pomáhá v těžkých a náročných obdobích, kterými naše manželství místy prochází, aneb vím komu jsem uvěřila.

Andrea Hýblová (Neposeda)

Ano, ta zkušenost okamžiku po-volání drží i mě. Diky za tvoje sdílení.

majkiki

Nedá mi to ještě nenapsat...Andrejko, jsem ráda, že jsi to tady dala ještě z jednoho důvodu. Kdysi jsem o povolání mluvila s jednou řeholní sestrou, která moji zkušenost smetla slovy, že je přesvědčená, že žádné povolání neexistuje a všechno stojí jen na rozhodnutí daného člověka. Nepřela jsem se s ní, ale přiznám se, že mě hned napadlo a myslím na to dodnes, že to pro ni musí být velice těžké. Asi jsem to "povolání" potřebovala prožít, a neumím si představit, jak bych obstála bez něj. I když stále ještě asi nejsme na konci, tak uvidíme jak obstojím v čase i s ním...ale už teď vím, že je to moje opora.

Zobrazit 3 komentáře »

Dnes ve 20.30 pokračování na LIVE instagram. Teď už dojde řeč přímo na vznik knihy Taumur. A na kolik je autobiografická.
@andrea_fsp

Napsat komentář »

Těžký text, k výkladu (ani se do toho nepouštím), ale především k převzetí do praxe našeho dnes: Jedním uchem tam a druhým ven, možná se i na chvíli zamyslet a pak to "správně kriticky shodit", anebo přijmout s tím, že ne všemu rozumím hned a bez důkazů, ale že Bůh je dostatečná autorita, které mohu věřit, a že mi to může dát pochopit ve správný čas?
Dnes budu děkovat za dar víry, která Boží slovo a Boží příslib ve mně zakotvuje. A budu prosit o milost udělat určitý krok tam, kde sice "v hlavě" vím (slyším), ale můj život podle toho v konkrétních krocích/skutcích/volbách nevypadá.
Jim … Zobrazit více

Těžký text, k výkladu (ani se do toho nepouštím), ale především k převzetí do praxe našeho dnes: Jedním uchem tam a druhým ven, možná se i na chvíli zamyslet a pak to "správně kriticky shodit", anebo přijmout s tím, že ne všemu rozumím hned a bez důkazů, ale že Bůh je dostatečná autorita, které mohu věřit, a že mi to může dát pochopit ve správný čas?
Dnes budu děkovat za dar víry, která Boží slovo a Boží příslib ve mně zakotvuje. A budu prosit o milost udělat určitý krok tam, kde sice "v hlavě" vím (slyším), ale můj život podle toho v konkrétních krocích/skutcích/volbách nevypadá.
Jim (starozákonním Židům) nic nepomohlo, že to slyšeli; pouze to vyslechli, ale scházela jim přitom víra. Na to místo odpočinku totiž vejdeme, jen když věříme... Pospěšme si tedy, abychom vešli. (celé 1. čtení Žid 4,1-5.11)

Napsat komentář »

Jak si uchovat srdce "důvěrné" v čase okoralosti? Pamatovat si a podpírat se navzájem.

Bývaly časy, kdy jsem si myslela, že má víra je pevná, že ji nemůžu ztratit a byla jsem si jista sama sebou. Ale přišly dny, týdny, měsíce, kdy všude kolem mě bylo jen šedo. Bůh byl přítomen, ale já neslyšela jeho, i když jsem si byla jista, že ke mně promlouvá, a mě se zdálo, že on neslyší mě, když já mluvím k němu. Po celý ten čas mi pomáhaly dvě "věci", které mi dnešní první čtení (Žid 3,7-14) připomnělo:

1) I když nepromlouval, jak bych si přála (nedával důkazy, které chci), jeho přítomnost v mém… Zobrazit více

Jak si uchovat srdce "důvěrné" v čase okoralosti? Pamatovat si a podpírat se navzájem.

Bývaly časy, kdy jsem si myslela, že má víra je pevná, že ji nemůžu ztratit a byla jsem si jista sama sebou. Ale přišly dny, týdny, měsíce, kdy všude kolem mě bylo jen šedo. Bůh byl přítomen, ale já neslyšela jeho, i když jsem si byla jista, že ke mně promlouvá, a mě se zdálo, že on neslyší mě, když já mluvím k němu. Po celý ten čas mi pomáhaly dvě "věci", které mi dnešní první čtení (Žid 3,7-14) připomnělo:

1) I když nepromlouval, jak bych si přála (nedával důkazy, které chci), jeho přítomnost v mém dosavadním životě, má zkušenost života s ním, byla tak evidentní, že jsem nemohla pochybovat, že by nebyl a dokonce ani, že by na mě mohl zapomenout i ted. Paměť živila mou víru a tím i naději.
2) Bylo mi trapně někomu říci, co prožívám, ale když se tak stalo (s nejbližšími přáteli), najednou už to nebylo tak nesnesitelně šedé, jejich víra a důvěra mě pozdvihla, jejich podobná zkušenost mě povzbudila, a hlavně, modlit se společně "bez okras", bylo tím největším darem, který jsem mohla od nich dostat.

