Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Dvě nové postulantky z americko-kanadské provincie. Chvíli se čekalo, jak to bude s coronou než byly přijaty. nakoenc 15.10.oficiálně vstoupily. Zatím jsou v karanténě a první formační dny absolvují online, i když je jejich mistrová ve stejném domě! Takové paulínkovské...co by nás mohlo oddělit od lásky Kristovy.

The Covid-Formation-Generation expands...

Napsat komentář »

To dnešní evangelium mnou vždy zatřese! Co si to tady na zemi budujeme? Leda tak hroby, je-li náš (můj) život shromažďováním na vlastní kupičku, ke své slávě.

Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!' Bůh však mu řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“
Lk 12,13-21

Bůh je (skutky) předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě.
Ef 2,1-10

Napsat komentář »

Kdyby nebyla neděle, slavili bychom evangelistu Lukáše.

V měsíci, kdy v modlitbě růžence spolu s Pannou Marií kontemplujeme Kristovu tvář a vyprošujeme si s důvěrou v Boží pomoc ukončení epidemie, ať se za nás přimlouvá i sv. Lukáš. Tento evangelista bývá znázorňován také jako ten, který maluje tvář naší nebeské Matky. Kéž bychom i v její tváři dokázali zahlédnout víru, pokoj a velikou důvěru, s jakou doprovázela svého Syna od Betléma až na Kalvárii a zakoušeli i její pomoc a přímluvu!
(Z dopisu biskupa Zdenka Wasserbauera)

Napsat komentář »

Modlitba pro 29. neděli v mezidobí

Všemohoucí Bože,
od tebe máme všechno dobré
a v tvých rukou je celý náš život;
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty,
a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

Napsat komentář »

Komu není naděleno shůry, nelze vyčítat, že nepoznává Boha a jeho působení. Ke komu však Duch svatý promlouvá a ten si přesto volí jiné cesty než Boží...

"Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude."

Napsat komentář »

Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem.

Hříchem jsme vypadli ze hry, ale v Kristu nás Otec bere zpět. Žádný míček není z(a)tracen. Nakonec si nás vystaví jsko vzácný kousek hned vedle všech dalsich! Protože jsme všichni jeho majetkem, jen o tom mnozí neví. Kristus nás v aukci "na život a na smrt" totiž vykoupil před nosem tomu druhému zájemci.

prig

Jééé - a já už měl radost, že si v komunitě usmažíte pýchavku. Jinak souhlas.

Zobrazit 1 komentář »

Kdo má u sebe Ježíše Krista, tak dobrého přítele a vůdce, může snést všechno. Neboť on nám pomáhá, posiluje nás, nikoho neopustí; je to pravý a upřímný přítel.

A kdyby se vám chtělo číst, tak tištěná i elektroická knížka...
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Bozi-pritelkyne.html

Napsat komentář »

Úžas. Máme dary a Dárce, a vše bude jednou Jedno. (Co takhle ty dary používat k jednotě už nyní? Vybaveni k tomu jsme. Neříká se právě tomuhle přítomnost Božího království mezi námi už teď a tady?)

"Otec nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem...
...až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi."

Napsat komentář »

A JAK U VÁS?

Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!

Dnes večer budu mluvit k 50 středoškolákům o tom, jak mě Duch vedl v mém životě. Nová příležitost znovu se ohlédnout a děkovat a zároveň s důvěrou jít též kupředu. Na závěr nechám účastníky chvilku v tichu učinit totéž.

Napsat komentář »

TROCHU HUMORU A HLAVNE PRAVDY
Tenhle exit do nového Edenu beru!

Napsat komentář »

Ale my vedeni Duchem, opřeni o víru očekáváme věčný život, v který doufáme. V křesťanství totiž nic neplatí, zdali jsi ..., nebo ne..., ale víra, která se projevuje láskou.

Lze očekávat věčný život pobytem v kuchyni/jídelně?

Dnešní 1. čtení aplikuji na úsloví, že láska prochází žaludkem. Odbýt si službu v kuchyni, to se dá nějak zvládnout. Ale ve víře, že jsme povolány ke společnému a radostnému životu, lze tuto víru prokázat vařením s láskou. (Sestry tu svou víru, že mě Pán miluje, i když nejsem zrovna borec v kuchyni, prokazují v lásce tím, že aspoň něco pochválí a hlavně, že to snědí - s… Zobrazit více

Ale my vedeni Duchem, opřeni o víru očekáváme věčný život, v který doufáme. V křesťanství totiž nic neplatí, zdali jsi ..., nebo ne..., ale víra, která se projevuje láskou.

