Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv uživatelky Neposeda

Neposeda

Zase jeden šok hned po ránu: "Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj! Nakupuj, cestuj, užívej zábavy, ... Bůh však jednou řekne: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem." (inspirováno dnešním evangeliem Lk 12,13-21)

Neposeda
Neposeda

Něco pro supr hezké holky, ale i jen pro ty "pouze" hezké (tedy pro všechny)!

Káťa0 hmm... mít klobouk, tak ho smeknu :)

Neposeda

A jaké je vaše největší přání?

Pitka Velmi krásný dokument. Vyjadřuje velmi mnoho...
Jaké přání? Prokazovat Dobro a podporovat jej a nestát jen tak s rukama za zády...

Neposeda

Drobnost, kterou ve správný čas Pán použil

Neposeda

Do redakce doputoval dopis, který obdržel jeden kněz. Přeposlal nám ho, abychom jeho zveřejněním povzbudili i další. (Některé pasáže a jména osob a míst jsou záměrně vynechána.) Chvála Kristu,nevím, jestli si na mě ještě pamatujete, už je to přeci…

Neposeda

sestra-Dagmar Nesmím tu ve frontě pod ikonou chybět - vše nej!

Neposeda Milá s. Dagmar, ve frontě těsně před tebou stála i Miládka, naše vojtěšská babička:-)))

Neposeda

V našem knihkupectví zakoupením - za dobrovolný příspěvek! - misijních materiálů můžete přispět na PMD.

prig když tak často přispívám na MHD, mohu i na PMD :-)

Jenda ;))

Neposeda

Tasemník radí (II. díl)

Neposeda

Získala jsme svolení od dvou členů z klanu. Prý se ukázalo, že to jsou "dobré" rady. A tak v naději, že to někomu pomůže, svolili se zveřejněním...Máte také něco, co "zaručeně funguje"?! Milý Tasemníku, dej svému klientovi pocit, až přijede domů, že…

Neposeda

Dnes se Lukáš s Pavlem domluvili: "Člověče, ať jsi kdokoli, nemáš výmluvu, jestliže ze sebe děláš soudce! Tím totiž, že soudíš druhého, sám sebe odsuzuješ. A my víme, že Boží soud právem postihne ty, kdo takové věci dělají." (Řím 2,1-11) "Běda i vám, znalcům Zákona! Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem." (Lk 11,42-46). Běda mě, jestli si to dnes nevezmu k srdci!!!

Neposeda

Vzpomínka na jaro, exercicie ve Vydří a na doprovod sv. Terezie!