Jak říká Duch Svatý: `Až uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce, ... tam mě vaši otcové pokoušeli a chtěli důkazy, ačkoli čtyřicet roků viděli, co jsem konal. ... Spíše se navzájem povzbuzujte den co den, ... Vždyť máme společenství s Kristem, jen když si uchováme pevně až do konce svou počáteční důvěru.

Napsat komentář »

Úvodní díl rozhovorů přes oceán se spisovatelkou Zuzanou Holasovou.
Na mém IGTV.

https://www.instagram.com/tv/CJ_1Z6SDEIA/?igshid=fct0vm28481e

Napsat komentář »

Dnes v cca 20.30 SEČ se pokusím s autorkou knihy Popoupo a Taumur povídat na mém účtu na instagramu. Pokud nám spojení vyjde a technicky to dopadne dobře, přidám odkaz i sem.
MĚLI BYSTE PRO AUTORKU VZKAZ CI DOTAZ?

Napsat komentář »

Musel žít mezi lidmi a s lidmi, aby o nás věděl všechno, aby nahlédl na dno našich zoufalství, slabostí, nadějí, fanfarónství... a aby ho nic neodradilo ve chvíli, kdy se o naší spáse rozhodovalo. Kdo by pro mě (a pro všechny ty další, lepší či horší než se vidím já) mohl obětovat svůj život, než ten, kdo i když ví, že lidi si to nezaslouží, přesto zvolil milosrdenství a navzdory vší minulé i budoucí lidské nevěře on sám zůstal a zůstává věrný.
Dnes chci v tiché chvíli o tom více rozjímat, vidět jeho stopy i vedle těch mých a děkovat.
"Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových… Zobrazit více

Musel žít mezi lidmi a s lidmi, aby o nás věděl všechno, aby nahlédl na dno našich zoufalství, slabostí, nadějí, fanfarónství... a aby ho nic neodradilo ve chvíli, kdy se o naší spáse rozhodovalo. Kdo by pro mě (a pro všechny ty další, lepší či horší než se vidím já) mohl obětovat svůj život, než ten, kdo i když ví, že lidi si to nezaslouží, přesto zvolil milosrdenství a navzdory vší minulé i budoucí lidské nevěře on sám zůstal a zůstává věrný.
Dnes chci v tiché chvíli o tom více rozjímat, vidět jeho stopy i vedle těch mých a děkovat.
"Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. Proto se ve všem musel připodobnit svým bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí."
1. čtení - Žid 2,14-18

Napsat komentář »

Nepřijímejte Boží slovo jako slovo lidské, ale jako slovo Boží - vždyť jím skutečně je.
Čím se liší četba Písma od četby jakékoliv jiné dobré knížky?
Měli byste nějakou odpověď? Jednou jsem v nějaké diskuzi na tohle došla. Lidé tam dávali příklady knih (šlo o romány), které jim v životě nějak pomohly něco nahlédnout jinak, inspirovali se jejich hlavními hrdiny apod. Ano, i já mám svého Vinetoua, partu Rychlých šípů a třeba i Maryšu od Mrštíků. Ale když jsem nad tím víc přemýšlela, jen Boží slovo a zvláště evangelia, mají tu moc proniknout do mého života na hloubku, mají tu moc ke mně… Zobrazit více

Nepřijímejte Boží slovo jako slovo lidské, ale jako slovo Boží - vždyť jím skutečně je.
Čím se liší četba Písma od četby jakékoliv jiné dobré knížky?
Měli byste nějakou odpověď? Jednou jsem v nějaké diskuzi na tohle došla. Lidé tam dávali příklady knih (šlo o romány), které jim v životě nějak pomohly něco nahlédnout jinak, inspirovali se jejich hlavními hrdiny apod. Ano, i já mám svého Vinetoua, partu Rychlých šípů a třeba i Maryšu od Mrštíků. Ale když jsem nad tím víc přemýšlela, jen Boží slovo a zvláště evangelia, mají tu moc proniknout do mého života na hloubku, mají tu moc ke mně promluvit, vrhnout světlo tam, kde je tma (ať už záměrně a nebo naopak ne-chtěně), mají moc měnit můj život, proměňovat ho, uzdravovat a přitom neranit.
Pamatuji si, že dokud jsem před svou konverzí četla Bibli jen informativně, tak se tomu tak nedělo. Bylo to mým nastavením, že jsem to brala jako jakoukoliv knihu? Nebyl nikdo, kdo by mi Písmo vyložil jako živé slovo? Nebyl to ještě čas milosti? Nevím. Co však vím teď, je že jen žasnu, jakou moc má Bůh a jeho slovo v mém životě nyní.
"Ježíš ... učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. ... Všichni užasli a ptali se jeden druhého: "Co je to? Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!"

