Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Dar jazyků mi ještě přidělen nebyl, ale snažím se tvořit i anglicky.

Napsat komentář »

Přijď!
A nenech se mnou samotnou odehnat zpět.

Napsat komentář »

Požehnane Letnice. Ať Duch vane. U nás už začal😇
Dar humoru udělen.

margotka1

To je super fotka :-)

Zobrazit 1 komentář »

Co mají slucházka společného s Duchem Svatým?
Závěrečný den svatodušního putování.
Posilni nás ke službě, Duchu Svatý.

https://youtu.be/GKc7414hm_4

Napsat komentář »

Letos slavíme poprvé jako závaznou památku. Sv. papež Pavel VI.

Napsat komentář »

To bude vítr milosti o těchto Letnicích, když jsou všechny KŘESTNí roušky v našem knihkupectví vyprodány!

Napsat komentář »

Den osmý o lásce k druhým.
Přijímej druhé, Duchu Svatý, v našich životech.
https://youtu.be/I-1xppZND_0

Napsat komentář »

Nabízela jsem před týdnem společnou modlitbu online růžence se sestrami z 5 světadílů, v různých jazycích. Naplánováno to bylo teď na sobotu večer, jako součást svatodušní vigilie. Ale dáváme přednost papeži Františkovi a jeho modlitbě růžence společně s lidmi v mariánských svatyních z 5 světadílů. Tak jen, že se to konat nebude.

Napsat komentář »

Hoř touhou, Duchu Svatý, v našich životech.
Jak na Boží lásku odpovídat láskou k Bohu.
Den sedmý.

https://youtu.be/x1eed4se2mY

Napsat komentář »

6. den novény: Boží slovo a Duch Svatý

Jenom ten, kdo je ochoten naslouchat, je svobodný zříci se svého částečného a nedostatečného úhlu pohledu, svých zvyků, svých myšlenkových schémat. Možná nám chce Bůh darovat něco většího, a my to ve své pohodlné nedbalosti nepozorujeme.

https://youtu.be/qT370eweKwM

Napsat komentář »

V Itálii vychází nový rozhovor s papežem a podívejte se, kdo je autorkou - Chiara Amirante! Její 📖 autobiografii "Boží průlom v římském podsvětí" jsme vydali před několika málo týdny. 👉👉👉 https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Bozi-prulom-v-rimskem-podsveti.html

– upraveno
Napsat komentář »

Duchu Svatý, obnovuj život v nás.
Dnes ještě delší než včera, ale to jen proto, že je více prostoru pro vaši modlitbu. I když i ta je jen malinkatým soustíčkem, zbytek je na vás.
Jo, tohle bylo asi nejtěžší téma. Doufám, že má otevřenost někomu pomůže.
https://youtu.be/WLZ887dnGpI

Napsat komentář »

Za všechno může aplikace iZIDOOR.
www.izidoor.cz
Tedy za ta videa o D.S.
Chtěli po mně 1000 znaků a mě z toho vyšla hned celá novéna!

Napsat komentář »

„Dostali jste Ducha svatého, když jste přijali víru?“ Odpověděli mu: „Ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“

A jak jste na tom vy?

4. den novény k Duchu Svatému.

https://youtu.be/OKwSAf9sniM

– upraveno
Napsat komentář »

Nemělo by zapadnout. To letošní poselství úplně pohladí. A povzbudí.
A to ho papež promýšlel a psal ještě před koronakrizí.

Napsat komentář »

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.

Napsat komentář »

3. den novény
Docela k tomu videu "sednou" slova z papežova poselství k dnešnímu 54. světovému dni sdělovacích prostředků: "... mít na paměti, kým jsme v Božích očích, svědčit o tom, co Duch Svatý vpisuje do našich srdcí..."
https://youtu.be/FKKorkCIFYM

– upraveno
Napsat komentář »

Den druhý, putování s Duchem Svatým.
https://youtu.be/SwnKyu2_dxQ

O naslouchání a poslouchání Ducha Svatého.
Kdo budete pozorní, zaslechnete v jednu chvíli i hlas mé spolusestry Heleny. To se prostě stává i paulínkám.

– upraveno
Napsat komentář »

Tak jsem do toho šla! Na popud Ducha Svatého a jedné osoby.

9 dnů putování k Letnicím. S Duchem Svatým a papežem Františkem.

https://youtu.be/qCFoWyWbQTg