V tříkrálovém týdnu video od našich sester z generálního domu!

Napsat komentář »

"Větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě." A kdo je ten Nejmocnější v nás? "Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm." Co znamená ono zachovávání přikázání? Stačí se podívat o verš dříve: "A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil." (vše viz 1 Jan 3,22-4,6) ===) poznávat Ježíše skrze Písmo, tradici, modlitbu, svědectví a usilovat o lásku k druhým = vítězit skrze Krista nade vším!

Napsat komentář »

Copak jsme ve spolupráci s Katuldou nachystaly?

Napsat komentář »

"Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit... Padli na zem a klaněli se mu." Mudrce (ne-věřící) dovedlo k Ježíši jejich bádání a odvaha vykročit do neznáma. O vánoční noci jsme před očima měli "hloupoučké" pastýře. Ti zase slyšeli Boží hlas (Pánova anděla) a jejich reakce byla spontánní - poznali, že k nim mluví Bůh: "Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!" Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. ===) cesta k poznání Pána je pro… Zobrazit více

"Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit... Padli na zem a klaněli se mu." Mudrce (ne-věřící) dovedlo k Ježíši jejich bádání a odvaha vykročit do neznáma. O vánoční noci jsme před očima měli "hloupoučké" pastýře. Ti zase slyšeli Boží hlas (Pánova anděla) a jejich reakce byla spontánní - poznali, že k nim mluví Bůh: "Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!" Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. ===) cesta k poznání Pána je pro všechny, kdo jsou otevřeni poznání, ať tomu přirozenému nebo skrze dar víry.

Napsat komentář »

Už tomu bude měsíc...

Napsat komentář »

Pavlova a moje modlitba za ty, kdo to nyní čtou: "Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme." (v ekum. překladu to, co se dnes četlo v 2. čtení: Ef 1,3-6.15-18)

Padre

Jistě jak jinak :-)

Zobrazit 1 komentář »

"Podle toho se rozeznají děti Boží a děti ďáblovy: kdo nežije spravedlivě, není z Boha; ani ten, kdo nemiluje svého bratra." I když si kolikrát lámu hlavu nad tím, co přesně znamená v biblické mluvě ono slovo "spravedlivý", tak neokecám fakt, že TEN, KDO NEMILUJE BRATRA, NENÍ DÍTĚ BOŽÍ. (viz 1 Jan 3,7-10)

Napsat komentář »

"Každý, kdo žije spravedlivě, je z Boha narozen. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme!" =) jsme jimi skrze toho jediného Spravedlivého, z Boha zrozeného, ne stvořeného, Ježíše Krista. Nejsme to my, kdo se za něco prohlašuje, ale jsme syny v Synu. "Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní." =) Budeme mu podobní, protože do nás vtištěný obraz při stvoření člověka jsme nechali Duchem svatým rozvinout v podobu Syna (viz Gen o stvoření k obrazu a podobě) tím, že jsme mezi nás a Jeho nestavěli hřích. "Žádný, kdo v něm… Zobrazit více

"Každý, kdo žije spravedlivě, je z Boha narozen. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme!" =) jsme jimi skrze toho jediného Spravedlivého, z Boha zrozeného, ne stvořeného, Ježíše Krista. Nejsme to my, kdo se za něco prohlašuje, ale jsme syny v Synu. "Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní." =) Budeme mu podobní, protože do nás vtištěný obraz při stvoření člověka jsme nechali Duchem svatým rozvinout v podobu Syna (viz Gen o stvoření k obrazu a podobě) tím, že jsme mezi nás a Jeho nestavěli hřích. "Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší." =) a tedy je třeba zůstat v zákrytu s Ježíšem, nevyklánět se sobectvím a jinými úchylkami od Božího obrazu. Takže já se budu snažit stát pevně v Kristu (Kol 2, 7) a ostatní je na Něm.

Napsat komentář »
aduš

Síla modlícího se puberťáka / teenagera. // Síla puberťákovy modlitby
(náctiletí zní..divně, a chtělo by to důraz na tu akci- modlící se člověk, puberťák)

Ferenc

Moc puberťákovy modlitby.

MarieJin

Síla modlitby mladých.

Zobrazit 3 komentáře »

Pomohl by mi někdo aktualizovat info z roku 2011? "V roce 2011 měl Twitter 200 milionů uživatelů, z nichž se každý den na Twitter přihlásilo 50 milionů uživatelů." Je to do naší nové knížky:-) Díky

Než "donosím dnešní slovo", dovoluji si sdílet dnešní prosby z liturgie ranních chval:
* Ježíši, Synu živého Boha, odlesku Otce, věčné světlo, Králi slávy, slunce spravedlnosti, Synu Panny Marie,
rozjasni tento den slávou svého vtělení.
* Ježíši, obdivuhodný rádce, Bože silný, otče budoucího věku, kníže pokoje,
usměrňuj naši cestu svatostí svého života.
* Ježíši všemohoucí, trpělivý, poslušný, tichý a pokorný srdcem,
ukaž všem lidem sílu mírnosti.
* Ježíši, otče chudých, slávo svých věřících, pastýři dobrý, světlo pravé, moudrosti nekonečná, dobroto nesmírná, naše cesto a živote náš,
uděl své… Zobrazit více

Než "donosím dnešní slovo", dovoluji si sdílet dnešní prosby z liturgie ranních chval:
* Ježíši, Synu živého Boha, odlesku Otce, věčné světlo, Králi slávy, slunce spravedlnosti, Synu Panny Marie,
rozjasni tento den slávou svého vtělení.
* Ježíši, obdivuhodný rádce, Bože silný, otče budoucího věku, kníže pokoje,
usměrňuj naši cestu svatostí svého života.
* Ježíši všemohoucí, trpělivý, poslušný, tichý a pokorný srdcem,
ukaž všem lidem sílu mírnosti.
* Ježíši, otče chudých, slávo svých věřících, pastýři dobrý, světlo pravé, moudrosti nekonečná, dobroto nesmírná, naše cesto a živote náš,
uděl své církvi ducha chudoby.

aduš

ty jsou úžasné:)

Zobrazit 1 komentář »

Včera jsem to pro menší migrénu zapomněla večer sdílet. Přímluvy na tuto novénu jsou již vytisknuté, ale my se za vás modlíme každý den - i bez novény.

http://www.paulinky.cz/clanky/Budeme-na-vas-pamatovat.html

Padre

asi velmi brzy využiji

Zobrazit 1 komentář »

Má dnešní minimeditace vytrhuje verš z kontextu (ale copak dnes někdo řeší, zda byl Ježíš Bohem nebo zda stačí jen Bůh Otec?! - tedy asi řeší, ale jen na teologických fakultách). Mě však trkl tento jediný verš: "Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce" (1 Jan 2,22-28) ===) včera jsme volala Abba, Otče", ale pokud nenaslouchám Ježíši a nežiji tak, jak mě učí a nedávám mu prostor v mém životě, tak riskuju, že ztratím nejen živý kontakt s Ježíšem, ale i s Otcem.

Napsat komentář »

My začaly dělat velkou inventúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúru. Zde zatím na co se můžete těšit!

http://www.paulinky.cz/clanky/Tipy-na-leden-1.html

Napsat komentář »

Dnes celý den volám: Abba, Otče! Já, tvá dcera, ti děkuji, že o tom smím vědět a že s tím na tutovku mohu počítat! "Protože jste synové/dcery, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: Abba, Otče! Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha" (Gal 4,4-7).

Napsat komentář »
Napsat komentář »