Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Ad zpívání v kostelech: žiju aktuálně v USA a tady, když se už konečně kostely otevřely (stále ještě ne všude - což má i politické důvody), tak jednou z podmínek bylo, že se nebude zpívat. Jde to! A na 2 týdny to vydržíte, zkuste to.
A jak se uvolňují opatření, tak se už i zpívá. Já si tedy před sbor bez roušek nesedám, zpívají tu ZPLNAHRDLA a těch případů/úmrtí je stále dost.

majkiki

Ale covid má opravdu prokázanou vysokou nakažlivost a myslím, že to jde vidět i z pozorování. Pravá chřipka také není žádná legrace, vím to z rodiny, kdy nám padesátiletá teta málem skončila s chřipkou v nemocnici, hrabala se z ní více než měsíc. A do té nemocnice nemusela jen proto, že se o ni postarala dcera, která s ní žije, sama by si nedošla ani na toaletu. Ale to je právě ono, ta opatření (jako např. roušky) účinkují i proti jiným respiračním nemocem šířeným kapénkami. Takže o to lépe, zvlášť v době, kdy není dostupná (jako jindy) vakcína proti chřipce a to ani pro nejrizikovější skupiny. To je vlastně další argument, který opatření jen podporuje.

majkiki

A naše zdravotnictví je jistě na vysoké úrovni, ale dlouhodobě trpí nedostatkem personálu a ani to nejlepší zdravotnictví nemá neomezené kapacity, navíc jak jsem psala ubírá se pak kapacita pro léčbu chronicky nemocných pacientů, pro prevenci a vyšetření, které je také nezbytné provádět. A ano, ze začátku byla covidu věnovaná obrovská pozornost a ta opatření byla někdy nadsazená, jenže to bylo v době, kdy teprve probíhal výzkum a nebylo jasné jak se ta nemoc chová a jaká opatření bude potřeba proti ní použít. Teď už jsme snad poučenější a doporučení a nařízení vlády lze uplatnit s rozumem v každé konkrétní situaci.

Zobrazit 15 komentářů »

Sk 2,44 Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné.

Na procházce v parku. Jen sestra Assunta (80+) zustala na lavičce u auta a studovala dějiny církve.

Napsat komentář »

Jestliže je podle apoštola Pavla Kristus Boží moc a Boží moudrost a jestliže ten, kdo nezná Písma, nezná Boží moc a Boží moudrost, pak neznalost Písma je neznalost Krista.

Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem;
naplň i nás láskou k svému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života.

JiKu

Non sequitur.

JiKu

Ale ta modlitba je fajn.

Andrea Hýblová (Neposeda)

cituji z breviářového čtení, jak to tam je

JiKu

Co citujete? Tu modlitbu, nebo ten úsudek?

Andrea Hýblová (Neposeda)

tolle lege, odpověď se skrývá v dnešní modlitbě se čtením

Zobrazit 5 komentářů »

Nevidíme je, ale můžeme jejich působení "vystopovat".
Michael, jehož jméno znamená „Kdo je jako Bůh?“, je v biblických textech označován jako jeden z prvních knížat (Dan 10,13.21), ochránce vyvoleného národa (Dan 12,1) a vítěz nad démonem (Jud 9; Zj 12,7). Spolu s ním si dnes připomínáme další dva archanděly, kteří o sobě prohlásili, že stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15).
Gabriel znamená „Muž Boží“ nebo „Bůh ukázal svou sílu“. Jeho jméno se objevuje v knize proroka Daniela (8,16; 9,21). Zvěstoval také Zachariášovi narození Jana Křtitele (Lk 1,19) a Panně Marii narození Ježíšovo (Lk 1,26).… Zobrazit více

Nevidíme je, ale můžeme jejich působení "vystopovat".
Michael, jehož jméno znamená „Kdo je jako Bůh?“, je v biblických textech označován jako jeden z prvních knížat (Dan 10,13.21), ochránce vyvoleného národa (Dan 12,1) a vítěz nad démonem (Jud 9; Zj 12,7). Spolu s ním si dnes připomínáme další dva archanděly, kteří o sobě prohlásili, že stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15).
Gabriel znamená „Muž Boží“ nebo „Bůh ukázal svou sílu“. Jeho jméno se objevuje v knize proroka Daniela (8,16; 9,21). Zvěstoval také Zachariášovi narození Jana Křtitele (Lk 1,19) a Panně Marii narození Ježíšovo (Lk 1,26). Rafael znamená „Bůh uzdravil“. Vypráví o něm starozákonní kniha Tobiáš. Bývá vzýván jako průvodce cestujících.

Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí; dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů,
sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi.

majkiki

Jednoho Gabriela máme doma, tak doufejme, že z něj také vyroste "Muž Boží" nebo "Boží Muž" když má takového patrona.:)

Zobrazit 1 komentář »

Tak já tady (USA) mám taky sv. Václava! Dokonce sestry o něm vydaly dobrodružnou knížku. Trochu se bojím začíst, co se dozvím... Ale je to hezké a nečekané setkání.

Napsat komentář »

K svatováclavské slavnosti a dnu státnosti. Myšlenka našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona, která zrovna na 28.9. připadá.
Pokyvovaly jsme hlavou se sestrami, jak to pasuje do US situace. Já kývala 2x, že to pasuje i do české situace.
EDIT: Hrubý překlad: Díky víře budeme mít správné pojetí nacionalismu, vždy uvidíme v národě především duše a jejich spásu; nikdy ne nacionalismus, který by byl
v rozporu s evangeliem a pod vlivem politických nebo ekonomických zájmů.
Myšlenka je ze sborniku Duše a tělo pro evangelium (Anima e corpo per Vangelo) z 1957.
V It je originál. Šp a Aj je překlad.… Zobrazit více

K svatováclavské slavnosti a dnu státnosti. Myšlenka našeho zakladatele bl. Jakuba Alberiona, která zrovna na 28.9. připadá.
Pokyvovaly jsme hlavou se sestrami, jak to pasuje do US situace. Já kývala 2x, že to pasuje i do české situace.
EDIT: Hrubý překlad: Díky víře budeme mít správné pojetí nacionalismu, vždy uvidíme v národě především duše a jejich spásu; nikdy ne nacionalismus, který by byl
v rozporu s evangeliem a pod vlivem politických nebo ekonomických zájmů.
Myšlenka je ze sborniku Duše a tělo pro evangelium (Anima e corpo per Vangelo) z 1957.
V It je originál. Šp a Aj je překlad. Tuhle knížečku s úmysly modliteb za zemřelé členy Paulínské rodiny a daty založení nových komunit po světě, čteme každý večer při modlitbě na den, který bude.

– upraveno
Andrea Hýblová (Neposeda)

Hrubý překlad: Díky víře budeme mít správné pojetí nacionalismu, vždy uvidíme v národě především duše a jejich spásu; nikdy ne nacionalismus, který by byl v rozporu s evangeliem a pod vlivem politických nebo ekonomických zájmů.

Zobrazit 1 komentář »

Modlitba pro 26. týden v mezidobí.
Požehnanou neděli a každý další den v týdnu.

Napsat komentář »

Nebát se ptát, když Bůh něco "nakousne". I když někdy hrozí nepříjemná odpověď, je lidský strach či záměrná nevědomost horší než Boží odpověď.

"Syn člověka bude vydán lidem do rukou.“ Oni však té řeči nerozuměli; její smysl zůstal pro ně zahalen, takže to nepochopili. Báli se ho však na to zeptat.

Napsat komentář »

Nerozumím tolika věcem kolem sebe, leckdy ani sama sobě. Nechci pochopit Boha, ale chci umět přijímat "čas" a nenechat si proklouznout věčnost pro zahlcení všedností.

"...Je čas k mlčení i čas k mluvení. Je čas k milování i čas k nenávidění, čas k válce i čas k míru. Jaký užitek ze své námahy má člověk, který pracuje? Uvažoval jsem o zaměstnání, které dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Všechno činí vhodně ve svůj čas, i zvěst o věčnosti jim vložil do srdce, přece však nemohou proniknout dílo, které dělá Bůh od začátku do konce."

