Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv uživatelky Neposeda

Bárám, Barborkám a Barkám vše dobré...

Almužna v dnešní společnosti
Takový text by se vám mohl hodit. Autora znám osobně.

http://www.christnet.cz/clanky/307/almuzna_v_dnesni_spolecnosti.url

Ferenc

Spolužák psal na téma almužny diplomku.

Neposeda

Tak zde je odpověď od "odborníka": Kreeft skutečně tu a tam - výjimečně - "hřeší" tím, že si Tolkiena přitesává k obrazu své filosofie (například když jím obhajuje platónskou nauku o idejích, o níž není jisté, že ji JRRT zastával). Ale obecně lze říci, že jde o portrét věrný, rozhodně věrnější, než s jakým přicházejí mnozí sekulární vykladači. Tolkienovo katolictví Kreeft nepřehání - ba naopak. Při četbě spisovatelových dopisů můžeme natrefit na explicitní pasáže o eucharistii, o svátosti smíření, o Panně Mariii, o křesťanském manželství, z nichž je v naší knize citováno často jen pár umírněných vět. Samotné Tolkienovy dopisy jsou nejlepším důkazem, že si Kreeft, pokud jde o spisovatelovu víru a její vliv na jeho dílo, nevymýšlí.

Renata Svobodová

Děkuji za odpověď a ochotu položit otázku povolanějšímu. :)

ToB

Tolkiena mám moc rád, ale ještě víc Lewise a Chestertona :-) Ale od nich a o nich už v češtině něco máme.

Tak a už vím DATUM mých VĚČNÝCH SLIBů...

theofila

Já myslela, že se putuje na hroby svatých (mimo PM)... ;-)

Neposeda

no, ona ta pout bude spolu s námi sestrami "věčnými novickami" do našich svatých míst...

Advent 2014: Pane, přijď i tam, kde tě nikdo nečeká!