Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

"Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem."

KDO SI TROUFNE TOHLE ŘÍCI A OPRAVDU SI TO MYSLET A TOUŽIT PO NAPLNĚNÍ?
Jen ten, kdo k tomu dodá - ne ze sebelásky, ale z vydanosti pro druhé (jako jeho Mistr):

"Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem a to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě naživu."

Opět mi nezbývá než mlčet.

ObiSkyWalker

Dá se tedy říct, že přát si smrt či po ní toužit, nemusí být nutně špatné?

Zobrazit 1 komentář »

Modlí se apoštol Pavel, ten, který i vás nosí v srdci a po vás po všech touží láskou Krista Ježíše.
Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, K BOŽÍ CHVÁLE A SLÁVĚ.
(Flp 1,1-11)
Já nemám co dodat.

Napsat komentář »

Život za hurikánu: komunitní modlitba "při svíčkách".
Tak uz vim,jaké to je být uprostřed hurikanu. Jako v automycce a zároveň za boure na nejakem vrcholku hor.

– upraveno
cpt

Tak to je síla. Vidím, že máte něco jako černou hodinku:-)

slu-nicko

To jsou zážitky :-)

Andrea Hýblová (Neposeda)

Černá hodinka trva uz druhou noc.

Zobrazit 3 komentáře »

Zkusila jsem si dosadit své jméno... a zjistila jsem, že Ježíš kolikrát "pláče" i nade mnou... Prázdný dům života bez Požehnaného, bez přijetí Jeho slova, jeho a mých bratří a sester, bez usebrání v Něm. Dnes chci slyšet Jeho hlas a to co mi říká...DNES.

"Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde doba, kdy řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!'“

Napsat komentář »

"Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí."

Přijít = udělat si čas.
Uslyšet = chtít slyšet a naslouchat.
Z nemocí = poznat, co je nemocné v mém životě na základě slyšeného.
Být uzdraven = změnit životosprávu a v pravdě a s důvěrou prosit o tento dar Toho, který je ryzí Život sám.

Napsat komentář »

Tak zvu.
Rekolekce se sv. Alžbětou od Trojice
(anglicky v posunutém čase)

shorturl.at/adT07

Napsat komentář »

Boží království vyrůstá z malých a nenápadných - a často opakovaných navzdory suchu či námaze - rozhodnutí žít z Lásky a pro Lásku.

Ten, který je Láska sama, řekl:
"Čemu se podobá Boží království? Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; vyrostlo... Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo."

Kde není láska, vložte lásku a sklidíte lásku. (Podle sv. Jana od Kříže)

Napsat komentář »

To enlighten the world, Father, you sent to us your Word as the sun of truth and justice shining upon mankind. Illumine our eyes that we may discern your glory in the many works of your hand.

A kdyby vás to zajímalo, breviář je jako aplikace: IBreviary

dromedar

"A kdyby vás to zajímalo, breviář je jako aplikace: IBreviary"

Tušíte, který z anglických překladů v aplikaci je? Vím, že jsou minimálně tři oficiální (USA, UK, Keňa, nejsem si jistý čtvrtým pro Indii) a protože církevní instituce, které drží autorská práva, nejsou zrovna vstřícné, některé webové a mobilní breviářové aplikace obsahují vlastní neoficiální překlady.

Andrea Hýblová (Neposeda)

Funguje mi to v usa docela presne (nemuzu na 100% říci, protože tk pečliv to neporovnávám), v te aplikaci jsou tytez žalmové modlitby jako v tištěném breviáři, takže si tipuji,že to bude od US biskupske konference schvaleny liturgický text. (Když jsem byla v UK, používala jsem jinou alikaci a už si nepamatuji, jak moc se to shodovalo či ne.)

Andrea Hýblová (Neposeda)

Koukám, ž se neuložil začátek statusu:

V us breviáři jsou žalmy doplněny modlitbou. Ta není povinná při společné recitaci. Dnes ráno vsak jsem ji/obě dvě využila. Dokud to sama anglicky nezvladnu lépe...
Father in heaven, when your strength takes possession of us we no longer say: Why are you cast down, my soul? So now that the surging waves of your indignation have passed over us, let us feel the healing calm of your forgiveness. Inspire us to yearn for you always, like the deer for running streams, until you satisfy every longing in heaven.

dromedar

jj, US breviář je (pokud vím) jediný, který obsahuje žalmové orace.

Ty měly pro celou církev vyjít (s dalšími bonusovými materiály) v tom mýtickém pátém svazku breviáře, co se na něm na přelomu osmdesátých a devadesátých let prokazatelně pracovalo, ale pak ten projekt Kongregace pro bohoslužbu z nezveřejněných důvodů típla.

Andrea Hýblová (Neposeda)

To jsem ani nevěděla. Diky za rozšíření obzoru

Zobrazit 5 komentářů »

Ježíš je dveře do svobody, Ježíš je cesta do Otcovy náruče.

Vděčně se nořím do evangelia (Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.) pro nedělní paulínskou slavnost Ježíše Mistra a k tomu i do toho dnešního.

"...tato žena je přece Abrahámova dcera a satan ji měl spoutanou plných osmnáct let; ta neměla být osvobozena od toho pouta v den sobotní?“

Fotka je detail ze vstupních dveří do refektáře v jednom benediktinském opatství.

Napsat komentář »

Všemohoucí, věčný Bože,
rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ,
aby se na nás splnilo, co slibuješ.