Napsat komentář »

Kazatel SE SEKLl! Neznal ještě Mistra. S Ním už nic není marnost, a všechno je nové. Jako konvertita něco o tom vím. Jak to máte vy?

Dodatečný edit: Byla jsem upozornena, ze: Marnost je špatný překlad. Pomíjivost, o které Kazatel píše, nezmizela... A tak jistota je v Boží lásce, že je Bůh s námi, že On je tím, kdo nepomíjí...

"Marnost nad marnost – praví Kazatel – marnost nad marnost, všechno je marnost. Co má člověk z celé své námahy, s kterou se plahočí pod sluncem?... Co bylo, zase bude, co se stalo, zase nastane – není nic nového pod sluncem. Vyskytne-li se něco, o čem se řekne: Hle, to… Zobrazit více

Kazatel SE SEKLl! Neznal ještě Mistra. S Ním už nic není marnost, a všechno je nové. Jako konvertita něco o tom vím. Jak to máte vy?

Dodatečný edit: Byla jsem upozornena, ze: Marnost je špatný překlad. Pomíjivost, o které Kazatel píše, nezmizela... A tak jistota je v Boží lásce, že je Bůh s námi, že On je tím, kdo nepomíjí...

"Marnost nad marnost – praví Kazatel – marnost nad marnost, všechno je marnost. Co má člověk z celé své námahy, s kterou se plahočí pod sluncem?... Co bylo, zase bude, co se stalo, zase nastane – není nic nového pod sluncem. Vyskytne-li se něco, o čem se řekne: Hle, to je nové, dávno to bylo v dobách, které byly před námi. Zapomíná se na to, co minulo, a stejně to bude s budoucností."

– upraveno
Irelevantní

@bailamos Jak se znám, tak se z tý milosti posvěcující v poslední chvíli něčím vysmeknu. Vy ne?

bailamos

Zcela jistě. Proto již mám pro sebe vybránu univerzální invokaci „olivku mlučrtlosti“, za kterou se nebudu muset stydět ani tam ani onde.

Zobrazit 15 komentářů »

Moje odpověď na otázku, která se mi vynořila nad dnešním evangeliem. Co znamená v mém životě být poslána hlásat a uzdravovat? Náš mediální apoštolát a modlitba za druhé, za nemocný svět, vztahy...

"Ježíš svolal svých Dvanáct apoštolů... Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné."

Napsat komentář »

Pro příznivce teologie těla a potencionální zájemce.
Cyklus mé spolusestry Heleny.
(na fotce je automatický překlad z angličtiny, je to v AJ)

https://soundcloud.com/pauline-books-and-media/sets/theology-of-the-body-in-10

– upraveno
Irelevantní

Jé, tohle je ta paulínka z EWTN nebo odkud, co má vytrhaný obočí do dokonalýho obloučku .. Vždycky mě to zaujalo jako první, ještě než něco řekla .. :)

Andrea Hýblová (Neposeda)

Jo, je to ona. A to obočí me taky fascinuje. Jen mi je blbé se ji na to zeptat...

Irelevantní

@Neposeda Myslela jsem, že to sestry "nesmí", jakože nedělají podobně jako make-up etc..

Andrea Hýblová (Neposeda)

znam sestry, co to maji permanentni, z doby jeste pred vstupem. ja se v tom neorientuju, jako prava blondyna tyhe veci resit nemusim, pac videt moc nejsou. kazdopadne neni ucelem,aby reholni sestra o sebe primerene nepecovala. ono "primerene" bude asi dost zalezet i na kulture, z ktere pochazi a ve ktere aktualne zije.

Zobrazit 5 komentářů »

Stát venku/mimo a nebo být Božím slovem tak přitahován až zjistíte, že jste uvnitř, s Ježíšem. VÍTEJTE DO RODINY!
(Ježíšova matka nebyla nikdy mimo, ona byla první, kdo slovo nejen slyšel, ale kdo ho také plně přijal.)

„Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli.“ Ale on jim odpověděl: „Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.“

Napsat komentář »

Jak se setkat s Ježíšem? Přijmout status "nemocného" a jeho péči.
Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
A pak na jeho slovo vykročit k uzdravení (zas a znovu): Řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.

JiKu

Já jsem se vždy domníval, že přeba ten Padre Pio se vyznával ze svých hříchů.

Je ve vašem pojetí a názvosloví nějaký rozdíl mezi nemocí a hříchem, mezi zdravím a bezhříšností?

PS: Tuším, že věrouka tvrdí, že každý člověk je bezprostředně po křtu bez hříchů. Je tedy také v tomto stavu nemocný?

PPS: Přemýšlím nyní, co to znamená vlastně "smýšlet". Zatím mi připadá, že tento termín spojuje "správné hodnoty, preference + správné myšlení".

Každopádně se mi zdá, že myšlení a smýšlení není totéž.

Andrea Hýblová (Neposeda)

v kontextu evangelia, ktete tu komentujeme, se o hrisnicich mluví jako o nemocných. Toť celé. A pochopit, co znamená nechat Ježíše v "nás myslet" (další výraz na toto tema), je zřejmé určeno jen některým. Co takhle noviciat u našich zasvěcených muzu žijících ve svete? Na tyhle věci je treba více času než okénko na komentáře.

Zobrazit 13 komentářů »

A BUDE TO PĚKNÉ PŘEKVAPENÍ.
PRO VŠECHNY.
Za horizontem pozemského života poznáme, že "nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému – praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smyšlení od smyšlení vašeho."

Jiří Zajíc

Myslím, že tohle někdy už zjišťujeme ještě PŘED tím "horizontem" ;-)
Ten obrázek je tedy úžasný.

JiKu

Ten obrázek - není on nějak nakřivo?

Andrea Hýblová (Neposeda)

ne, takhle to fakt je... val mezi jezerem a obytnou ctvrti

Zobrazit 3 komentáře »

Povolání v jakoukoliv hodinu je vždy povoláním k objevování a sdílení lásky. A proto beru za svou modlitbu pro následující 25.týden v mezidobí.

Bože, tys nám uložil,
abychom milovali tebe a bližního,
neboť v tom je smysl a naplnění
všech ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání,
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.

Napsat komentář »

VĚŘÍM. VĚŘÍM? VĚŘÍM!
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

"Do země se klade tělo, které podléhá zkáze, vstane však tělo, které zkáze nepodléhá. Do země se klade tělo, které budí ošklivost, vstane však tělo, které budí úctu. Do země se klade tělo slabé, vstane však silné. Do země se klade tělo živočišné, vstane však tělo zduchovnělé."

Napsat komentář »

VÍRA A DŮVĚRA "VIDÍ" VÍC.
A TAK UZ TEĎ SE SYTÍ TÍM,
PO ČEM TOUŽÍ.

Opatruj mě jako zřítelnici oka,
do stínu svých perutí mě ukryj,
ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
až procitnu,
nasytím se pohledem na tebe.

Napsat komentář »

TEST.
(A opět "otevřeno" pro všechny, kteří se chtějí podělit o svůj pohled/meditaci evangelia)
Jak jsem na tom? Kdo komu má odpustit + kdo komu projevit lásku? Co/kdo je první na řadě?Je třeba čekat až...? Nestalo se už vše podstatné a ted je čas odpovědi?

"Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje."

Mikina

tak to jsou otázky, které dnes dokonale sedí do toho, co prožívám... hm, mám nad čím přemýšlet...

Zobrazit 1 komentář »

Všechno se "počítá", co je k poctě Bohu. A ve shodě s ním (neboť Skrz Krista, našeho Pána).
CO TÍM DAREM BUDE DNES?
Darem Bohu a darem bližním.

Modlitba nad dary:
Bože,vyslyš naše prosby a přijmi dary svého lidu; a co každý z nás přináší k poctě tvého jména, ať prospěje ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

Napsat komentář »