Dar jazyků mi ještě přidělen nebyl, ale snažím se tvořit i anglicky.

Napsat komentář »

Přijď!
A nenech se mnou samotnou odehnat zpět.

Napsat komentář »

Požehnane Letnice. Ať Duch vane. U nás už začal😇
Dar humoru udělen.

margotka1

To je super fotka :-)

Zobrazit 1 komentář »

Co mají slucházka společného s Duchem Svatým?
Závěrečný den svatodušního putování.
Posilni nás ke službě, Duchu Svatý.

https://youtu.be/GKc7414hm_4

Napsat komentář »

Letos slavíme poprvé jako závaznou památku. Sv. papež Pavel VI.

Napsat komentář »

To bude vítr milosti o těchto Letnicích, když jsou všechny KŘESTNí roušky v našem knihkupectví vyprodány!

Napsat komentář »

Den osmý o lásce k druhým.
Přijímej druhé, Duchu Svatý, v našich životech.
https://youtu.be/I-1xppZND_0

Napsat komentář »

Nabízela jsem před týdnem společnou modlitbu online růžence se sestrami z 5 světadílů, v různých jazycích. Naplánováno to bylo teď na sobotu večer, jako součást svatodušní vigilie. Ale dáváme přednost papeži Františkovi a jeho modlitbě růžence společně s lidmi v mariánských svatyních z 5 světadílů. Tak jen, že se to konat nebude.

Napsat komentář »

Hoř touhou, Duchu Svatý, v našich životech.
Jak na Boží lásku odpovídat láskou k Bohu.
Den sedmý.

https://youtu.be/x1eed4se2mY

Napsat komentář »

6. den novény: Boží slovo a Duch Svatý

Jenom ten, kdo je ochoten naslouchat, je svobodný zříci se svého částečného a nedostatečného úhlu pohledu, svých zvyků, svých myšlenkových schémat. Možná nám chce Bůh darovat něco většího, a my to ve své pohodlné nedbalosti nepozorujeme.

https://youtu.be/qT370eweKwM

Napsat komentář »

V Itálii vychází nový rozhovor s papežem a podívejte se, kdo je autorkou - Chiara Amirante! Její 📖 autobiografii "Boží průlom v římském podsvětí" jsme vydali před několika málo týdny. 👉👉👉 https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Bozi-prulom-v-rimskem-podsveti.html

– upraveno
Napsat komentář »

Duchu Svatý, obnovuj život v nás.
Dnes ještě delší než včera, ale to jen proto, že je více prostoru pro vaši modlitbu. I když i ta je jen malinkatým soustíčkem, zbytek je na vás.
Jo, tohle bylo asi nejtěžší téma. Doufám, že má otevřenost někomu pomůže.
https://youtu.be/WLZ887dnGpI

Napsat komentář »

Za všechno může aplikace iZIDOOR.
www.izidoor.cz
Tedy za ta videa o D.S.
Chtěli po mně 1000 znaků a mě z toho vyšla hned celá novéna!

Napsat komentář »

„Dostali jste Ducha svatého, když jste přijali víru?“ Odpověděli mu: „Ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“

A jak jste na tom vy?

4. den novény k Duchu Svatému.

https://youtu.be/OKwSAf9sniM

– upraveno
Napsat komentář »

Nemělo by zapadnout. To letošní poselství úplně pohladí. A povzbudí.
A to ho papež promýšlel a psal ještě před koronakrizí.

Napsat komentář »

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.

Napsat komentář »

3. den novény
Docela k tomu videu "sednou" slova z papežova poselství k dnešnímu 54. světovému dni sdělovacích prostředků: "... mít na paměti, kým jsme v Božích očích, svědčit o tom, co Duch Svatý vpisuje do našich srdcí..."
https://youtu.be/FKKorkCIFYM

– upraveno
Napsat komentář »

Den druhý, putování s Duchem Svatým.
https://youtu.be/SwnKyu2_dxQ

O naslouchání a poslouchání Ducha Svatého.
Kdo budete pozorní, zaslechnete v jednu chvíli i hlas mé spolusestry Heleny. To se prostě stává i paulínkám.

– upraveno
Napsat komentář »

Tak jsem do toho šla! Na popud Ducha Svatého a jedné osoby.

9 dnů putování k Letnicím. S Duchem Svatým a papežem Františkem.

https://youtu.be/qCFoWyWbQTg