Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

BŮH SLYŠÍ TO, CO ŘÍKÁME V SRDCI, NE(JEN) ÚSTY.
Když vykonával před Bohem kněžskou službu... vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo.Tu se mu zjevil anděl Páně...: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena."

Předpokládám,že se Zachariáš v chrámu modlil oficiální modlitby za celý lid. A přesto anděl reaguje na jeho touhu/modlitbu v srdci.
Možná i tuhle modlitbu chtěl Z. umlčet, aby ho nerušila v tak důležitý okamžik oběti, možná si říkal, co je Bohu do toho, pořád ho tím jen otravuju... Nevím. Vím však, jaké občas protichůdné hlasy zaznívají ve mně. A vím, že Bůh slyší mé srdce… Zobrazit více

BŮH SLYŠÍ TO, CO ŘÍKÁME V SRDCI, NE(JEN) ÚSTY.
Když vykonával před Bohem kněžskou službu... vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo.Tu se mu zjevil anděl Páně...: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena."

Předpokládám,že se Zachariáš v chrámu modlil oficiální modlitby za celý lid. A přesto anděl reaguje na jeho touhu/modlitbu v srdci.
Možná i tuhle modlitbu chtěl Z. umlčet, aby ho nerušila v tak důležitý okamžik oběti, možná si říkal, co je Bohu do toho, pořád ho tím jen otravuju... Nevím. Vím však, jaké občas protichůdné hlasy zaznívají ve mně. A vím, že Bůh slyší mé srdce a přesto se někdy zdráhám uvěřit jak Zachariáš po andělově ujištění, že byl vyslyšen. Bůh nás slyší, i když ústa mlčí. (Ale taky vidí do "černých zákrut" v nás, i když jsou ústa plná hezkých slov. Neklamme sami sebe, On nás zná lepe než my sami sebe. A stojí na naší lepší straně.)

Vstupní modlitba dne:
Bože, tys nám poslal svého Syna,
narozeného z Panny Marie,
a jeho příchodem zazářilo světu světlo tvé slávy; pomáhej nám, abychom slavili toto tajemství
vedeni světlem víry a s opravdovou zbožností.

majkiki

Děkuji, nádherné a plné pravdy.

Zobrazit 1 komentář »

"...dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů."

Včera to byla předlouhá řada jmen. Dnes mě naopak zastavilo jedno krátké přivlastňovací zájmeno SVŮJ a souhrn všech jmen na světě LID. Víc k tomu nemám, co dodat. Jen si "vychutnávat", že v tom jsem zahrnuta i já. Každý.

Vstupní modlitba dne:
Prosíme tě, všemohoucí Bože,
zbav nás tíživého otroctví hříchu, abychom žili ve svobodě, kterou nám přinesl tvůj Syn, Ježíš Kristus,
jehož narození se připravujeme oslavit.

Napsat komentář »
Napsat komentář »

Dnes se čte stejné evangelium jako o "půlnoční". Rodokmen Ježíše Krista. Ja té dlouhé řádce jmen říkám "mantra spásy". Zkuste si ta jména vyslovovat nahlas a vnímat, jak se skrze ně/jejich dobu Bůh přibližuje až nakonec na sebe vezme naše lidství.

Modlitba dnešního dne:
Bože, ty jsi náš stvořitel a vykupitel,
tvé věčné Slovo se stalo v lůně Panny Marie člověkem,
tvůj Syn se stal jedním z nás
a má účast na našem lidském životě;
dej, ať my máme účast na jeho božství.

https://youtu.be/kk5GEiWmvtU

– upraveno
Napsat komentář »
Andrea Hýblová (Neposeda)

Pridavam odkaz na clanek, kde se vice rozebiraji otazníky nad vakcinami. V nem nestrasi zamerne potracenymi detmi kvuli vyrobe nove vakciny, ktera ma zničit lidstvo. (Odkazuji v nem na jeden stejný zdroj informaci jako ja, a už prelozeno do ceštiny. )

https://hnutiprozivot.cz/clanky/2832-testujeme-ockujeme-zvitezime&uid=14879&k=20201217

Zobrazit 2 komentáře »

"Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Právě tehdy uzdravil mnoho lidí z nemocí, neduhů a od zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak."
Trochu se opakuji, ale evangelium mě k tomu znovu vede: Musí můj Bůh plnit "to do list" mých představ a přání a nebo ho poznávám, protože ho hledám a toužím po jeho přítomnosti?

Chodím kolem zahrad a marně hledám šlechtěné lilie, ale kolem kvetoucího bezu v podzimním čase u našich vrat projdu bez zastavení?

