Příklady táhnou!
První dva (budoucí) apoštolové byli povoláni spolu. A hned se nabalí další dva. Život v komunitě (ve farnosti, v církvi) s sebou nese různé trable, ale také velké povzbuzení, podporu, pomoc a "příklady". Často brblám a nedávám, ale především jsem vděčná za ty kolem mě, kteří sdílí stejné povolání. Bez nich bych to - při mé slabosti - kolikrát vzdala.

"Ježíš... uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel… Zobrazit více

Příklady táhnou!
První dva (budoucí) apoštolové byli povoláni spolu. A hned se nabalí další dva. Život v komunitě (ve farnosti, v církvi) s sebou nese různé trable, ale také velké povzbuzení, podporu, pomoc a "příklady". Často brblám a nedávám, ale především jsem vděčná za ty kolem mě, kteří sdílí stejné povolání. Bez nich bych to - při mé slabosti - kolikrát vzdala.

"Ježíš... uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry..."

Napsat komentář »

"Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte."

Večer, půlnoc, kuropění nebo ráno, to také mohou být různá období našeho života. A ne v každém jsme stejně bdělí, ale vzbuzovat touhu po Pánu v srdci lze i na poušti, v čase únavy či zaneprázdněnosti ve službě druhým. Utěšují mě proto slova z Písně písní 5,2: "Spím, ale mé srdce bdí."
Já si je často opakuji a vzbuzuji touhu po Pánu v srdci. Směřuji láskyplnou pozornost dané chvíle k Němu, k Přicházejícímu.

– upraveno
Napsat komentář »

Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista
a prosíme tě: posiluj naši vůli,
ať konáme spravedlivé skutky
a připravujeme se na setkání s ním,
abychom v den soudu stáli po jeho pravici
a vešli do nebeského království.

Napsat komentář »

Na stránkách US biskupské konference, anglicky a španělsky.
https://catholiccurrent.org/advent-calendar-2020/

Napsat komentář »
Napsat komentář »

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi..."
Ježíš říká tobě: „Dej si pozor, aby tvé srdce nebylo zatíženo...."
Čas Adventu může být časem, kdy postupně objevujeme a s Boží milostí vyhazujeme zátěž z našeho srdce, aby se ke kormidlu našeho života dostal nebeský lodivod jménem Dítě Ježíš. A rostl v nás tak jako "poroste" během liturgického roku.

Napsat komentář »

Black Friday ve zpovědnici!
Dnes náš kaplan zaperlil. Vyhlásil velké slevy pro zpovědi. Škoda že jsem byla před týdnem, šla bych to hned prozkoumat!

deFlegmatique

A co vám v tom brání?

Andrea Hýblová (Neposeda)

@deFlegmatique 1) mám svého zpovědníka a 2) když nehoří nic smrtelného, ráda přenechám prostor těm, kdo se zrovna v ten den konečně odhodlali

Zobrazit 2 komentáře »

Znáte středověký příběh o Everymanovi? Dnes jsem si na něj vzpomněla. Jeho nakonec opustí vše, jen Víra a Dobré skutky s ním ve smrti zůstanou. Vírou jsme spaseni, ale jsou lidé, kteří tento dar nemají. Před Boha - tak jako i my věřící - předstoupí se svými skutky. Já to mám snazší, mě k dobrým skutkům vede živá víra. Bez-věrci musí kráčet sami, jen s odleskem Božího světla skrytým kdesi ve svědomí, v srdci...
Děkuji Bohu za dar víry. A děkuji za ty, kteří kráčí životem bez víry a přesto jakoby s ní.

"... kniha života byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách… Zobrazit více

Znáte středověký příběh o Everymanovi? Dnes jsem si na něj vzpomněla. Jeho nakonec opustí vše, jen Víra a Dobré skutky s ním ve smrti zůstanou. Vírou jsme spaseni, ale jsou lidé, kteří tento dar nemají. Před Boha - tak jako i my věřící - předstoupí se svými skutky. Já to mám snazší, mě k dobrým skutkům vede živá víra. Bez-věrci musí kráčet sami, jen s odleskem Božího světla skrytým kdesi ve svědomí, v srdci...
Děkuji Bohu za dar víry. A děkuji za ty, kteří kráčí životem bez víry a přesto jakoby s ní.

