Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv uživatelky Neposeda

Návrat k výměnnému obchodu: máte-li doma ve sklepě domácí ovoce a zeleninu, my nabízíme knihy z našeho skladu... :-)

Neodvážím se mluvit o ničem jiném než o tom, co Kristus skrze mne vykonal, aby byli pohané (mí přátelé i lidé, které dnes potkám v tramvaji a v obchodě) přivedeni k ochotnému přijetí víry, slovem i skutkem, silou znamení a zázraků, konaných mocí Božího Ducha. (inspirováno sv. Pavlem a dnešním čtením Řím 15,14-21)

V pátek budu poslední hodinu v knihkupectví. Potřebuji si "nasbírat materiál" na seminárku na psychopatologii. Tak se stavte, ráda vás uvidím:-)

Hlasovat je možno už jen do zítra. O tom, kterému z nominovaných titulů nakladatelství Paulínky se dostane více pozornosti, a bude tak mít větší šanci dostat se i k dalším čtenářům, můžete spolurozhodnout právě Vy. Děkujeme https://docs.google.com/forms/d/1rr-eVbLFeHmcCR6Es1V9rGiXA0QgxWt7ceIN1QQ3Zeg/viewform

HelenaH

Já jsem hlasovala pro Pinknerovou:-) , pro Katku Lachmanovou a pro sacra zajímavej život...to jsem fakt přečetla. Od vás mám moc ráda tu sérii knížek Rozmluvy s Bohem. Těším se, že znova začnu modrou adventní a vánoční. Dá se tam vždycky objevit něco novýho

HelenaH

Jsem děsná-z toho co je tam od vás jsem nic nečetla. Napravím!!

Z dnešní večerní modlitby: "Děkuji ti, Ježíši Božský Mistře, který jsi sestoupil z nebe, abys svým učením, svou svatostí a svou smrtí pozvedl člověka ze zla. Prosím tě za duše, které jsou v očistci kvůli tisku, filmové produkci, rozhlasovým a televizním pořadům. Věřím, že až tyto duše budou jednou osvobozeny od svých trestů a uvedeny do věčné radosti, budou u tebe orodovat a prosit za moderní svět, aby všechna dobra, která jsi nám daroval k povznesení pozemského života, sloužila i apoštolátu a věčnému životu. Odpočinutí věčné..." (formulace modlitby je ještě z dob našeho zakladatele)

Tohle není reklama, tohle je vážně míněno: kdo má zájem, ať si honem rychle objedná nebo zajde do knihkupectví. Zásoby jsou tak na týden maximálně! http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Kapesni-diar-na-rok-2014

"Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku." (z dnešního 1. čtení: Řím 13,8-10). Láska je pro někoho pojem velmi všeobecný, co to pro dnešek zkusit alespoň takto: NEBUĎTE NIKOMU DLUŽNI VZÁJEMNOU ÚCTU. ?!

Zalistujte si v příspěvku z naší knihy...