Napsat komentář »

Ježíš nastavuje zrcadlo. Dnes i mě, snad i tobě, ... I tohle "zbožný zamyšlení" může zůstat pouhým slovním a okázalým "ano, pane", bez konkrétní odpovědi na Boží slovo, uzavřené do odrazu sebe samého v počtu lajků a bez nasměrování k Otcově tváři. Posílá mě/tě dnes (možná že už delší čas) Otec ke konkrétnímu člověku, skutku, slovu...?

On odpověděl: 'Mně se nechce', ale potom toho litoval, a přece šel.
Ten (druhý) odpověděl: 'Ano, pane', ale nešel.
Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?"

– upraveno
KMirjam

Ke konkrétnímu člověku jít... kéž by byl na světě někdo ke komu jít...

Mon.Skoblik mi radival. Stači, usmat se na kolemjdoucí. Zkouisela jsem. Chce to pečlivý výběr, aspoň podle věku a pohlaví. Usmat se na puboše, plivne na vás. Na muže kteréhokoli věku nelze, může to mít zavádějící výklad Na dítě, raději jen vv blízké přítomnosti matky a současně na ni, a stridat ( aby mi zase nekhdo nepredhodil neco o pedofilii ) Nejspolehlivější jsou určitě typy stařen, ktere se občas samy široce směji, ale je to spíš stah svalu okolo úst . Možná na prodavacku, ake nesmí to být wiernamka. Ty mě často nechtějí pustit ani dovnitř, že prý vozík - ne, pryč! . Všechno shodíte. Když už tak na wietnamce prodavače, ti mají úsměv trvalý. - Kdo je konkrétní? Počítá se i virtualita ?

Zobrazit 1 komentář »

Vstupní antifona
Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu.

Vstupní modlitba
Bože, tys dal svatému Janu od Kříže velkou lásku k ukřižovanému Kristu
a schopnost zcela přilnout k tobě; dej, ať ho v tom následujeme a spolu s ním dosáhneme patření na tvou slávu.

– upraveno
Napsat komentář »

Proč tahle fotka? Proč dnešní evangelium v době adventní?
"Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu s otázkou: "Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc?"Ježíš jim odpověděl: "Také já se vás zeptám..."
Jaké otázky kladu Bohu já? Chci ho nachytat, obvinit, odhalit?
A jak reaguji na otázky, které Bůh klade mně?
Chci-li být obdarována odpověďmi, nelze je mít předem dané. Chci-li světlo do života, musím si přiznat, kam všude je ho třeba vpustit, aby mohl měnit mou šeď i temnotu.
Čekali Mesiáše, ale tenhle Ježíš neodpovídal jejich představám.… Zobrazit více

Proč tahle fotka? Proč dnešní evangelium v době adventní?
"Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu s otázkou: "Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc?"Ježíš jim odpověděl: "Také já se vás zeptám..."
Jaké otázky kladu Bohu já? Chci ho nachytat, obvinit, odhalit?
A jak reaguji na otázky, které Bůh klade mně?
Chci-li být obdarována odpověďmi, nelze je mít předem dané. Chci-li světlo do života, musím si přiznat, kam všude je ho třeba vpustit, aby mohl měnit mou šeď i temnotu.
Čekali Mesiáše, ale tenhle Ježíš neodpovídal jejich představám. Čekám na Vánoce, ale na jaké?
(A ta fotka? Možná že je právě teď vhodný čas "Check your camera and mic"!)

Napsat komentář »

"Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle."
Jan říká "ne" na cokoliv, co je jen lidský názor, neboť je zakotven v Božím povolání, jeho identita je jasná.
A to, že cituje Izaiáše, je hezký příklad toho, jak nám Písmo pomáhá pochopit naši identitu. I k nám může Bůh promlouvat skrze určité úryvky a na nich nám zjevovat, kým pro něj jsme a jaké je naše poslání.
Já si tak dnes připomněla slova, který mi se mi dvořil, když se o mě ucházel v době rozlišování mého povolání.
(Už svítí tři!)

Napsat komentář »

Všemohoucí Bože,
očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna
a prosíme tě:
dej nám svou milost,
abychom se mohli radovat z naší spásy
a vděčně tě chválit.

Napsat komentář »

Z Dialogu s Boží prozřetelností

Napsat komentář »

Uvěřím až... (budou létat včely v zimě). Až přijde nejprve Eliáš.
Ale "on už přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět."
Neděje se to stále? Čekáme na vyplnění nějaké podmínky a ani si nevšimneme, že se plní, ale jinak. A Bůh znovu trpí - nebo nám tu naši nevěru a tvrdohlavost spíše strpí ve své trpělivosti. Jsme to my, kdo se ochuzujeme o Boží přítomnost a její moc se projevovat v našich životech. Dřív než začnu volat "Přijď", porozhlédnu se v mém životě a poděkuji, že už se mnou kráčí. (A třeba pak i zaslechnu bzučení včel.)

