Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Původně mě dnešnímu rozjímání napadla scéna z českého filmu, kde císař Rudol pro.ere kometu. Ale na YT jsme to nenašla a tak jsem se rozhodla být více poetická.

Je to umění a zároveň dar poznat, když k nám mluví Bůh. Slyšet, naslouchat a odle slyšeného pak jednat.

Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.'… Zobrazit více

Původně mě dnešnímu rozjímání napadla scéna z českého filmu, kde císař Rudol pro.ere kometu. Ale na YT jsme to nenašla a tak jsem se rozhodla být více poetická.

Je to umění a zároveň dar poznat, když k nám mluví Bůh. Slyšet, naslouchat a odle slyšeného pak jednat.

Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“

Napsat komentář »

Překvapení v kapli!
Když potřebujete trochu povzbudit v preventivní karanténě a on-line přátelé jsou fajn, ale daleko... Setkání s rodákem v "mé" karanténní kapli. Z "českých" světců je zde tenhle nejznámější. Jen tu neví, že pocházel "tam od nás".
Ten "druhý" patří našemu zakladateli bl. Jakubovi Alberionovi.
Nikdy bych netušila, že mi tahle katolická specialitka udělá takovou radost.

jjkohoutek

tady těmto rekvizitám jsem nikdy nerozuměl

dromedar

Jsou to alespoň ždibíčky kostiček? To vlevo podezřele připomíná nějakou hadru a sekundární relikvie jsou víceméně o ničem.

dromedar

Chtěl jsem napsat "sekundární #relikvie jsou víceméně o ničem"

Andrea Hýblová (Neposeda)

Tak zakladatel je "ex corpore". Me ale lidsky vic potesil ten Neumann. Jeho jsem tu necekala (jsem ted na jihu USA).

dromedar

Pravda. Tu poznámku jsem přehlédl. Ale jako kus kosti mi to nepřipadá.

Zobrazit 5 komentářů »

Už si pro vás jedou (školní US autobusy)! Nic si z té školy nedělejte! V žalmu pondělní mešní liturgie můžete slyšet: "Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine."
Rodičům a učitelům hodně zdaru. Vás mohou povzbudit Ježíšova slova z pondělního evangelia: "Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst... Žádný prorok není vítaný ve svém domově."

Andrea Hýblová (Neposeda)

Na to si musí odpovedet kazdy sam. Vůbec netuším,kde jsi to vzal. Ale může být, ze sama sebe zvenku nevidim. Jako nevidim ani do tebe.

jjkohoutek

To já jen vyvozuji z tvé reakce na můj text. Ale spíše si myslím, že jsme se nepochopili.

Zobrazit 7 komentářů »

NĚKDY SE VYSKYTUJÍ NEPOCHOPITELNÉ STOPKY V NAŠICH ŽIVOTECH

Lze se s Bohem hádat, smlouvat, podplácet ho dobrými skutky a modlitbami...(přestat se s ním bavit, dělat naschvály - fakt nedoporučuji), ale nakonec je třeba prosit o milost vidět události v Božím světle. Až zde přichází pokoj. I když odpověď na PROČ nemusí být ještě zcela jasná.

"Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé."

Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se… Zobrazit více

NĚKDY SE VYSKYTUJÍ NEPOCHOPITELNÉ STOPKY V NAŠICH ŽIVOTECH

Lze se s Bohem hádat, smlouvat, podplácet ho dobrými skutky a modlitbami...(přestat se s ním bavit, dělat naschvály - fakt nedoporučuji), ale nakonec je třeba prosit o milost vidět události v Božím světle. Až zde přichází pokoj. I když odpověď na PROČ nemusí být ještě zcela jasná.

"Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé."

Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“

První čtení z Jeremiáše by sem patřilo taky.

Napsat komentář »

Modlitba pro 22.týden v mezidobí.
(Duha vyfocena cestou do komunity po sobotním "adrenalinu s aligátorem".)

– upraveno
Napsat komentář »

CV dnešního světce.
Končí tím, že oslavil Boží jméno. Naše životopisy se liší, ale jejich závěr by mohl/měl být podobný. Nejsme Předchůdci, jsme Následovníci.

Neboť on, Kristův Předchůdce, je největší z těch, kdo se narodili z ženy.
Dřív než se narodil, setkal se s Kristem, zaplesal radostí v mateřském lůně, a z jeho narození se mnozí radovali.
Jana jsi vyvolil ze všech proroků, aby ukázal na toho, který jako Beránek vzal na sebe všechen náš hřích.
Jana jsi vyvolil, aby vodou posvátného Jordánu pokřtil toho, který nás křtí Duchem Svatým.
A když vykonal všechno, cos mu uložil, své svědectví o… Zobrazit více

CV dnešního světce.
Končí tím, že oslavil Boží jméno. Naše životopisy se liší, ale jejich závěr by mohl/měl být podobný. Nejsme Předchůdci, jsme Následovníci.