Lze očekávat věčný život pobytem v kuchyni/jídelně?

Dnešní 1. čtení aplikuji na úsloví, že láska prochází žaludkem. Odbýt si službu v kuchyni, to se dá nějak zvládnout. Ale ve víře, že jsme povolány ke společnému a radostnému životu, lze tuto víru prokázat vařením s láskou. (Sestry tu svou víru, že mě Pán miluje, i když nejsem zrovna borec v kuchyni, prokazují v lásce tím, že aspoň něco pochválí a hlavně, že to snědí - s láskou.)
Na fotce bramborákový team z bostonske kuchyně (tři lidi na 80 obyvatel). Pro komunitu v New Orleans už to bude snazší. Ale stále S LÁSKOU. Protože na skutky (Pavel se odkazuje na skutky Zákona) tady mají všechno instantní nebo zmražené.

deFlegmatique

"Lze očekávat věčný život pobytem v kuchyni/jídelně?"

Práce v kuchyni je jako věčnost - nikdy nekončí.

Zobrazit 1 komentář »

Pravá SVOBODA vs. chomout lži.

I když Pavel píše o jiné situaci, mě tím připomněl, jakou svobodu vnesl Bůh do mého života, do života v chomoutu falešné svobody.

"To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu."

Napsat komentář »

Často si tato Pavlova slova beru na pomoc v situacích, kterým se vzpěčuji. Není to proto, že tu sílu ještě stále hledám u sebe a ne u něj?
Dnes se mi to propojuje i se situací "doma v ČR". Kde je pravý zdroj naší (nás věřících) životní síly? Dávám to jako otázku, sotva znám sama sebe.

"Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu."

Napsat komentář »

Poprvé si dovoluji k liturgické modlitbě přidat dodatek.
I když konání dobra se s moudrostí vůbec nevylučuje. Když je to inspirované Bohem a ne vlstní představou.

Napsat komentář »

On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.“

Chystám si zítřejší (mám ještě pátek večer) evangelium na ranní rozjímání a skvěle to padlo do mého předchozího povídání sestrám o "Bibli nocí i dnem". Dokonce se mnou chvílí držely stráž u streamingu.

BOŽÍ SLOVO V KARANTÉNĚ NENÍ a přináší svobodu i tam, kde na první pohled není.

Zkuste to (třeba pro začátek chvílí pozorného naslouchání na YT https://youtu.be/xdD4yxjLL6o)

A místo lajknutí můžete do komentáře napsat, jakou knihu a kapitolu zrovna čtou.

– upraveno
Lucie_J

Izaiáš 54 kapitola ☺

Zobrazit 1 komentář »

Už začali!
Klikněte a můžete naslouchat.
Slovo Boží v karanténě neni.

– upraveno
Napsat komentář »

Nevím, kdo se modlil v dětství za mě (myslím si to o jedné paní, která mi ukázala beránka v katedrále při výletu do Prahy ještě za totáče) a pak se za mě už v dospělosti modlily a modlí kostelní babičky. Stále s nimi počítám, i když já sama už bych mohla být velmi mladou babičkou.
Babičky a dědečkové jsou důležití!!!

Autorka píše:
I já jsem v životě mnohokrát unikla smrti – ještě jako nemluvně jsem přestála zápal plic a asi v šesti letech záškrt, to jen tak na začátek. (…) Jednou jsem se Boha v modlitbě zeptala, kdo se za mě modlí, protože jsem se si tehdy uvědomila, že to někdo musí být. (…… Zobrazit více

Nevím, kdo se modlil v dětství za mě (myslím si to o jedné paní, která mi ukázala beránka v katedrále při výletu do Prahy ještě za totáče) a pak se za mě už v dospělosti modlily a modlí kostelní babičky. Stále s nimi počítám, i když já sama už bych mohla být velmi mladou babičkou.
Babičky a dědečkové jsou důležití!!!