majkiki

Spoustu knih jsem četla pro informace, nebo pro to, že jsou napsány krásným jazykem, ale Boží slovo ve mně něco otevírá, uzdravuje a tvoří. Mění můj život od základů. Je živé. Taky ze svojí zkušenosti vím, že jsou knihy, které mě třeba zaujaly v nějakém životním období, ale dnes už mi nemají mnoho co dát, když si je čtu dnes, tak vím, že už jsem jinde. Ano jsou knihy, které jsou krásné a taky hluboké a dá se z nich čerpat a vracím se k nim, také se umí dotknout srdce, ale Písmo je věčné a platné, je to setkání s věčností, setkání s životem, s živým. Ale těžko se hledají pro to hledají slova. Nic z toho, co jsem napsala to nedokáže vystihnout, až příliš to zní jako fráze.

majkiki

Není to asi nejlepší přirovnání, ale znáte to měnící se schodiště na koleji v Bradavicích z knih Harryho Pottera? Můžete po něm stoupat nahoru, ale nikdy přesně nevíte, ke které komnatě vás zavede. Jdete po těch stejných schodech, ale vystoupáte do jiných míst. Je to jako schodiště v naší duši, v našem srdci. Je to trochu jízda, nikdy nevíte, kde po něm můžete dojít a je dost možné, že poznáte novou komnatu vlastní duše, místo, o kterém sami nevíte. Vždycky ale jdete směrem vzhůru (i když skrze pohled spirituality zdola, bychom řekli dolů-tedy hlouběji do vlastního nitra).
Je to setkání s tím nejhlubším v nás.

majkiki

Jo, ale taky je to rozhovor, jako kdyby to, že "čtu" něco měnilo v realitě. Tak trochu jako v "Nekonečném příběhu", jenom jinak, neprostupuje to jenom fantazií, ale životem. Mnohdy je pro mě Písmo aktuální odpovědí na to, co zrovna prožívám, nebo se mi vybavují úryvky a znějí mi v hlavě v určitou chvíli. Mnohokrát se mi to stalo.

Andrea Hýblová (Neposeda)

Moc diky. To schodiště je zajímavý primer (me HP minul,ale tohle si matně vybavuji).

Zobrazit 4 komentáře »

Pokud jste si všimli, dávala jsem odkaz na četbu Bible v Paulínské rodině za 1 rok. Začínalo se na Vánoce. Zde je pokračování pro mezidobí (ode dneška). Mohu zaslat v pdfku též.

Zdendanda

Já jsem zatím dost pozadu - někde u 2 Kor 10, a to jsem Římany zatím vynechala, protože jsem začínala pozdě... No, uvidíme, jestli to doženu :)

Zobrazit 1 komentář »

VÁNOCE pokračují!
Začátek mezidobí, začátek týdne, začátek Ježíšova veřejného života.
A může to být to někoho i začátek nového života. Ježíš je to evangelium, Boží řeč k člověku, Ježíš je dobrou zprávou od Otce. Boží slovo, které má lidské tělo. Zázrak Vánoc pokračuje pokaždé, kdy se evangelium vtělí do našeho konkrétního dne, hodiny, rozhodnutí, slova, skutku. Vánoce jsou teď na nás.

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. (1.čtení)
Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte… Zobrazit více

VÁNOCE pokračují!
Začátek mezidobí, začátek týdne, začátek Ježíšova veřejného života.
A může to být to někoho i začátek nového života. Ježíš je to evangelium, Boží řeč k člověku, Ježíš je dobrou zprávou od Otce. Boží slovo, které má lidské tělo. Zázrak Vánoc pokračuje pokaždé, kdy se evangelium vtělí do našeho konkrétního dne, hodiny, rozhodnutí, slova, skutku. Vánoce jsou teď na nás.

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. (1.čtení)
Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu! (evangelium)

Napsat komentář »

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil,
že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce.

Poslední dobou se ráda v liturgických čteních zastavuji na takových místech, která jsem dříve přeskakovala, protože už mám své oblíbené pasáže, a tak k nim rychle spěchám. Dnes jsem si u Izaiáše našla jednu přehlíženou perličku:
"Poslouchejte, a naplní vás nový život!"
V evangeliu Otec říká: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!" A… Zobrazit více

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil,
že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce.