Neboť on, Kristův Předchůdce, je největší z těch, kdo se narodili z ženy.
Dřív než se narodil, setkal se s Kristem, zaplesal radostí v mateřském lůně, a z jeho narození se mnozí radovali.
Jana jsi vyvolil ze všech proroků, aby ukázal na toho, který jako Beránek vzal na sebe všechen náš hřích.
Jana jsi vyvolil, aby vodou posvátného Jordánu pokřtil toho, který nás křtí Duchem Svatým.
A když vykonal všechno, cos mu uložil, své svědectví o Kristu zpečetil vlastní krví, a tak oslavil tvé jméno.

Napsat komentář »

Než lajknete: co je tím olejem pro vás? Každý má jinou odpověď. Ta má zní: INTIMITA.

Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.

jjkohoutek

Nad tím jsem zatím nepřemýšlel. Nemám teď odpověď, co je pro mě olejem.;

Zobrazit 1 komentář »

Sv. Augustin s sv. Monika

Jen pro jedno jsem si přála žít ještě nějakou chvíli na tomto světě: chtěla jsem vidět, dříve než umřu, že jsi katolickým křesťanem. A Bůh mi to dopřál v míře mnohem větší, neboť mohu vidět i to, že jsi pohrdl pozemským štěstím a stal ses Božím služebníkem. Co tu mám ještě dělat?

Napsat komentář »

Sv. Augustin je můj biřmovací patron. Vybrala jsem si ho pro jeho touhu po Pravdě. A teď koukám, další inspirace. Objeveno v "Životě svatého Augustina, sepsaného svatým biskupem Posidiem".

Proti nedobrotě lidské povahy měl u stolu nápis: Kdokoliv rád slovy zlehčuje život nepřítomných, ať ví, že tento stůl je pro něj zakázán.

Napsat komentář »

Evangelijní naléhavost na vlastní kůži. Od noci mám na židli u dveří připravené minimum k evakuaci (pouze do sklepa) před tornádem. Během noci a ted neustále naslouchám zvukům zvenku. Jak to, že příchod Ženicha, který nechce smrt, ale život, tak bděle a připravena nečekám? Spoléhám se, že se mi na mobilu taky rozsvítí varování den dopředu?
Copak mi o své lásce a setkání, které nastane, neříká na stránkách evangelia každý den? A v modlitbě mě k sobě nepřitahuje? Duchu Svatý, mocnější než hurikán, konej své dílo ve mně.

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle:… Zobrazit více

Evangelijní naléhavost na vlastní kůži. Od noci mám na židli u dveří připravené minimum k evakuaci (pouze do sklepa) před tornádem. Během noci a ted neustále naslouchám zvukům zvenku. Jak to, že příchod Ženicha, který nechce smrt, ale život, tak bděle a připravena nečekám? Spoléhám se, že se mi na mobilu taky rozsvítí varování den dopředu?
Copak mi o své lásce a setkání, které nastane, neříká na stránkách evangelia každý den? A v modlitbě mě k sobě nepřitahuje? Duchu Svatý, mocnější než hurikán, konej své dílo ve mně.

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Napsat komentář »

Spolu se sv. Pavlem...

Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista.

Napsat komentář »

Text vyjmut ze zamyšlení nad dnešním evangeliem od biskupa Roberta Barrona.

inspra

Asi spíš hříšnost...

Andrea Hýblová (Neposeda)

V originale je "sin" a Pismo ho take pouziva. Takze bych u toho zustala.

Clara

Byl by prosím možný i text v originále?

Zobrazit 4 komentáře »

Ježíš mluví k učitelům a farizeům, a hned vidím před sebou tváře a jména těch, kdo jimi jsou dneska. Skutečně vím, ke komu ježíš ta slova pronáší dnes? Nemaluju si realitu tak, jak mi to vyhovuje? Nesoudím druhé, já sama bílá: nevinná, čistá, samo evangelium! Neznat vlastní vnitřní nečistotu je proviněním, prolévání mnoha zlých slov je krví. A nemusí se jednat vůbec o proroky. Ale prostě o člověka, o toho, který je mi bližním, ač si to sama připustit nechci. Nechci pokračovat v tom, co začal někdo přede mnou. Sama to zastavit nezvládnu, to je čas pro poodstoupení, chvíli tiha, modlitby, změny… Zobrazit více