Autorka píše:
I já jsem v životě mnohokrát unikla smrti – ještě jako nemluvně jsem přestála zápal plic a asi v šesti letech záškrt, to jen tak na začátek. (…) Jednou jsem se Boha v modlitbě zeptala, kdo se za mě modlí, protože jsem se si tehdy uvědomila, že to někdo musí být. (…) Jako odpověď na mé modlitby mi Bůh ukázal, že právě otcova matka se modlila za svých osm dětí i množství vnoučat, a proto jsme s tátou tolikrát unikli smrti. Zemřela sice už v době mého dospívání, cítím však, že právě její modlitby mě kryly i v dalších etapách života. Prarodič žijící s Bohem je v dětském životě vždy vítán. Ale být zbožnou babičkou nebo dědou, kteří se také modlí, to je dar, jejž můžete svým vnoučatům úmyslně dávat, i když je nevídáte často.

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Sila-modlitby-za-vase-vnoucata.html

dromedar

"Jako odpověď na mé modlitby mi Bůh ukázal"

Píšou tam taky, jak? Resp. čemu paní říká "Bůh mi ukázal"?

Andrea Hýblová (Neposeda)

Nutno knihu prolistovat a najít kontext. Ja to z USA nezvládnu. Autorka je známá "kazatelka"s charismatický přesahem, takze tenhle slovník je pro ni a její posluchace je běžný. (Me taky "ukazal" vzpomínku na paní z katedrály, kdyz jsem se jednou o výročí křtu modlila a děkovala tem,kdo me provazeli. Na paní a beránka jsem si takto vzpomněla po 30letech. Ale ja to budu psat v uvozovkach, protoze oro nektere katoliky to je velke sousto)

majkiki

Taky mám (dnes už na věčnosti) takovou babičku. Poklad!

Zobrazit 3 komentáře »

...a my vírou dostáváme ten slíbený dar: Ducha svatého.

Nemáme-li víru jako děti, prosme o ten dar, abychom mohli být Bohem obdarováni.

Nechala tatínka s menším bráchou jít dál (k východu z kostela) a sama se na chvilku zastavila.

majkiki

Andrejko, připomněla jste mi jeden okamžik, který se mi vryl do paměti. Stal v dětském domově na Ukrajině. Děti, rády hrály hru, kdy podle pár indicií měly najít a přinést určitý předmět. Na konci hry, kdy jedna z opatrovnic hodnotila donesené artefakty, nastala chvíle, kdy měly děti donesené předměty vrátit. Nezapomenu na okamžik, kdy malá okatá Nasťa dostala do ruky křížek, který měla odnést na původní místo. Opatrně ho vzala do ruky, opravdu láskyplně se na něj zadívala a bez nějakého vnějšího impulsu křížek políbila. Bylo to tak upřímné, že mě to zcela dojalo, zvlášť když jsem si uvědomila, že ta malá asi pětiletá holčička nikdy nezažila harmonickou rodinu a přirozené projevy lásky a náklonnosti. Je to jedna z věcí, která pro mě není dodnes zcela pochopitelná.

Zobrazit 1 komentář »

Dnes jsem přesně rok v USA. Oslavíme to v komunitě tím, že se podíváme na Kolju. Měla bych jiné tipy, ale tohle je snad dostatečně americké.(Podle toho traileru bych film skoro nepoznala.)
Otázka na vás: rozbrečím se na závěr nebo ne?

https://youtu.be/QdwBXxScxX0

HonzaPilař

Tak co, rozbrečela? Já tipuju že ano. A že jsi strhla i další sestry...

Andrea Hýblová (Neposeda)

Takže jsem včera měla další předhurikánovou migrénu, odloženo na dnešní večer. Pokud to hurikán dovolí (nás nemá přímo zasáhnout, ale elektřina může vypadnout apod.) Možná se rozpláčí dříve sestry!

Zobrazit 2 komentáře »

Pred rokem touhle dobou jsem uz byla v letadle nad Evropou. Ten den byl mym nejdelsim dnem v zivote. Zacal v 5 hodin rano v Rime a koncil ve 22 (+6 hodin navic k evropskemu casu) v Bostonu.
A to jsem vubec netusila, jak bude vsechno jinak. Ale Pán Bůh v tom vše je přítomen, o tom nepochybuji.
A malilinko zacinam myslet na navrat za 3 mesice zpet.

Napsat komentář »