Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Zkusili jste si někdy představit, že Ježíš (tak jak máme v sobě představu toho, jak vypadal) je někde blízko vás a hledí na vás?
Když se modlím a zvl. když čtu evangelia, jako by mi stál hodně nablízko. A dnes do toho zaznívá jeho posledni pokus dostat se až tam, kam ho (Boha!) nechci pustit. Kde to pevně držím ve své moci já sama nebo kde se mi prostě nechce nic řešit.

„Kéž bys v tento den poznalo i ty (doplň své jméno), co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. ... protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň.“

Co, taky vás něco "šoklo" a nebo jsem "divná"… Zobrazit více

Zkusili jste si někdy představit, že Ježíš (tak jak máme v sobě představu toho, jak vypadal) je někde blízko vás a hledí na vás?
Když se modlím a zvl. když čtu evangelia, jako by mi stál hodně nablízko. A dnes do toho zaznívá jeho posledni pokus dostat se až tam, kam ho (Boha!) nechci pustit. Kde to pevně držím ve své moci já sama nebo kde se mi prostě nechce nic řešit.

„Kéž bys v tento den poznalo i ty (doplň své jméno), co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. ... protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň.“

Co, taky vás něco "šoklo" a nebo jsem "divná" jen já? Vždyť to přeci adresoval Jeruzalému před 2000 lety....

Napsat komentář »

Chystala jsem se tuhle sbírku/podcast podpořit. Že se ocitnu v odměnách, to byl z mé strany vtip, ale koukám,že mě vzali vážně. Tak pokud se najde dobrodinec a přispěje, já do Prahy na kafe přiletím! To americký totiž nic moc.
Chcete mě? I kdyby ne, podpořte projekt Ecclesia podcast. STOJÍ TO ZA TO!

https://www.hithit.com/cs/project/8751/ecclesia-podcast-rozhovory-s-osobnostmi-z-katolicke-cirkve

Clara

Chci letenku za 699Kč! :-D

Andrea Hýblová (Neposeda)

@clara tys me odhalila! :-)

Zobrazit 2 komentáře »

Někdo se mě ptal na výslednou videomeditaci s texty sv. Alžběty od Trojice. Zde to je.
https://youtu.be/H0zYtdWeOK0

Napsat komentář »

JAKÝM způsobem chválíš ty? Za co DNES?
"Chvalte Hospodina...
Chvalte ho pro jeho mocná díla, pro jeho svrchovanou velebnost!
Chvalte ho hlaholem trouby,
chvalte ho harfou a citerou!
Chvalte ho bubnem a tancem,
chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!
Chvalte ho zvučnými cimbály, ...
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!"
DÝCHÁŠ?

JiKu

Dnes mi zemřel táta. Dýchám. Kde je ten buben?

PS trochu racionálněji: Žalmy jsou tu od toho, aby si z nich člověk vybíral (jsou nejrůznější), nebo aby se je modlil v modlitbě církve, jak mu je církev předkládá. Ne k tomu, aby mu někdo na signálech předepisoval, který ten den má adorovat.

PPS: Chápu psychokat a její zdrženlivé rekce k výzvám k nějakému juchání.

PPPS: Prostě je nesmírně odpovědné brát na sebe riziko "promlouvání k anonymním davům", o kterých prd vím.

Andrea Hýblová (Neposeda)

Na otce a všechny kolem něj vzpomenu dodatečně v modlitbě, dosávám se k PC jen občas, čtu až dnes (o bubnech to fakt nebylo, možná vzdát díky za všechno, čím nás Bůh v otci obdaroval - nečekala bych, že to půjde v den zármutku, i když znám lidi, kteří toho schopni jsou, já ne).

Jo, promlouvání k davům je náročné. O když ty signální na mém profilu tvoří asi tak 5 lidí.
Jdu podle liturgie, nikdy žádný žalm či jiný úryvek není vybraný tak, aby mi pasoval. Je to každodenní výzva poprat se s texty, které bych si sama ani nevybrala. Zamyšlení jsou má osobní, nikomu je netlačím. Našla jsem ted jednu skupinu, kde i jiní sdílí svá minirozjímání. To bylo tak nějak mým cílem: zapojit další, aby se podívali, co jim Bůh skrze Písmo (liturgií předestřené) říká pro tento den. Každý se toho chytá jinak.

Zobrazit 18 komentářů »

Kdo s kým u stolu?

