Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Příklady táhnou!
První dva (budoucí) apoštolové byli povoláni spolu. A hned se nabalí další dva. Život v komunitě (ve farnosti, v církvi) s sebou nese různé trable, ale také velké povzbuzení, podporu, pomoc a "příklady". Často brblám a nedávám, ale především jsem vděčná za ty kolem mě, kteří sdílí stejné povolání. Bez nich bych to - při mé slabosti - kolikrát vzdala.

"Ježíš... uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel… Zobrazit více

Příklady táhnou!
První dva (budoucí) apoštolové byli povoláni spolu. A hned se nabalí další dva. Život v komunitě (ve farnosti, v církvi) s sebou nese různé trable, ale také velké povzbuzení, podporu, pomoc a "příklady". Často brblám a nedávám, ale především jsem vděčná za ty kolem mě, kteří sdílí stejné povolání. Bez nich bych to - při mé slabosti - kolikrát vzdala.

"Ježíš... uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry..."

Napsat komentář »

"Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte."

Večer, půlnoc, kuropění nebo ráno, to také mohou být různá období našeho života. A ne v každém jsme stejně bdělí, ale vzbuzovat touhu po Pánu v srdci lze i na poušti, v čase únavy či zaneprázdněnosti ve službě druhým. Utěšují mě proto slova z Písně písní 5,2: "Spím, ale mé srdce bdí."
Já si je často opakuji a vzbuzuji touhu po Pánu v srdci. Směřuji láskyplnou pozornost dané chvíle k Němu, k Přicházejícímu.

– upraveno
Napsat komentář »

Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista
a prosíme tě: posiluj naši vůli,
ať konáme spravedlivé skutky
a připravujeme se na setkání s ním,
abychom v den soudu stáli po jeho pravici
a vešli do nebeského království.

Napsat komentář »

Na stránkách US biskupské konference, anglicky a španělsky.
https://catholiccurrent.org/advent-calendar-2020/

Napsat komentář »
Napsat komentář »

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi..."
Ježíš říká tobě: „Dej si pozor, aby tvé srdce nebylo zatíženo...."
Čas Adventu může být časem, kdy postupně objevujeme a s Boží milostí vyhazujeme zátěž z našeho srdce, aby se ke kormidlu našeho života dostal nebeský lodivod jménem Dítě Ježíš. A rostl v nás tak jako "poroste" během liturgického roku.

Napsat komentář »

Black Friday ve zpovědnici!
Dnes náš kaplan zaperlil. Vyhlásil velké slevy pro zpovědi. Škoda že jsem byla před týdnem, šla bych to hned prozkoumat!

deFlegmatique

A co vám v tom brání?

Andrea Hýblová (Neposeda)

@deFlegmatique 1) mám svého zpovědníka a 2) když nehoří nic smrtelného, ráda přenechám prostor těm, kdo se zrovna v ten den konečně odhodlali

Zobrazit 2 komentáře »

Znáte středověký příběh o Everymanovi? Dnes jsem si na něj vzpomněla. Jeho nakonec opustí vše, jen Víra a Dobré skutky s ním ve smrti zůstanou. Vírou jsme spaseni, ale jsou lidé, kteří tento dar nemají. Před Boha - tak jako i my věřící - předstoupí se svými skutky. Já to mám snazší, mě k dobrým skutkům vede živá víra. Bez-věrci musí kráčet sami, jen s odleskem Božího světla skrytým kdesi ve svědomí, v srdci...
Děkuji Bohu za dar víry. A děkuji za ty, kteří kráčí životem bez víry a přesto jakoby s ní.

"... kniha života byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách… Zobrazit více

Znáte středověký příběh o Everymanovi? Dnes jsem si na něj vzpomněla. Jeho nakonec opustí vše, jen Víra a Dobré skutky s ním ve smrti zůstanou. Vírou jsme spaseni, ale jsou lidé, kteří tento dar nemají. Před Boha - tak jako i my věřící - předstoupí se svými skutky. Já to mám snazší, mě k dobrým skutkům vede živá víra. Bez-věrci musí kráčet sami, jen s odleskem Božího světla skrytým kdesi ve svědomí, v srdci...
Děkuji Bohu za dar víry. A děkuji za ty, kteří kráčí životem bez víry a přesto jakoby s ní.