Poslední dobou se ráda v liturgických čteních zastavuji na takových místech, která jsem dříve přeskakovala, protože už mám své oblíbené pasáže, a tak k nim rychle spěchám. Dnes jsem si u Izaiáše našla jednu přehlíženou perličku:
"Poslouchejte, a naplní vás nový život!"
V evangeliu Otec říká: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!" A podobně zní hlas na hoře proměnění +dodatek: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ (dnes evangelium z Mk, u Mt se opakuje "v něm mám zalíbení"). Ježíš o sobě mnohokrát říká, že je Život (u Jana).

– upraveno
Napsat komentář »

Pro dnešní desátek on-line přijímám úmysly, včetně návrhu tajemství desátku. Budu se ho modlit v cca v 16h (SEČ). A pokud jste na IG, tak vítám i partnera k modlitbě.

Vstupní modlitba dnešního dne
Bože, tvůj jednorozený Syn přišel na svět ve skutečném lidském těle a stal se jedním z nás; dej, prosíme, ať jsme skrze něho vnitřně přetvořeni k účasti na jeho božství.

Napsat komentář »

TOHODLE JSEM SI NIKDY NEVŠIMLA, zůstala jsem asi vždy o pár veršů předtím: "jaký je Kristus, takoví jsme i my zde na světě".
V zárodku, v Duchu, pouze v Kristu nás Otec poznává jako jeho bratry a sestry.
Přijmout a uznat Boží lásku k nám ve všem a nade vším. A dávat prostor té lásce - Božímu životu - v nás působit. To není lidský aktivismus, to je Boží dílo. A pořád tajemství. Snad jen ten, kdo "s radostnou důvěrou očekává", vstoupil do toho tajemství. Já ještě ne. Ještě pořád mám plné ruce i hlavu sebe samé, jako učedníci z evangelia mám "srdce nechápavé" a tak prosím...

Vstupní modlitba… Zobrazit více

TOHODLE JSEM SI NIKDY NEVŠIMLA, zůstala jsem asi vždy o pár veršů předtím: "jaký je Kristus, takoví jsme i my zde na světě".
V zárodku, v Duchu, pouze v Kristu nás Otec poznává jako jeho bratry a sestry.
Přijmout a uznat Boží lásku k nám ve všem a nade vším. A dávat prostor té lásce - Božímu životu - v nás působit. To není lidský aktivismus, to je Boží dílo. A pořád tajemství. Snad jen ten, kdo "s radostnou důvěrou očekává", vstoupil do toho tajemství. Já ještě ne. Ještě pořád mám plné ruce i hlavu sebe samé, jako učedníci z evangelia mám "srdce nechápavé" a tak prosím...

Vstupní modlitba
Bože, tvůj jednorozený Syn přišel na svět ve skutečném lidském těle a stal se jedním z nás; dej, prosíme, ať jsme skrze něho vnitřně přetvořeni k účasti na jeho božství.

"My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. V tom záleží vyvrcholení lásky v nás, že s radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je Kristus, takoví jsme i my zde na světě."

Napsat komentář »

Krátce po konverzi jsem objevila tenhle verš z 1 Jan a napsala si ho na stojánek na tužky, abych ho měla stále před očima. Od té doby se mnou cestoval při všech stěhováních. Jen ne tedy do USA. Tady jsem to u sester viděla den co den v praxi. Měla jsem také víc času si toho všímat. A ony zase víc času to žít. (I kvůli covidu.)
Moudro na závěr? Ráno požádat o milost "být z Boha", tedy žít s Bohem, nechat ho v sobě jednat. A večer kromě zpytovaní , jak to dopadlo (další den nová příležitost!), s vděčností poděkovat za projevenou lásku druhými lidmi a poznávat v tom "otisk Boží".

"Láska je z… Zobrazit více

Krátce po konverzi jsem objevila tenhle verš z 1 Jan a napsala si ho na stojánek na tužky, abych ho měla stále před očima. Od té doby se mnou cestoval při všech stěhováních. Jen ne tedy do USA. Tady jsem to u sester viděla den co den v praxi. Měla jsem také víc času si toho všímat. A ony zase víc času to žít. (I kvůli covidu.)
Moudro na závěr? Ráno požádat o milost "být z Boha", tedy žít s Bohem, nechat ho v sobě jednat. A večer kromě zpytovaní , jak to dopadlo (další den nová příležitost!), s vděčností poděkovat za projevenou lásku druhými lidmi a poznávat v tom "otisk Boží".

"Láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska."

Napsat komentář »