Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv uživatelky Neposeda

Dnes poznáte, že přijde Pán a spasí nás, a zítra uvidíte jeho slávu. (vstupní antifona z vigilie). Jak já se těšííím!

Prosím o tipy na skupinové hry pro mladší i pokročilejší věk, řeholnice, různých světových jazyků (tedy ne příáliš založené na jazyku).

Ondřej Chlebík

www.hranostaj.cz tam toho najdeš docela hodně a dá se to i upravit

Meruňka

posílám odkaz za naši táborovou kartotéku her
http://tabormoutnice.signaly.cz/kartoteka.pdf

První čtení i evangelium se v uplynulém týdnu již objevilo, proto jsem se dnes zaměřila na (často tak opomíjené) 2. čtení: "Pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán" (Řím 1,1-7). Narození Boha do lidského těla slavíme a člověka skrze něj posvěceného a do společenství s Bohem bez VIP vstupenek pozvaného. NIC MENŠÍHO SLAVIT NECHCI!

"Maria spěchala do jednoho judského města v horách..." - s Ježíšem pod srdcem. Já v tomto předvánočním shonu jsem v jednom kolem 18 hodin denně. S Ježíšem v srdci. To spojení mi dává vnitřní pokoj a radost. (viz Lk 1,39-45)

Dva protiklady: Achazovo "Nebudu žádat..." (Iz 7,10-14) = Ty, mi do toho, Bože, kecat nebudeš. A Mariino "Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova." (Lk 1,26-38) = Mluv, Pane, naslouchám. ===) Je třeba něco dodávat?!

Dnes tu máme zase 20. v měsíci a krom toho, že se nám vrací s. Judith z Říma, vracejí se nám i vzpomínky... (a jinak i dnes platí jubilejní sleva)
http://www.paulinky.cz/clanky/Jak-na-nas-vzpominaji.html

Dnes došlo na čtení, kde se neplodné ženě zaslibuje narození dítěte. (Sd 13,2-7.24-25a a Lk 1,5-25): Hle, ty jsi neplodná a nerodíš; počneš však a porodíš syna. / Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. ===) vždycky si vzpomenu na mé přátele, kteří touží po děťátku a tento den se zvl. modlím za ně. Kéž svou důvěru dokáží vložit v Hospodina a ne v lidské síly (ty, kteří tak nečiní, však neodsuzuji). Spolehnout se na Boha = DÁT MAXIMÁLNÍ PROSTOR PRO ROZLITÍ JEHO ŘEKY POŽEHNÁNÍ.

Kde jinde se modlí a dokonce i dají sloužit mši sv. za své "zákazníky" než u paulínek?

ViZ

ve farnostech.

Neposeda

farnosti mají své zákazníky? hmmmm:-)