Almighty and ever-living God,
strengthen our faith, hope, and love.
May we do with loving hearts
what you ask of us
and come to share the life you promise.

Napsat komentář »

Máme prů....švih ve zdejší diecézi. Stal se/vlastně hned dva za sebou tedy už před 3 týdny, ale na včerejší den biskup vyhlásil den modliteb a půst. A kde se ve farnostech ještě nemodlí společně tuto modlitbu, tak byli vyzváni k její modlitbě po mši.
V ČR by se asi něco taky hodilo,ne? Celonárodní půst!

Andrea Hýblová (Neposeda)

ani náhodou. napovídám jen ten postoj zdejšího arcibiskupa.

čajomlík

Já bych jim ho normálně usekl, usušil, a pověsil do řady nad vchod do semináře.

Zobrazit 7 komentářů »

Banány jako fíky (fotka s fíky až jindy), ale ta jeho trpělivost!
To je láska toho, kdo pečuje o svou zahradu. Málo plodí nebo vůbec? Věnuji mu/jí tedy ještě více pozornosti/péče.
Ještě rok - ještě další jeden/tento den k tomu, abych vnímala Boží péči o mě a odpovídala na ni plodným životem.

`Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'“

Napsat komentář »

Už se zpožděním, tak jen jako info, že když se chce, jde to (zatím) i on-line...

Ale některé části budou na webu k dispozici (osobní doprovázení a sdílení v malých skupinách samozřejmě ne)

http://daughtersofstpaul.org/Portals/2/online-discernment-retreat.html

– upraveno
Napsat komentář »

Obyčejně se zastavím u "jedné víry a křtu" a mrzí mě, že mezi vyznavači Kristova jména není plná jednota. Dnes mě však Bůh povzbudil, že On je nad vším a zároveň ve všech/všude. On je tou jednotou. Pokud Boží přítomnost nebudeme upírat/negovat druhým, budeme s nimi v jednotě: v jednotě Boží přítomnosti. V Boží moci je víc než si umím představit...

"...snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra,… Zobrazit více

Obyčejně se zastavím u "jedné víry a křtu" a mrzí mě, že mezi vyznavači Kristova jména není plná jednota. Dnes mě však Bůh povzbudil, že On je nad vším a zároveň ve všech/všude. On je tou jednotou. Pokud Boží přítomnost nebudeme upírat/negovat druhým, budeme s nimi v jednotě: v jednotě Boží přítomnosti. V Boží moci je víc než si umím představit...

"...snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech."

Napsat komentář »

Rozjímavý růženec (Grzegorz Ryś) https://bit.ly/2Hg1hlT

Napsat komentář »

Dnes žádná má slova navíc. Připojuji se k Pavlově modlitbě. Za vás, kdo to čtěte.

Klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, a prosím ho: ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích darů. Tomu pak, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně… Zobrazit více

Dnes žádná má slova navíc. Připojuji se k Pavlově modlitbě. Za vás, kdo to čtěte.

Klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ všecky rody na nebi i na zemi, a prosím ho: ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích darů. Tomu pak, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva v církvi ve spojení s Kristem Ježíšem po všechna pokolení na věčné věky. Amen.

Zobrazit 1 komentář »

Zatímco máte 1 hodinu po půlnoci, my začínáme každý den nešpory ve streamu. Do přímluv nám lidi zasílají úmysly a že jich každý den je.
Kdo nemůžete spát, přidejte se...
Dnes to tedy bude rovnou hodinová adorace.

God, come to my assistance. – Lord, make haste to help me.

Andrea Hýblová (Neposeda)

zřejmě to nemají zapotřebí, ale po pravdě, je mi milejší než se modlit za určitá jména, odevzdávat všechny politiky a leadry církevního i světského života Pánu Bohu a jména moc neřešit (zdejším katolíkům vůbec volby nezávidím, není to jednoduchá situace)

deFlegmatique

Mno, mně někdo cpát, že jsem rasista jen proto, že jsem bílý, tak bych měl jasno.

Zobrazit 6 komentářů »

Zdá se vám taky, že to upozornění zní letos více naléhavěji? Kéž nás obavy o věci zdejší (které spíše nemůžeme ovlivnit), neodvedou od pozornosti k Pánovu příchodu. Rozpoznávat zvuk jeho kroků se lze učit den co den. Tohle je vážně na každém!

"Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete."

Napsat komentář »

Za každou je příběh, tvář autora/dárce. Mám je od jara a nedám na ně dopustit, žádné jednorázovky. Používám je už 8 měsíců ráno do kostela, při službě v knihkupectví, u doktora a při nějaké případné návštěvě, na kole na řídítkách pro případ "kdyby se něco stalo a bylo ji třeba použít". A fajn se v nich zívá při kázání nebo dělají ksichty na protivný lidi.

Od kamarádky jeden odkaz: https://www.clovekvtisni.cz/nekaslejme-na-druhe-7101gp

Napsat komentář »

NEMOŽNÉ SKUTKEM! Kolikrát se divím, jak přes různost našich kultur přesto dokážeme žít a pracovat společně. Někdy to může zadrhnout na člověčině, ale Boží Duch nám pomáhá klenout oblouky pokoje i nad tím, co je lidsky náročné.

"Nyní však, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví."

majkiki

To je svědectví reálného života, nad kterým by měl svět stát v údivu s ústy dokořán. Já stojím a děkuji.:)

Zobrazit 1 komentář »