Letošní rok
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

A už dnes od 17 hodin prezentace s biskupem Malým a oním lékařem, na který odkazujeme v článku.

http://www.paulinky.cz/clanky/Dva-rozhovory-o-Radosti-evangelia.html

Napsat komentář »

TO UMÍ JEN SILNÍ BORCI (alias Boží mužové)! "Ale potom David pocítil v srdci výčitky, že dal lid sečíst, a řekl Hospodinovi: Těžce jsem zhřešil tím, co jsem udělal. Proto, Hospodine, odpusť nepravost svému služebníku. Jednal jsem velmi pošetile...(2 Sam 24,2.9-17). Opět se opakuje motiv toho, že David učinil něco špatného a vzápětí "pocítil v srdci výčitky" a proto hned své srdce otevřel Hospodinu a vyznal se ze své pošetilosti. Mohl si taky říci: No jo, vždyť to vlastně nic nebylo. Já za to nemůžu, to ostatní. Bože, jsme kámoši, ne?! apod. Jen vnitřně silní lidé si umí přiznat své slabosti a… Zobrazit více

TO UMÍ JEN SILNÍ BORCI (alias Boží mužové)! "Ale potom David pocítil v srdci výčitky, že dal lid sečíst, a řekl Hospodinovi: Těžce jsem zhřešil tím, co jsem udělal. Proto, Hospodine, odpusť nepravost svému služebníku. Jednal jsem velmi pošetile...(2 Sam 24,2.9-17). Opět se opakuje motiv toho, že David učinil něco špatného a vzápětí "pocítil v srdci výčitky" a proto hned své srdce otevřel Hospodinu a vyznal se ze své pošetilosti. Mohl si taky říci: No jo, vždyť to vlastně nic nebylo. Já za to nemůžu, to ostatní. Bože, jsme kámoši, ne?! apod. Jen vnitřně silní lidé si umí přiznat své slabosti a vyznat je před druhými. ===) Hospodine, předkládám ti pošetilosti dnešního dne... Amen.

Napsat komentář »

Připomínáme si naši zakladatelku, ale v tomto článku vám dáme nahlédnout do života římských studentů...

http://www.paulinky.cz/clanky/Zivot-jde-dal.html

Napsat komentář »
Napsat komentář »

VIDĚT ČLOVĚKA, NE PROTIVNÍKA "Hospodin ti dnes zjednal spravedlnost vůči všem, kteří povstali proti tobě-Král celý zdrcený vystoupil do horní místnosti brány a propukl v pláč". David opět (by) zvolil jiný způsob zacházení s protivníkem, který se ocitl ve zcela bezbranné situaci (před 2 týdny "nezabil" Saula na WC v jeskyni), v obou případech jeho lidé tvrdili, že je to Boží přízeň, ale David dobře poznal, jaký je Boží postoj v takové situaci. Proč to stále ještě nejsem schopna pochopit a přijmout za své i já? Chybí mi onen dotek - vztah s Ježíšem, který uzdravuje a křísí mrtvé? Tak jako se… Zobrazit více

VIDĚT ČLOVĚKA, NE PROTIVNÍKA "Hospodin ti dnes zjednal spravedlnost vůči všem, kteří povstali proti tobě-Král celý zdrcený vystoupil do horní místnosti brány a propukl v pláč". David opět (by) zvolil jiný způsob zacházení s protivníkem, který se ocitl ve zcela bezbranné situaci (před 2 týdny "nezabil" Saula na WC v jeskyni), v obou případech jeho lidé tvrdili, že je to Boží přízeň, ale David dobře poznal, jaký je Boží postoj v takové situaci. Proč to stále ještě nejsem schopna pochopit a přijmout za své i já? Chybí mi onen dotek - vztah s Ježíšem, který uzdravuje a křísí mrtvé? Tak jako se to v dnešním evangeliu stalo ženě 12 let nemocné a 12tileté mrtvé dívce? Kolik let potrvá než skutečně natáhnu ruku víry k Ježíši a nechám Jeho ve mně milovat a vidět v druhém člověka a ne nepřítele?!!!

