Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Přijmeš její blízkost?
(Jak teď žiju v zemi, kde každou chvíli hrozí hurikán, vidím, že zdejší lidé jsou v modlitbách opravdu vytrvalí. Zdejší diecéze denně prosí o ochranu PM ustavičené pomoci. Ze třech hurikánů, které jsem tu za svůj 20 denní pobyt zažila, se jeden rozplynul ještě než dorazil k pevnině, druhý to vzal víc na západ a ten dnešní zase víc na východ. Mám se co učit od zdejších lidí... té důvěře, že je Matka stále s nimi.)

Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá Matka, na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech… Zobrazit více

Přijmeš její blízkost?
(Jak teď žiju v zemi, kde každou chvíli hrozí hurikán, vidím, že zdejší lidé jsou v modlitbách opravdu vytrvalí. Zdejší diecéze denně prosí o ochranu PM ustavičené pomoci. Ze třech hurikánů, které jsem tu za svůj 20 denní pobyt zažila, se jeden rozplynul ještě než dorazil k pevnině, druhý to vzal víc na západ a ten dnešní zase víc na východ. Mám se co učit od zdejších lidí... té důvěře, že je Matka stále s nimi.)

Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá Matka, na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách s vědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.

Napsat komentář »

Bože,tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem svého Syna a prožívala jeho bolesti; pomáhej i své církvi, aby účastí na Kristově utrpení dosáhla také slávy vzkříšení. (PM Bolestné - vstupní antifona)

A zase v modlitbě pokračuji: A povzbuzuj svou církev, ať kráčí s lidem, v němž máš zalíbení, jeho křížovou cestou.

Napsat komentář »

Bože, tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení.

Dej ať pochopím, co to znamená pro mě! Nejen pro budoucnost, ale teď a tady. Já jsem totiž natvrdlá (a především příliš zahleděná do sebe).

majkiki

@Neposeda: Vlastně nebýt některých faulů v diskuzi nebo rádoby urážek, celá ta diskuze by vlastně byla skvělá. Je přece skvělé, že se nad modlitbou přemýšlí tak do hloubky, že se vedou diskuze. To pro mě znamená, že víra není mrtvá, je žitá, prožívaná, hledaná, přemýšlí se nad smyslem každého slova. Že i obecně známé Pravdy víry někdo stále rozjímá, nepřejímá a hledá jejich pravý smysl a význam. To vnímám velice pozitivně. A jestli tohle vyvolal jeden nedomyšlený nebo unáhleně napsaný komentář, díky Bohu za něj.

Jiří Zajíc

@bailamos
"Ví někdo, co se ten člověk snaží vyjádřit?"
Ví někdo, čím se tenhle člověk snaží přispět k naší debatě?

Zobrazit 63 komentářů »

Požehnanou neděli.

Napsat komentář »

„Bohem milovaná a Boha milující“

ČÍM BYLA BOHEM ZAHRNUTA, TÍM CHCE ZAHALIT KAŽDÉHO ČLOVĚKA. Rozum mi na to nestačí, ale proto nepřestanu...
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po oslavě narození jeho Matky následuje památka jejího Jména. V biblickém prostředí má osobní jméno… Zobrazit více

„Bohem milovaná a Boha milující“

ČÍM BYLA BOHEM ZAHRNUTA, TÍM CHCE ZAHALIT KAŽDÉHO ČLOVĚKA. Rozum mi na to nestačí, ale proto nepřestanu...
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po oslavě narození jeho Matky následuje památka jejího Jména. V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i jejich vztah k Bohu. Hebrejské jméno Marjam či Mirjam bývá vykládáno různě (Paní, Krásná, Hvězda mořská, ...), tyto výklady jsou však spíše alegorické než etymologické. Protože se toto jméno vyskytuje v bibli poprvé u sestry Mojžíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ – pak by mohlo znamenat „Bohem milovaná a Boha milující“.

Napsat komentář »

Na den přesně, 5 let poté, jako zpěv před evangeliem je verš, kvůli kterému jsem si úryvek ze 14.kapitoly Janova evangelia vybrala do obřadu věčných slibů.

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu.

Jen tam chybí to - pro mě - nejdůležitější: ...a UČINÍME SI U NĚHO PŘÍBYTEK.

Napsat komentář »

Abychom já ani ty nekráčeli ve tmě lži, zla, hlouposti, ... (doplň si sám), nechejme se osvítit Světlem světa a dennodenně uzdravovat z naší slepoty jeho slovem a milostí.

„Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?"

Napsat komentář »

Mé osobní heslo už od prvních řeholních slibů. Jsem zaručeně duchovní dcerou apoštola Pavla:)
"Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé."

JAKÉ JE TO VAŠE?
MÁTE SVŮJ OBLÍBENÝ VERŠ?

Dzamila

Právě v těchto dnech mě při jednom rozjímání napadla věta, která mě neskutečně hřeje a v těžkých dnech provází:

Sestra Sofie svěřila své srdce srdci svého Stvořitele... Složila sliby, stále smí svěřovat své strasti, slabosti srdci Spasitele...