U dveří mého života se zastavilo už hodně lidí. V nich klepal Bůh (ted mě napadá jedna povídka od Tolstého, titul jsem zapomněla - kdo mi pomůže?).
... Aby se mnou sdílel ten okamžik společného posezení a naslouchání u stolu. Aby mě pak On sám přijal u sebe.
Vstoupil nakonec - byl pozván- usedl a pojedl? To, že nebyl pokaždé poznán, je méně důležité než být mnou pozván.

"Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě."

Napsat komentář »

A co když uzdravit zrak nepotřebuje jen žebravý slepec?
Když se Bůh projeví v životě druhého, mohu reagovat různě: nevěřit tomu, ignorovat to, brblat, závidět...a nebo vzdát chválu.

Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

Napsat komentář »

Modlitba pro 33. týden v mezidobí.

Napsat komentář »

Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“

I Bůh je soudce, nejvýš spravedlivý. Pokud tedy mou prosbu vyslýchá rychle (v což věřím, ale často volám: Pane, dej mi větší víru!), soudí JINAK než já, člověk.

Napsat komentář »

A jeden z 25 přívěhů má kořeny u nás "doma".
Asi to není těžká otázka, poznáte kdo?
Všichni v této knize jsou vědci a katolíci, někteří již zemřelí, někteří ještě žijící.
https://youtu.be/0TIFOKG0ZgM

Napsat komentář »

Zatímo v ČR památka sv. Anežky, my v USA děkujeme za sv. Františku X. Cabrini.
Našlo by se, v čem se shodují v následování Beránka...

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním,
zřekla se bohatství
a zamilovala si chudobu,
následovala tvého ukřižovaného Syna
a došla do nebeské radosti;
na její přímluvu veď i nás,
abychom nelpěli na věcech pomíjejících
a dosáhli slávy věčné.

Napsat komentář »

„Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi.“

Představuji si, neboť jak taky jinak, že Boží království přichází skrze "nebe v duši" každého z nás. Je v každém jako Dech života, ale ne vždy se prodere navenek, ne vždy je na první pohled viditelné. Chci-li ho vidět přicházet, musím se dobře dívat.

Napsat komentář »

Mohl by Pán vyslovit i moje jméno? Nebo jsou jeho projevy přízně tak "běžné", že si jich ani nevšímám, případně je beru jako reakci na něco, na co mám automatický nárok?
V téhle chvíli se zastavím, pomyslně se vrátím a za něco konkrétně poděkuji.

"Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. ... Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu..."

Napsat komentář »

Letos "díky" covidu to bude online a zdarma.
Zvu vás na velký vánoční koncert mých spolusester.
Pište si do diářů 3.12. ve 2 hodiny ráno (pokud chcete nějak živě zareagovat) a jinak pak na tomhle youtube kanále, kam jste zváni se přihlásit, aby vám nic neuteklo.

A dokoukejte klip do konce, je tam jeden antivovidový hezký joke.

https://youtu.be/Z16mAbUhea0

– upraveno
Napsat komentář »

Nejen v tento den je dobré vzývat o pomoc ty, kteří o křehkosti církve vědí své... dnes sv. papeže Lva Velikého.

A k takovým se hodí i dnešní feriální čtení (tedy to, co by se četlo i bez památky). Naráz mi dává smysl. Svatí (z kalendáře i ti bezejmenní) jsou ti, kteří kolem sebe nedělají vlny.

"...Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.'"

Bože, ty chráníš svou církev zbudovanou na skále, aby ji žádné zlo nepřemohlo; na přímluvu svatého papeže Lva dej, ať zůstane vždy věrná tvé pravdě a žije v trvalém… Zobrazit více

Nejen v tento den je dobré vzývat o pomoc ty, kteří o křehkosti církve vědí své... dnes sv. papeže Lva Velikého.

A k takovým se hodí i dnešní feriální čtení (tedy to, co by se četlo i bez památky). Naráz mi dává smysl. Svatí (z kalendáře i ti bezejmenní) jsou ti, kteří kolem sebe nedělají vlny.

"...Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.'"

Bože, ty chráníš svou církev zbudovanou na skále, aby ji žádné zlo nepřemohlo; na přímluvu svatého papeže Lva dej, ať zůstane vždy věrná tvé pravdě a žije v trvalém pokoji a bezpečí. Amen.

