Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Bez poznávání (nejen intelektuálně, ale CELE) Boží lásky ke mně, nemohu správně milovat sebe ani druhé (aniž bych popírala jejich či svou hodnotu) a vlastně ani Boha (aniz bych z něj dělala modlu k obrazu svému).
`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.'

Napsat komentář »

To, že nepřišli pozvaní hosté a že tedy král nechal přivézt kohokoliv, není zásluhou těch, co se potulovali kolem cest. Tak se rozhodl Král. Ale když v něm nepoznáme našeho Pána a vezmeme to za samozřejmost, nemáme daleko k tomu "zůstat beze slov". A tak i když v Božích očích jsme "přítelem", vlastním postojem komunikujeme nezájem. A to má následky.

Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít.... Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a… Zobrazit více

To, že nepřišli pozvaní hosté a že tedy král nechal přivézt kohokoliv, není zásluhou těch, co se potulovali kolem cest. Tak se rozhodl Král. Ale když v něm nepoznáme našeho Pána a vezmeme to za samozřejmost, nemáme daleko k tomu "zůstat beze slov". A tak i když v Božích očích jsme "přítelem", vlastním postojem komunikujeme nezájem. A to má následky.

Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít.... Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?' On se nezmohl na slovo...Tu řekl král sloužícím: vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'

Napsat komentář »

Jedni snášeli tíhu dne a horko, druzí fakt, že si jich nikdo nevšímá, jsou k ničemu, vrátí se domů s prázdnou... Ono postávat dlouhý čas bez povšimnutí od druhých a ztrácet naději, že mám co nabídnout a za něco stojím, je daleko horší než dělat něco smysluplného. Ve světě víry to platí rovněž. Žít pod Božím pohledem a občas mít "sucho" anebo bez Pána, bez naděje, bez smyslu...

"...reptali proti hospodáři: `Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl: `Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se… Zobrazit více

Jedni snášeli tíhu dne a horko, druzí fakt, že si jich nikdo nevšímá, jsou k ničemu, vrátí se domů s prázdnou... Ono postávat dlouhý čas bez povšimnutí od druhých a ztrácet naději, že mám co nabídnout a za něco stojím, je daleko horší než dělat něco smysluplného. Ve světě víry to platí rovněž. Žít pod Božím pohledem a občas mít "sucho" anebo bez Pána, bez naděje, bez smyslu...

"...reptali proti hospodáři: `Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl: `Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?' "

Napsat komentář »

Byva v nekterych mestech zvykem, ze studenti navstivi behem dne nekolik klasteru/reholnich domu. Rikaji tomu Convent Tour. Letos to koronakrize chtela prekazit, ale nepovedlo se! Sestry se zapojily on-line. Nejporve pripravenym videem a pak na zoomu odpovidaly zvidavcum.

https://youtu.be/kv2psqZgYow

Napsat komentář »

Za zatáčku nevidíme, ale víra, naděje a láska tuší odpověď.

„My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“

Napsat komentář »

Co mi ještě schází?“ Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ Když jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký majetek.

Věčné sliby. Navždy Kristova a navždy vše společné se sestrami.

jjkohoutek

S manželkou to máme taky tak :)

Zobrazit 2 komentáře »

Modlitba pro 20. tyden v mezidobi.

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují,
dary větší, než jsme schopni si představit;
vlej nám do srdce vroucí lásku,
abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno,
a abychom tak dosáhli toho,
že se na nás vyplní tvá zaslíbení
převyšující všechny lidské tužby.

Napsat komentář »

Tvoje fiat, Maria, je mou inspirací, kotvou v těžkých časech, světlem v temnotách. Je to fiat lásky a učednictví. Ať zní v mém srdci a splývá z mých rtů. Přetvářej mě, ve škole Ježíše Mistra, k úplnému vydání se pro záměry nebeského Otce. Amen.

Překlad modlitby sestry MaryLou Winters fsp.

Napsat komentář »
Napsat komentář »

Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý.

Napsat komentář »

Sv. Kláry...

Bože, tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru, aby šla za tvým voláním a zamilovala si chudobu; prosíme tě, pomáhej i nám, abychom nepřilnuli k věcem pozemským, ale následovali Krista a došli k patření na tebe v nebeské slávě.

Leňouš

Moje křestní jméno a patronka

Zobrazit 1 komentář »

Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků.

Napsat komentář »

Všemohoucí, věčný Bože,
tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal,
abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.

Ta hladina vody není na fotce náhodou.

Napsat komentář »

Aha! Víru v Boha, ne v sebe.
Tohle evangelium mě vždy provokovalo, že to není možné a i kdyby, tak jen výjimečně.
Dnes ráno jsem se ohlédla (někdo mě k tomu navedl) za mým uplynulým rokem, byl plný přesunů. K mému dobru (doufám,že nejen k mému). To bych před 2 roky nevěřila, že je to možné!
Víra, že Bůh chce pro každého to nejlepší a že je to On sám, kdo uvádí události do pohybu. Není třeba "hypnotizovat" horu, ale hledět na Boha.

„Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ Řekl jim: „Pro svou malou víru. Amen, pravím vám: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: `Přesuň se odtud… Zobrazit více

Aha! Víru v Boha, ne v sebe.
Tohle evangelium mě vždy provokovalo, že to není možné a i kdyby, tak jen výjimečně.
Dnes ráno jsem se ohlédla (někdo mě k tomu navedl) za mým uplynulým rokem, byl plný přesunů. K mému dobru (doufám,že nejen k mému). To bych před 2 roky nevěřila, že je to možné!
Víra, že Bůh chce pro každého to nejlepší a že je to On sám, kdo uvádí události do pohybu. Není třeba "hypnotizovat" horu, ale hledět na Boha.

„Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ Řekl jim: „Pro svou malou víru. Amen, pravím vám: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře: `Přesuň se odtud tam!', a přesune se; a nic vám nebude nemožné.“

Napsat komentář »

POZOR, PŘECHÁZÍ BŮH. Takovou značku si je třeba v našich životech postavit na všechna místa, kde promluvil, kde se dal poznat...

Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi: ptej se od jednoho konce nebes k druhému, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to… Zobrazit více

POZOR, PŘECHÁZÍ BŮH. Takovou značku si je třeba v našich životech postavit na všechna místa, kde promluvil, kde se dal poznat...

Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi: ptej se od jednoho konce nebes k druhému, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh...

Napsat komentář »

Křičím i já.
Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“

Napsat komentář »

Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků.

Napsat komentář »

Láska prochází žaludkem. Tak jsem se rozhodla poděkovat sestrám z bostonské komunity za všechno dobro, které jsem zde přijala. No, nenapadlo mě nic jiného než ta houbová bramboračka a k tomu bramboráky! Jen jsem jaksi pozapomněla, že nás je přes 80 kousků. Takže od rána loupu brambory... Bude to až k večeři, mám ještě 5 hodin čas:-)

sanitan

Jen aby Te nesebrali za pokus o vrazdu...

Zdendanda

No, bramboráky pro 80 lidí bych sama fakt smažit nechtěla... To sis na sebe upletla bič;)

Clara

V té roušce vypadáš krvelačně. 😬 Chutnalo?

Andrea Hýblová (Neposeda)

Byli jsme na to tri. Ja vlastne jen loupala a pak hnetla ve trech mega misach.

Zobrazit 4 komentáře »
  • 1
  • 2