Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Nedělní ráno. Tenkrát. Dnes.
Mistře!

Daniel Zouhar

A dnes nejvíc práce. :D

Andrea Hýblová (Neposeda)

jak to? myslíš ten rýč? ten je tam od včera:-)

králiška

Mě se při podívání na ten obrázek vybavila situace, kdy Marie Magdaléna hledala svého Pána u hrobu, a když se jí ukázal, tak ho považovala za zahradníka (J 20, 15).

Zobrazit 3 komentáře »

Stará fotografie nového člověka.
O letošní Velké noci to bude už 20 let od mého křtu. Stále si pamatuji tolik detailů té noci a toho předtím i potom... a stále jsem vděčná,že On si mne přitáhl.
Dnes v naší bostonské kapli zazní novozákonní epištola česky. Chtěla jsem ji číst anglicky (a vůbec poprvé číst během liturgie), ale sestry mi daly ten dar, že mohu ve svém jazyce. Tajně jsem si to přála. Bude to mé obnovení vyznání víry.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům (Řím 6,3-11)
My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím… Zobrazit více

Stará fotografie nového člověka.
O letošní Velké noci to bude už 20 let od mého křtu. Stále si pamatuji tolik detailů té noci a toho předtím i potom... a stále jsem vděčná,že On si mne přitáhl.
Dnes v naší bostonské kapli zazní novozákonní epištola česky. Chtěla jsem ji číst anglicky (a vůbec poprvé číst během liturgie), ale sestry mi daly ten dar, že mohu ve svém jazyce. Tajně jsem si to přála. Bude to mé obnovení vyznání víry.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům (Řím 6,3-11)
My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už hříchu neotročili. Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Kdo umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.

inspra

Měla jste nějaký zvláštní oděv na křest, nebo je to jen nějaká bílá tunika?

ZuzanaP

u mě 10 let ;)

Zobrazit 2 komentáře »

Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu

Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých....

Dopřejte si to v audiu! Od mojí profesorky a svědkyně žité víry.

https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS85MzExOTUucnNz&episode=QnV6enNwcm91dC0zMjgzNzQ3

Napsat komentář »

Máme kotvu: v Jeho kříži jsme byli spaseni. Máme kormidlo: v Jeho kříži jsme byli vykoupeni. Máme naději: v Jeho kříži jsme znovuzrozeni a obejmuti, aby nás nic a nikdo neoddělil od Jeho výkupné lásky.

Napsat komentář »
KMirjam

Spánek apoštolů....usnuli a tak neviděli Pana behem jeho smrtelné úzkosti ale ani jeho vítězství na konci noci Ne ma ale tvá vůle se stan "
Ježíšuv boj v Getsemanech je napůl skryt. Právě v tuto chvíli pocítil největší muka zesílena o samotu. Bylo to jen mezi Ním a Otcem.
Utrpení na kříži už byl jen dovětek. Ježíš trpěl v Getsemanech...když my spali.
( to jen tak)

KMirjam

Zvláštní je taky nenávist k Pilatovi. A opomíjena je i jeho žena Claudia. Pilát byl stejně jako Jidas pouhym prostředníkem. Vykonavateli. Těžko hledat viníka Ježíšova ukrizovani jinde než...v sobě samých. Zejména pridame-li se k bezejmennemu davu. K většině která páchá nepravosti. ...

KMirjam

Zvlastnosti Jamovych pasiji je mimo jiné i to, že uvádí JMENO kohosi nevyznamneho, jednoho z davu který se účastní zatýkání. Malchus. Proč?
...nikdo nejsme totiž bezejmenny dav. I když sw "přidáme k většině která páchá nepravosti " uprostřed davu nese každý za sama sebe zodpovědnost a ma možnost volby.
A pak- když Ježíš ještě pri zatýkání davem reaguje na Petrovu snahu ho bránit mečem a usekne Malchusovi UCHO...Ježíš i v davu vidi každého a dává příležitost. Ucho je zpět a ma možnost zaslechnout Boží hlas ktery zni i v těchto posledních a dramatických okamžicích.
Jestlipak nové prirostle Malchusovo ucho nakonec uslyšelo....se můžeme jen dohadovat. Ale tím že známe jméno můžeme o tom přemýšlet. A tedy i o tom zda dokážeme slyšet kdykoli a kdekoli ochotní radikálně změnit svůj život

Zobrazit 4 komentáře »

Bostonský celodenní déšť k večeru neustal. Vody Rudého moře se ještě nerozestoupily. Ježíš ještě nerozrazil brány smrti. Ale volání lidu pod tíhou hříchu (vědomé či nevědomé) zaznívá celou zemí. Mojžíši!...a nově ještě více: Ježíši, Synu Boží, vyveď nás do svobody!

Ta cesta právě začíná. Držme se Mistra a Pána. Až zazní trubka - polnice, neváhejme.
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=SP5EfwBWgg0

Napsat komentář »

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »

Anglicky rozumějící zvu k nám na velikonoční rekolekce on-line. Nakonec to vyjde o dost levněji než k nám přiletět:-)

http://daughtersofstpaul.com/Portals/2/holy-week-retreat-2020.html

dromedar

Nikdy mě nenapadlo stát se paulínkou. "Discernment retreat" tudíž patrně není nic pro mě.

Zobrazit 1 komentář »

Zatrhla jsem si už včera z modlitby se čtením v breviáři.
Kdo by mohl pochybovat, že dá svatým svůj život, když jim už předtím daroval svou smrt? Proč se lidská křehkost zdráhá uvěřit, že lidé jednou budou žít s Bohem? Vždyť je mnohem neuvěřitelnější to, co se již stalo, že totiž Bůh za lidi zemřel! ...
Kristus by totiž nebyl mohl za nás zemřít, kdyby od nás nepřijal smrtelné tělo. Tak mohl nesmrtelný zemřít, tak chtěl dát smrtelníkům život: než nám dá účast na svém bohatství, stal se napřed účastným naší chudoby. Neboť my jsme v sobě neměli zdroj života, on v sobě neměl smrt. ...
On si od… Zobrazit více

Zatrhla jsem si už včera z modlitby se čtením v breviáři.
Kdo by mohl pochybovat, že dá svatým svůj život, když jim už předtím daroval svou smrt? Proč se lidská křehkost zdráhá uvěřit, že lidé jednou budou žít s Bohem? Vždyť je mnohem neuvěřitelnější to, co se již stalo, že totiž Bůh za lidi zemřel! ...
Kristus by totiž nebyl mohl za nás zemřít, kdyby od nás nepřijal smrtelné tělo. Tak mohl nesmrtelný zemřít, tak chtěl dát smrtelníkům život: než nám dá účast na svém bohatství, stal se napřed účastným naší chudoby. Neboť my jsme v sobě neměli zdroj života, on v sobě neměl smrt. ...
On si od nás vzal, co mu přineslo smrt, my od něho budeme mít život.

Napsat komentář »

Provokativní tipy pro tento týden. "Užijte si" Svatý týden, Triduum a Velikonoce tak, jak jste vždycky chtěli...
Podcast U ambou na dnešek: shorturl.at/aoSX4

– upraveno
Daniel Zouhar

Děkuji za provokativní komentáře. Člověk má něco navíc.

terre-eau

Rodina to zial hooodne modifikuje. Ako povedala kamaratka, slibodu zena nestraca manzelstvom, ale detmi.

Zobrazit 2 komentáře »