❤️

Zobrazit 1 komentář »

"Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim."
Pak se bude nebe odrážet na zemi.

Napsat komentář »

Středeční liturgie přináší žalm 45, který jsem si vybrala do liturgie věčných slibů a nad nímž jsem rozjímala v dnech ticha předtím.
Beru to jako pozornost od Hospodina, že znova zazní v tyto dny.
A nabízím: ZASNĚTE SE nad ním. Každý je volán vyjít vstříc našemu Králi. Králi, který za svou nevěstu (lid, církev) dal z touhy vše.
♡♡♡
Slyš, dcero, pohleď a
naslouchej,
zapomeň na svůj národ,
na svůj otcovský dům!
Sám král touží po tvé kráse:
vždyť je tvým pánem,
před ním se skloň!
♡♡♡

(jo, jsem děsně romantická)

Napsat komentář »

Přijmi mě matko, učitelko a královno Maria...

Tuhle modlitbu se modlím každý den (moc na ty předepsané modlitby nejsem, ale tahle mě spojuje napříč kontinenty, se všemi členy ze všech větví naší Paulínské rodiny a také se zakladateli a všemi, kdo 100 let přede mnou už žili stejné charisma)

https://m.youtube.com/watch?v=nkYUWZzXofk

Napsat komentář »

Radujte se z narození nejsvětější Panny Marie,
neboť z ní vzešlo slunce spravedlnosti,
Kristus, náš Bůh.

Svátek Narození Panny Marie

Napsat komentář »

"Učitelé Zákona a farizeové si na Ježíše dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat."

Ach ti farizeové! To já přeci vidím na druhých tu lepší stránku, dávám si pozor, abych nepřehlédla dobré skutky a vždy se snažím najít správný úmysl dříve než obžaluji. A nebo...?!
Při modlitbě nad dary chci dnes prosit o láskyplnou pozornost vůči tobě i vůči druhým.
"Bože, původce pravé zbožnosti a pokoje, dej, ať společné slavení Kristovy oběti je projevem naší opravdové úcty k tobě a upevňuje naši vzájemnou lásku."

Napsat komentář »

Každý večer v 18h (výjimečně i v 17h) se moje aktuální komunita modlí v on-line přenosu. Nejčastěji večerní chvály (texty v angličtině jsou podle aplikace IBreviary). V přímluvách se pak modlíme za zaslané intence. Už byla i jedna česká,ale nutno psát anglicky. Stačí jen jméno a situaci.
POKUD JSTE NOČNÍ SŮVY, PŘIDEJTE SE TAKY. VE STŘEDNÍ EVROPĚ JE V TU DOBU 1 HODINA PO PŮLNOCI.
Lze nás sledovat/modlit se s námi na účtu Ask A Catholic Nun (tam najdete vše od sester z usa) nebo Pauline Books & Media Metairie (jen místní aktivity).

Napsat komentář »

Modlitba pro 23. týden v mezidobí.

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

– upraveno
Napsat komentář »

Buď zdráva,
svatá Boží Rodičko,
porodilas Krále,
jenž nad nebem i zemí vládne
na věčné věky.

dromedar

Zní to jako antifona z breviáře, ale není to antifona z breviáře - přinejmenším ne z toho pokoncilního českého.

Andrea Hýblová (Neposeda)

Je to vstupni antifona mesni liturgie ze sobotni památky PM.

Zobrazit 2 komentáře »

Lidušek tu bude asi hodně. A ve vašich rodinách ještě víc.

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-ke-svate-Ludmile.html

Napsat komentář »

Duchu Svatý, stvoř mi nové, mladé, srdce. Ať se silou tvé milosti trhá vše, co ve mně drží starého člověka... (doplňme si každý sám).
Nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak mladé víno měchy roztrhne, vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se musí nalévat do nových měchů.

Napsat komentář »

Dnes jsem se "zasekla" na verši z 37. žalmu z páteční mešní liturgie.
"Hospodinu svěř svůj osud, v něho důvěřuj, on sám bude jednat."
Doplňuji citací z mé oblíbené novény o pokoji. Takhle si ten verš interpretuji. To není žádná pasivita, naopak velmi AKČNÍ postoj důvěry a naděje.

– upraveno
KMirjam

..budoucnost. být v ní aktivní věřit. Ano, přesně. Nakolik a jak dlouho to celé ještě vydržím, bolesti a vůbec život, závisí v důvěře se kterou se člověk pokouší každý den nanovo upínat k Hospodinu. Sám fakt, že "o tom ví" je úžasná síla - i jen k tomu po probuzení otevřít oči...

Zobrazit 1 komentář »

S každým se počítá. A dokonce si troufám tvrdit, že víc s těmi, kdo ví, že jsou hříšníci/sami o sobě nedokonalí. V Božích očích tím kredit neztrácí, NAOPAK.

Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků... Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.

Napsat komentář »