JiKu

Čekáme na vyplnění nějaké podmínky a ani si nevšimneme, že se plní, ale jinak.

Podle sebe soudím tebe.
Nečekám na splnění žádné podmínky, proto se divím, že by někdo čekal.

Prosím signalisty, vyjádřete se, kdo čeká na splnění nějaké podmínky a kdo ne?

RomanS

Já ne.

soIipso

Nepovím.

deFlegmatique

Já mám spíš dojem, že je to jen báseň v próze. Moc bych se tím nezaobíral.

Zobrazit 4 komentáře »

VOČI VZHůRU by z nás Ježíš teda mohl mít. Ale jeho pohled směřuje stále k nám. (Kdyby se smělo napsat, že Ježíši jdou oči šejdrem, tak to druhé by směřovalo k Otci.)
Má totiž božskou trpělivost. A ví, že čas hraje do jeho karet, tedy vlastně do našich společných karet, každý jednou prozří. A doufejme, že ještě včas, aby se přestal chovat jak spratkovité dítě z tržiště.
Ježíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan, nejedl a nepil, a… Zobrazit více

VOČI VZHůRU by z nás Ježíš teda mohl mít. Ale jeho pohled směřuje stále k nám. (Kdyby se smělo napsat, že Ježíši jdou oči šejdrem, tak to druhé by směřovalo k Otci.)
Má totiž božskou trpělivost. A ví, že čas hraje do jeho karet, tedy vlastně do našich společných karet, každý jednou prozří. A doufejme, že ještě včas, aby se přestal chovat jak spratkovité dítě z tržiště.
Ježíš řekl zástupům: "Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: 'Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: 'Je to žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků.' Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky."

Napsat komentář »

Jan Křtitel, to byl fakt vážený týpek. "Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu." Bál se ho i Herodes. A přesto, v nebi i ten, o kom se nikdy nepsalo, nikdy nemluvilo, kdo žil úplně obyčejně, je větší, protože si ho Bůh "posadil na klín".

"Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on."

majkiki

:) Boží logika...nám uniká.

Zobrazit 1 komentář »

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím." Tahle Ježíšova slova - příslib - zněla našemu zakladateli bl. Jakubu Alberionovi, když ještě jako student trávil silvestrovskou noc přelomu století (19. a 20.) před svatostánkem. A od doby, co začaly vznikat jednotlivé řeholní větve Paulínské rodiny, máme každý den "povinný čas" občerstvování. Aby naše dílo vedlo druhé k ničemu jinému než k tomu, kdo je Pramen života.
Já teď pracuji v knihkupectví, které má kapli (obvykle to tak bývá všude, pokud hned vedle nestojí přímo kostel), to je takový Boží luxus. I kdyby… Zobrazit více

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím." Tahle Ježíšova slova - příslib - zněla našemu zakladateli bl. Jakubu Alberionovi, když ještě jako student trávil silvestrovskou noc přelomu století (19. a 20.) před svatostánkem. A od doby, co začaly vznikat jednotlivé řeholní větve Paulínské rodiny, máme každý den "povinný čas" občerstvování. Aby naše dílo vedlo druhé k ničemu jinému než k tomu, kdo je Pramen života.
Já teď pracuji v knihkupectví, které má kapli (obvykle to tak bývá všude, pokud hned vedle nestojí přímo kostel), to je takový Boží luxus. I kdyby jen očima a srdcem na chvíli se natočit k Pánu mezi jednotlivými zákazníky, za sebe a mou únavu, za ně a za ty, o kom mluví, vznést modlitbu, když se svěřují s nějakou bolestí či problémem...

Fotka je z adorační kaple ve zdejší farnosti, je 24 hodin otevřená, stačí znát kód k otevření dveří (datum svátku patronky kostela). Svatostánek se pak "otevírá už bez kódu.

Napsat komentář »

To, že papež František potají zajde na Piazza di Spagna, jak je krásným zvykem na dnešní den, to jsem tušila. Ale tímhle mě teda dostal:-) papež František počínaje dnešním dnem vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi.
A protože poslouchám ráno zprávy Radia Vatican a jsem o 7 hodin pozadu za Římem, stihla jsem začít slavit Rok sv. Josefa hned při ranní mši:-)

Napsat komentář »

"Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova."
Vyslovit takovou odpověď může jen ten, kdo to slovo zná, denně s ním komunikuje, důvěřuje mu... a tak se rodí Slovo. Z Marie Bůh v těle, v nás každém Bůh v našem těle, v našem smýšlení, konání, mluvení...

soIipso

Takové to když se chcete pošťourat v nose, ale najednou si uvědomíte, že vás malují, tak si jakože sáhnete na rty...

Irelevantní

@solipso.. Kdy me pozvete na cukroví? Ja to myslim vazne. Rada Vas s manzelkou poznam.

Zobrazit 2 komentáře »