Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv uživatelky Neposeda

CHTÍT SE ZALÍBIT VŠEM: Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Vystavěl Šalomoun obětní výšinu Kemošovi, ohavné modle Moabitů a Molochovi, ohavné modle Ammonitů. Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům" (1 Král 11,4-13). ===) Chtít být za dobře se všemi a sdílet jejich styl života nemusí také skončit dobře. Sv. Pavel se chtěl stát pro všechny vším, aby zachránil alespoň některé, ale vždy… Zobrazit více

CHTÍT SE ZALÍBIT VŠEM: Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Vystavěl Šalomoun obětní výšinu Kemošovi, ohavné modle Moabitů a Molochovi, ohavné modle Ammonitů. Udělal tak kvůli všem svým ženám cizinkám, které pálily kadidlo a obětovaly svým bohům" (1 Král 11,4-13). ===) Chtít být za dobře se všemi a sdílet jejich styl života nemusí také skončit dobře. Sv. Pavel se chtěl stát pro všechny vším, aby zachránil alespoň některé, ale vždy zůstal věren Bohu Ježíše Krista. To je "jeho" odpověď pro mě, když zvažuji, kam až mohu zajít při mé (leckdy nabubřelé) snaze o vnášení evangelia do míst, která mu jsou vzdálená. Duchu svatý, veď mě!

Ferenc

Mě zaujal ten kontrast mezi těmito pohankami a Syrofeničankou, která byla v evangeliu. Pohanky svedly moudrého krále. Pohanka v evangeliu má víc víry a pokory jak farizeové. To je výzva pro mě. Být jako ta Syrofeničanka.

Neposeda

jo, to je také pravda!

O tom, jak se studuje v Římě aneb proč je nás letos jen šest v Praze

Rozhodnuto: k výročí zvolení papeže Františka vyvěsíme na naši webovou stránku exhortaci Evangelii gaudium. (takže za měsíc)

http://www.paulinky.cz/Knihovnicka

LÉPE ZAČÍT PREVENCÍ NEŽ ZADRŽOVAT V SOBĚ: Ježíš řekl: "I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí?... "Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje" (Mk 7,14-23) ===) Snažila jsem se na to myslet po celý den. Ale pak mě u zpytování napadlo,že spousta podnětů z venku (bulvární článek na webu, fotky vystavených časopisů, pozornost… Zobrazit více

LÉPE ZAČÍT PREVENCÍ NEŽ ZADRŽOVAT V SOBĚ: Ježíš řekl: "I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí?... "Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje" (Mk 7,14-23) ===) Snažila jsem se na to myslet po celý den. Ale pak mě u zpytování napadlo,že spousta podnětů z venku (bulvární článek na webu, fotky vystavených časopisů, pozornost věnovaná řeči frajírků,pomlouvačů a závistivců, falešníků...) už napomáhají tomu, co se pak následně v mém nitru a myšlenkách usadí a následně to chce ven.

Evidentní nerozhodnost dnešních mladých lidí není způsobená jejich neschopností – člověk je v základě stále stejný – , ale objektivním stavem společnosti, totiž že jim nenabízí to, co by stálo za to, aby pro to člověk nasadil život. Mezi naší svobodnou vůlí a objektem volby je vztah jakési oboustranné podmíněnosti. Jestliže z jedné strany každou volbu předchází ochota volit, bez níž nenajdu, co bych měl volit, tak z druhé strany platí také to, že vůle se aktivuje k úkonu skrze svůj předmět. Nemá-li naše vůle co volit, rozpačitě zeje do prázdna, neví co se sebou. Člověk, aby se odvážil k… Zobrazit více

Evidentní nerozhodnost dnešních mladých lidí není způsobená jejich neschopností – člověk je v základě stále stejný – , ale objektivním stavem společnosti, totiž že jim nenabízí to, co by stálo za to, aby pro to člověk nasadil život. Mezi naší svobodnou vůlí a objektem volby je vztah jakési oboustranné podmíněnosti. Jestliže z jedné strany každou volbu předchází ochota volit, bez níž nenajdu, co bych měl volit, tak z druhé strany platí také to, že vůle se aktivuje k úkonu skrze svůj předmět. Nemá-li naše vůle co volit, rozpačitě zeje do prázdna, neví co se sebou. Člověk, aby se odvážil k životní volbě, potřebuje najít něco, co je důležitější a větší než jeho vlastní život.... Celý rozhovor Spirituál školy: Povolání je nezasloužený dar http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2670-spiritual-skoly

Ester-Michael

myslím, že celý rozhovor stojí za to, mě tam třeba oslovily úplně jiný věci.... Díky za ten odkaz.

PROTIKLADY: Služebníci, kteří chodí před tebou celým svým srdce a kteří volají a povznáší svou modlitbu k tobě... (srov. 1 Král 8,22-23.27-30) X Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě (Mk 7,1-13). A tak jedni služebníci žasnou nad tím, že by Bůh mohl přebývat mezi lidem a ti druzí v Ježíši nepoznají, že je to Boží Syn. A já?!

Video k dnešní památce P.M.Lurdské...

MarunKa1

Pěkné :-)

amperijas

dobrý jak se máte já dobře co dělate já ted odpočívám

(pokračování meditace od fotky: https://www.signaly.cz/fotky/58859/1495918#photo-detail

Dnes jsem od rána myslela na mnoho lidí, kteří nám píší v různých záležitostech. Někdy se zdá, že modlitby jsou k ničemu, jenže jde o to vytrvat ve víře, naději a lásce a stále nosit=předkládat. A tak stále ve svých dlaních pozvedám k Bohu své přátele i neznámé lidi a prosím ho, ať se jich dotkne. Odpoledne při cestě od lékaře jsem se modlila i za zcela neznámé, které mi Pán v tu chvíli "předložil před můj zrak" na nájezdu na Barrandovský most...