Ježíš mluví k učitelům a farizeům, a hned vidím před sebou tváře a jména těch, kdo jimi jsou dneska. Skutečně vím, ke komu ježíš ta slova pronáší dnes? Nemaluju si realitu tak, jak mi to vyhovuje? Nesoudím druhé, já sama bílá: nevinná, čistá, samo evangelium! Neznat vlastní vnitřní nečistotu je proviněním, prolévání mnoha zlých slov je krví. A nemusí se jednat vůbec o proroky. Ale prostě o člověka, o toho, který je mi bližním, ač si to sama připustit nechci. Nechci pokračovat v tom, co začal někdo přede mnou. Sama to zastavit nezvládnu, to je čas pro poodstoupení, chvíli tiha, modlitby, změny pohledu, nadechnutí se, promyšlení následku mých skutků, pohledu do sebe samé...

„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům:......Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: `Kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve proroků.' Tak svědčíte sami proti sobě...

Napsat komentář »

Fotka k statusu k dnešnímu evangeliu...

Napsat komentář »

Vyložme si karty (srdce) na stůl. Co v nich je?

Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat."

Napsat komentář »

Boží pohled lásky
Vypadá to na moje životní téma. Ve 3. dnu novény s D.Sv. jsem sice vycházela z jiného biblického úryvku, ale s dnešním evangeliem to ladí taky. Aby ne, Ježíš Kristus je stale tentýž Bozi pohled lasky na každého tvora.
Tak od cca 4 minuty samotná modlitba.

https://rb.gy/uyab7z

Napsat komentář »

Tahle zdánlivá PODIVNOST mě vždy provokovala. Uvěřit jen kvůli tomu, že mě kdosi viděl už před chvílí?
Dostala jsem svoji odpověď (zapomněla jsem teď, co říkají odborné komentáře, ale tu "odpověď pro mě" si pamatuji).
Je PODIVUHODNÉ, že Bůh nás vidí, ví o nás, hledí na nás a čte v našich srdcích. O čem Natanael přemýšlel pod tím fíkovníkem? Dal mu na to Ježíš odpověď, tím že ho VIDĚL v jeho existenci, v jeho plném bytí?

Tahle "má odpověď" se odvíjí od zkušenosti odpovědi na více či méně explicitně položené důležité otázky, které nikdo neslyšel, ale přesto na ně přišly odpovědi. ON MĚ VIDÍ,… Zobrazit více

Tahle zdánlivá PODIVNOST mě vždy provokovala. Uvěřit jen kvůli tomu, že mě kdosi viděl už před chvílí?
Dostala jsem svoji odpověď (zapomněla jsem teď, co říkají odborné komentáře, ale tu "odpověď pro mě" si pamatuji).
Je PODIVUHODNÉ, že Bůh nás vidí, ví o nás, hledí na nás a čte v našich srdcích. O čem Natanael přemýšlel pod tím fíkovníkem? Dal mu na to Ježíš odpověď, tím že ho VIDĚL v jeho existenci, v jeho plném bytí?

Tahle "má odpověď" se odvíjí od zkušenosti odpovědi na více či méně explicitně položené důležité otázky, které nikdo neslyšel, ale přesto na ně přišly odpovědi. ON MĚ VIDÍ, ON O MĚ VÍ.

"Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!“ Ježíš mu odpověděl: „Proto věříš, že jsem ti řekl: ‘Viděl jsem tě pod fíkovníkem’?"

Napsat komentář »

Modlitba pro 21. týden

Ta je liturgicka. A když prřihodíte za bezpečnost pro mě a za všechny obyvatele New Orleansu a okolí, bude to fajn. Valí se na nás hned dva hurikány naráz.(jo a ať moji rodiče nezajímají zprávy, tohle vědět nemusí)

Napsat komentář »

Video marianska adorace.
Zkuste. V USA se lidi tak bezne do kostela nedostanou, takže tahle videa jsou pro ně dělaná specialne. Ale mohou posloužit i jinde,ne?

https://adorationguide.wordpress.com/2020/08/13/eucharistic-adoration-for-the-feast-of-the-assumption/

Napsat komentář »

Mám tu dnešní památku Panny Marie Královny velmi ráda. Neumím si vysvětlit proč. Zkrátka tahle královna je královnou matkou v tom nejlepším způsobu. Překvapila me však ikona, už zde má trůn při zvěstování. Ta vznešenost onoho okamžiku, kdy šlo o vše...

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

Napsat komentář »
  • 1
  • 2