Napsat komentář »

JANOVO EVANGELIUM: úvod do něj z prezentace knihy Nad evangeliem podle Jana od biblisty P. Jaroslava Brože. (Nepodařilo se mi vložit do článku, tak tedy jen odkaz) http://chirb.it/qL07a1

Napsat komentář »

VYPADNI!!! "A velmi ho prosil (nečistý duch v posedlém), aby je neposílal pryč z té krajiny. ... Ti, kdo viděli, jak se to stalo s tím posedlým a s vepři, jim to vypravovali. Tu začali Ježíše prosit, aby z jejich kraje odešel" (Mk 5,1-20). Takže zlý duchové vypadnout nechtějí a lidé, kteří vidí konat Ježíše zázraky, prosí, aby od nich vypadnul! A o co jsem dnes prosila já? Ne slovy, ale tím, co jak jsem reagovala, jak jsem si v hlavě sumírovala myšlenky, jak jsem se skutečně modlila... Koho jsem odháněla a koho jsem se nemínila vzdát? Pane, smiluj se a zůstávej, i když tě svým chováním a… Zobrazit více

VYPADNI!!! "A velmi ho prosil (nečistý duch v posedlém), aby je neposílal pryč z té krajiny. ... Ti, kdo viděli, jak se to stalo s tím posedlým a s vepři, jim to vypravovali. Tu začali Ježíše prosit, aby z jejich kraje odešel" (Mk 5,1-20). Takže zlý duchové vypadnout nechtějí a lidé, kteří vidí konat Ježíše zázraky, prosí, aby od nich vypadnul! A o co jsem dnes prosila já? Ne slovy, ale tím, co jak jsem reagovala, jak jsem si v hlavě sumírovala myšlenky, jak jsem se skutečně modlila... Koho jsem odháněla a koho jsem se nemínila vzdát? Pane, smiluj se a zůstávej, i když tě svým chováním a smýšlením odháním.

Napsat komentář »

Ještě jste nečetli novou exhortaci papeže Františka? Tak zde stručný výtah:-)

Napsat komentář »

KDYŽ SE POTKÁ PŘIROZENÉ S NADPŘIROZENÝM: "Z vnuknutí Ducha přišel (Simeon) do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona..." (Lk 2,22-40). Josef s Marií vykonali obyčejnou věc; to, co bylo běžné. A tak jen díky každodenní obyčejnosti a poslušnosti bylo možné, aby Duch svatý skrze Simeona a Annu zjevil nadpřirozené... Bůh v mém životě promlouvá na základě obyčejných věcí. Kdysi (před obrácením v mém new age období, ale vlastně i po něm - právě při hledání povolání) jsem očekávala velké Boží zásahy zcela mimořádnou cestou. Jenže náš Pán… Zobrazit více

KDYŽ SE POTKÁ PŘIROZENÉ S NADPŘIROZENÝM: "Z vnuknutí Ducha přišel (Simeon) do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona..." (Lk 2,22-40). Josef s Marií vykonali obyčejnou věc; to, co bylo běžné. A tak jen díky každodenní obyčejnosti a poslušnosti bylo možné, aby Duch svatý skrze Simeona a Annu zjevil nadpřirozené... Bůh v mém životě promlouvá na základě obyčejných věcí. Kdysi (před obrácením v mém new age období, ale vlastně i po něm - právě při hledání povolání) jsem očekávala velké Boží zásahy zcela mimořádnou cestou. Jenže náš Pán promlouvá skrze obyčejnost, ale leckdy pak dost neobyčejně!

Padre

az se obcas nestačim divit :) stačí jen být trochu vnímavý :)

JiridloAA

je to jiste tak. :)

Zobrazit 2 komentáře »

VDĚČNOST A POVZBUZENÍ: "Zdvihněte, brány, své klenby, ať vejde král slávy!" (z ranní modlitby). Dnes se slaví Den zasvěceného života. Já děkuji za dar mého povolání a když se tak otáčím nazpět, napadá mě toto: Nečekej až budeš dokonale připraven(á), až až až...., a udělej první krok. Jen tak poznáš, zda je to tvá cesta. (Koho se to týká, nechť o tom uvažuje, já se modlím za dar odvahy, která se neopírá o lidské síly.)

marta-el

Ano, vždycky je potřeba vykročit na cestě za Pánem v důvěře, že On bude se mnou a nikdy mě neopustí, i když situace a okolnosti nejsou právě jednoduché. Čekat na to až k tomu budu mít splněny všechny podmínky je mimo realitu.

Zobrazit 1 komentář »

ZRCADLO "David vzplanul velkým hněvem proti tomu člověku a řekl Nátanovi: "Jako že je živ Hospodin, člověk, který to udělal, zasluhuje smrt!... Nátan řekl Davidovi: "Ty jsi ten muž ... David řekl Nátanovi: "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" (2 Sam 12,1-7a.10-17) ===) Kolikrát se mi stává, že vidím chyby na druhých a vím, co by si zasloužili a jak by se měli změnit. Málokdy však uznám, že téže prohřešky (i hříchy!) páchám já sama. Pane, dej mi odvahu, sílu a pokoru vyznat mé chyby a milosrdné srdce vůči druhým (vždyť se od nich nijak neliším).

Padre

Jen to priznani si ze nejsem superman je hrozny.

Andrea Hýblová (Neposeda)

David byl superman a taky to dal!

Zobrazit 2 komentáře »
Napsat komentář »