"... kniha života byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, podle svých skutků."

majkiki

"Bez-věrci musí kráčet sami, jen s odleskem Božího světla skrytým kdesi ve svědomí, v srdci..." Upřímně, neumí si ani představit, jak těžké to musí být.

Zobrazit 1 komentář »

Když na stejný den případne Den díkuvzdání i liturgická památka našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona a s tím letos pro celou Paulínskou rodinu na světě začátek Roku Bible.
Tak to prostě není náhoda!

https://youtu.be/e-iI_XYJ4Pc

Napsat komentář »

V USA je dnes Den díkuvzdání. Všechny liturgické texty tomu odpovídají. 2.čteni je z 1 Sol 5,16-18.
"Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši."
A do toho si čtu to, co připadá na čtvrtek kdekoliv jinde: apokalypsa, dny odplaty...
A najednou mi to dává smysl takhle pohromadě: nevybíráme si čas, KDY žijeme. Můžeme si však vybrat, JAK ten čas prožijeme.
"Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!“
+ "Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“

Napsat komentář »

Nepřipravujte se den předem, nechystejte si výmluvná slova. Připravujte se však celým životem. Budovaný vztah s Pánem je tou nejlepší přípravou na cokoliv, co může nastat.

"Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci."

Napsat komentář »

Už je tam 2. příspěvek a od Adventu bude každodenní.
Několikaminutové epizody na každý den budou zaměřené na adventní liturgická čtení. Nenechte si letošní advent proplynout mezi prsty! Rozjeďte ho s námi a hlavně s Božím slovem – se Slovem s velkým S.


https://www.paulinky.cz/clanky/VOX-VERBI.html

Napsat komentář »

"...neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“
Hodně věcí se musí stát, některé jsou pouze v našich rukou. Co se stát musí, to přijde až se čas naplní. Usilovat o naplněný život však můžeme každý den. Mistr se projeví v omezení. S Boží pomocí a rozumem každý den DO TOHO.

Napsat komentář »

Česká katolická církev je opravdu malá, potkáte se opravdu všude. Přes českého faráře z New Yorku, který kdysi v jakési vísce u Ostravy oddával jeden česko-turecký pár žijící aktuálně o "vesnici" vedle mě.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/zivot-v-klastere-nemusi-byt-vubec-nudny-rozhodne-ne-u-paulinek-na-americkem-jihu-8366903

Napsat komentář »

"...ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí.“

ON VŠAK ZE SVÉHO PLNÉHO BOŽSKÉHO BYTÍ DAL VŠECHNO SVÉ POZEMSKÉ ŽITÍ.

Napsat komentář »

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
a dej, ať ten, který umřel na kříži za spásu celého světa, udělí všem národům dar jednoty a pokoje.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
(Modlitba nad dary)

Napsat komentář »

Sestra Jackie mě pozvala jako hosta - svědka pro své téma "God Hasn't Done Anything Good For Me Personally" a trochu využila mé podklady pro kurz Alfa na téma víry.
Tak kdybyste to někomu chtěli darovat, zde je link na celou konferenci

https://platinggrace.regfox.com/catholics-information-conference-questioning-faith-questioning-church?registrants.source=gitonga

Napsat komentář »

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Buď zdráva, svatá Boží Rodičko,
porodilas Krále,
jenž nad nebem i zemí vládne
na věčné věky.

Jako komentář k evangeliu doporučuji 2.čtení z Modlitby se čtením. Dnes nebudu zaclánět svým rozjímáním.

Napsat komentář »

Ve spleti života je možné ztratit na čas Pánův hlas, a jeho opětovné nalezení přináší útěchu a radost.
Ale odmítnout ho, to je jako usilovat o vlastní záhubu.
A běda těm, kdo se snaží Pánův hlas překřičet, aby byli druhými víc slyšeni než sám Bůh.

V mém "malém případě": komu visím na rtech já? Čí / jaká slova mě naplňují/zahlcují?

"Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid na něm visel a rád mu naslouchal."

Lucullus

stojí za zamyšlení...

Zobrazit 1 komentář »