"... kniha života byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, podle svých skutků."

majkiki

"Bez-věrci musí kráčet sami, jen s odleskem Božího světla skrytým kdesi ve svědomí, v srdci..." Upřímně, neumí si ani představit, jak těžké to musí být.

Zobrazit 1 komentář »

Když na stejný den případne Den díkuvzdání i liturgická památka našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona a s tím letos pro celou Paulínskou rodinu na světě začátek Roku Bible.
Tak to prostě není náhoda!

https://youtu.be/e-iI_XYJ4Pc

Napsat komentář »

V USA je dnes Den díkuvzdání. Všechny liturgické texty tomu odpovídají. 2.čteni je z 1 Sol 5,16-18.
"Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši."
A do toho si čtu to, co připadá na čtvrtek kdekoliv jinde: apokalypsa, dny odplaty...
A najednou mi to dává smysl takhle pohromadě: nevybíráme si čas, KDY žijeme. Můžeme si však vybrat, JAK ten čas prožijeme.
"Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!“
+ "Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“

Napsat komentář »

Nepřipravujte se den předem, nechystejte si výmluvná slova. Připravujte se však celým životem. Budovaný vztah s Pánem je tou nejlepší přípravou na cokoliv, co může nastat.

"Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci."

Napsat komentář »

Už je tam 2. příspěvek a od Adventu bude každodenní.
Několikaminutové epizody na každý den budou zaměřené na adventní liturgická čtení. Nenechte si letošní advent proplynout mezi prsty! Rozjeďte ho s námi a hlavně s Božím slovem – se Slovem s velkým S.


https://www.paulinky.cz/clanky/VOX-VERBI.html

Napsat komentář »

"...neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“
Hodně věcí se musí stát, některé jsou pouze v našich rukou. Co se stát musí, to přijde až se čas naplní. Usilovat o naplněný život však můžeme každý den. Mistr se projeví v omezení. S Boží pomocí a rozumem každý den DO TOHO.

Napsat komentář »

Česká katolická církev je opravdu malá, potkáte se opravdu všude. Přes českého faráře z New Yorku, který kdysi v jakési vísce u Ostravy oddával jeden česko-turecký pár žijící aktuálně o "vesnici" vedle mě.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/zivot-v-klastere-nemusi-byt-vubec-nudny-rozhodne-ne-u-paulinek-na-americkem-jihu-8366903

Napsat komentář »

"...ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí.“

ON VŠAK ZE SVÉHO PLNÉHO BOŽSKÉHO BYTÍ DAL VŠECHNO SVÉ POZEMSKÉ ŽITÍ.

Napsat komentář »

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
a dej, ať ten, který umřel na kříži za spásu celého světa, udělí všem národům dar jednoty a pokoje.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
(Modlitba nad dary)

Napsat komentář »

Sestra Jackie mě pozvala jako hosta - svědka pro své téma "God Hasn't Done Anything Good For Me Personally" a trochu využila mé podklady pro kurz Alfa na téma víry.
Tak kdybyste to někomu chtěli darovat, zde je link na celou konferenci

https://platinggrace.regfox.com/catholics-information-conference-questioning-faith-questioning-church?registrants.source=gitonga

Napsat komentář »

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Buď zdráva, svatá Boží Rodičko,
porodilas Krále,
jenž nad nebem i zemí vládne
na věčné věky.

Jako komentář k evangeliu doporučuji 2.čtení z Modlitby se čtením. Dnes nebudu zaclánět svým rozjímáním.

Napsat komentář »

Ve spleti života je možné ztratit na čas Pánův hlas, a jeho opětovné nalezení přináší útěchu a radost.
Ale odmítnout ho, to je jako usilovat o vlastní záhubu.
A běda těm, kdo se snaží Pánův hlas překřičet, aby byli druhými víc slyšeni než sám Bůh.

V mém "malém případě": komu visím na rtech já? Čí / jaká slova mě naplňují/zahlcují?

"Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid na něm visel a rád mu naslouchal."

Lucullus

stojí za zamyšlení...

Zobrazit 1 komentář »