– upraveno
Napsat komentář »

Dušičkové vyznání (další)
Dnes byla sloužena mše sv. za zesnulé mé příbuzné v "našem" kostele sv. Petra v Praze. Jindy by mě to mrzelo, že tam nemůžu být, že jsem tak daleko. Teď s kovidem to vyjde nastejno (a tak je jedno, zda to mám jen 2 minuty chůze z komunity do kostela anebo 12 hodin letu).

Napsat komentář »

Tržnice v našem nitru? A kolikrát! V naší modlitbě, v našem smýšlení... Ježíš svým slovem vypráská to, co není Boží, co není z Ducha.
Krok 1: vstoupit do chrámu, být uvnitř sebe.
Krok 2: slyšet slovo, které očisťuje od každé nepravosti.
Krok 3: prosit o milost Ducha svatého přebývat v nás, být si toho vědomi a nechat ho pracovat v nás =proměňovat nás.

"Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“
Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!

Napsat komentář »

Přátelé sv. Alžběty od Trojice, v tomto týdnu budu chystat 10ti minutové video pro rekolekce, které povedou naše dvě sestry online. Má to být něco k času modlitby.
Ráda ho pak udělám i v češtině. Můžete mi poslat vaše oblíbené úryvky, fotky, obrazy, ikony (v tomto případě velmi kvalitní rozlišení), odkazy hudební - to vše ve spojitosti s ní?
Díky za inspiraci, pokud tam učiníte do úterního poledne.

Napsat komentář »

Dnes by končil dušičkový oktáv, ale letos pokračuje dál možnost modlit se za duše zesnulých "za výhodných podmínek".

– upraveno
Napsat komentář »

A CO KDYBY TY POŠETILÉ NEODEŠELY NA NÁKUP, ALE PROSTĚ ŘEKLY ŽENICHOVI PRAVDU: O SVÉ NEDOKONALOSTI I O SVÉ NADĚJI, ŽE ON JE TEN JEDINÝ, KTERÝ JE PŘIJME I BEZ HOŘíCÍCH LAMP. Ten "pohled" je můj, existuje spousta nádherných vysvětlení a povzbuzení na tohle podobenství. Jenže mě dnes "přepadlo" zrovna toto.

"Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny… Zobrazit více

A CO KDYBY TY POŠETILÉ NEODEŠELY NA NÁKUP, ALE PROSTĚ ŘEKLY ŽENICHOVI PRAVDU: O SVÉ NEDOKONALOSTI I O SVÉ NADĚJI, ŽE ON JE TEN JEDINÝ, KTERÝ JE PŘIJME I BEZ HOŘíCÍCH LAMP. Ten "pohled" je můj, existuje spousta nádherných vysvětlení a povzbuzení na tohle podobenství. Jenže mě dnes "přepadlo" zrovna toto.

"Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady!..."

JiKu

A CO KDYBY TY POŠETILÉ NEODEŠLY NA NÁKUP, ALE ...

To by nemohly. Protože pak by nebyly pošetilé. Ale ony pošetilé byly.

V tom podobenství vůbec nejde o to, jak konkrétně se u těch moudrých projevovala jejich moudrost a jak se u těch pošetilých projevovala jejich pošetilost. Jde o to, že jedny byly moudré a druhé pošetilé. A ty moudré v důsledku své moudrosti vešly a ty pošetilé byly v důsledku své pošetilosti ponechány.

Nicméně souhlasím s přístupem k podobenstvím tím "co kdyby".

Osobně mám oblíbené "co kdyby" v podobenství o hřivnách. Co kdyby ten s jednou hřivnou jí dal směnárníkům za úrok. Co by uslyšel?

Nicméně si jako tradicionalista a realista myslím, že minimálně stejně důležité, jako (si) otázky klást, je správně (si) na ně odpovídat.

Andrea Hýblová (Neposeda)

Souhlas pokud se ta posetilost vztahuje az k okamziku,kdy slyší hlas Zenicha a bezi to resit nekam jinam a ne s Nim. Posetilost života neomezuje zcela rozhodnuti v posledni chvili (ovšem kdyz nejsou dispozice, nemusi to byt snadne). Zastavila jsem se nad tou last minute prilezitosti se skrze milosti zachranit.- a vubec nepopiram jina podani, naopak,tohle je jen stripek, svetlo z me vcerejsi meditace.

Lenochod

To mě vůbec nenapadlo, to je hrozně zajímavá myšlenka :) díky

Zobrazit 3 komentáře »