Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007

Zpět v ČR! Do nového roku je třeba vstoupit na domácí půdě (jak na Nový rok, tak po celý rok), aby se člověku nestalo, že ho představení v tom novém roce nepošlou někam "na misie":-)

Napsat komentář »

Takže: rumunská varianta Bible24 se bude konat v roce 2013 Bukurešti. Právě jsme to doplánovaly s dvěma rumunskými juniorkami.

Napsat komentář »

K zítřejšímu svátku Svaté rodiny...

amperijas

dobrý jak se máte já dobře hodně štestí a zdravý a požehaný rok 2013 přeje petra nevařilová

Zobrazit 1 komentář »

Máme na návštěvě naši generální představenou. Dnes nám krom jiného vyprávěla o biskupské synodě, které se také účastnila. Zajímavé slyšet ty věci "zevnitř" a nejen o nich číst...

Napsat komentář »

Právě pozvaná na věčné sliby jedné big kamarádky (obě jsme ve stejnou dobu hledaly své cesty - v kapli i při čekání na poslední metro u svařáku na národce, jen ona byla rychlejší)

Faustynka

To s tím svařákem jsem už někde slyšela - nejsou to náhodou sliby s.Dagmar?

Texis

Ja myslel ze Katka uz ma po slibech? Vzdyt uz je "tam" hrozne dlouho ;-)

Andrea Hýblová (Neposeda)

Tohle budou věčné sliby! Ty mě teprve také čekají a ještě to chvíli potrvá...

Zobrazit 4 komentáře »

Po obědě a kafíčku sedím a čtu si přání (tedy kopíruji si je do wordu a pak si je odnesu do kaple a budu číst tam).

Napsat komentář »

Je to na každém z nás!

Ester-Michael

krásný, díky

MSF

Krásně jsem se při tom zamyslel, děkuji :-)

Zobrazit 2 komentáře »

Je to milosrdná láska našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. (srov. Lk 1,67-79: nepotřeboval si udělat výlet ani vyzkoušet nějaký zajímavý pokus, udělal to z lásky.)

Napsat komentář »

Už zítra... padne rosa na vyschlou zem (a tím si nestěžuji, že by snad málo pršelo).

Ester-Michael

zítra snad pršet nebude, ne?:-) Podle kolegů-zpravodajců má být 10 stupňů....ideální zima
(já to nesleduju, vždycky jen kouknu přes okno na stav: teploměr, slunce, déšť, sníh a tak:)....občas se trochu seknu, ale to je riziko podnikání:-))))

Ester-Michael

:-), sorry, takhle se pozná deformace po dni u Jezulátka:-), utkvěla mi jen věta že si nestěžuješ, že by snad málo pršelo, a hluboký teologický obsah mi utekl....trochu....ehm....jojo, rosa....snad už brzo....)

Ester-Michael

nebeská meteorologie?:-)
(už jdu spát:-))

Zobrazit 3 komentáře »

Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?" (Lk 1,39-45: jen v Duchu svatém můžeme vyznat, že Ježíš je Pán. Bez DS budou Vánoce jen pohodovým setkáním nebo komerčním svátkem, ale nikdy bez poznání, že tu jde o "mého Pána". Přijď Duchu svatý a dej nám poznat Ježíše! Přijď Ježíši a daruj nám svého Ducha! Otče, přitahuj všechny k sobě!)

Napsat komentář »

Victory! Bonusový dárek pro jednu z mých spolusester je hotov!

Napsat komentář »

Anna: "Srdce mé jásá v Hospodinu, moje moc se vyvyšuje v mém Bohu." Maria: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli." Andrea: "Daruj mi, Pane, pokoru srdce, ať v něm může svobodně vytrysknout radost a chvála!" (1 Sam 2,1.4 + Lk 1,46-56)

Napsat komentář »
terre-eau

No, aj ja som prvýkrat nadávala, že čo to Andreu napadlo za blbosť.... že možno nemusíme ísť až tak s dobou.... ale je to moc pekné.... Díky.

PS: I keď zamyslenie nad "Ó" antifónami z pred niekoľkých rokov ma oslovilo viac a mám ho v pamäti doteraz.

Andrea Hýblová (Neposeda)

Milá t-e a jiní, znáte to: z nouze ctnost. Na dlouhé filmy nejen že není zrovna čas, ale také vlastně nemám, co nového jimi obsáhle sdělit . A pak jsem byla osvícena... že Bůh je... a už víc neprozrazuji, jen asi to každý rozluští sám:-)))

Zobrazit 14 komentářů »

JE TO NÁHODA, ŽE NA "KONEC SVĚTA" SE DNES ČETLO TOTO 1. ČTENÍ?! Ať už ten konec přijde kdykoliv, vyhlížím i já s důvěrou (a jasně, že také s bázní a zvědavostí zároveň) svého Miláčka, Ženicha každé lidské duše (odtud ten dialog mezi Kráskou a Miláčkem):

Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží po horách, ... Hle - už stojí za naší zdí, dívá se okny, nahlíží mřížovím. Můj miláček se ujímá slova a říká mi: "Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď! Hle, už zima přešla, déšť přestal a pominul... přišel čas ke zpěvu, vrkání hrdličky je slyšet po kraji. .. Vstaň a pojď, moje milá, moje krásko, pojď… Zobrazit více

JE TO NÁHODA, ŽE NA "KONEC SVĚTA" SE DNES ČETLO TOTO 1. ČTENÍ?! Ať už ten konec přijde kdykoliv, vyhlížím i já s důvěrou (a jasně, že také s bázní a zvědavostí zároveň) svého Miláčka, Ženicha každé lidské duše (odtud ten dialog mezi Kráskou a Miláčkem):

Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží po horách, ... Hle - už stojí za naší zdí, dívá se okny, nahlíží mřížovím. Můj miláček se ujímá slova a říká mi: "Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď! Hle, už zima přešla, déšť přestal a pominul... přišel čas ke zpěvu, vrkání hrdličky je slyšet po kraji. .. Vstaň a pojď, moje milá, moje krásko, pojď! Moje holubičko ve skalním úkrytu, v dutině srázu, ukaž mi svoji tvář, ať ať slyším tvůj hlas, vždyť tvůj hlas je líbezný a půvabná je tvoje tvář" (Pís 2,8-14)

Napsat komentář »

Zítřejší konec světa "oslavím" v pražské katedrále na rorátech v 5:45. Naprosto luxusní místo pro takovou událost, ne?!

DorJa

Bejt tak Pražák, tak jdu taky!

Zobrazit 2 komentáře »

"Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného" (Lk Lk 1,26-38: neplodná otěhotněla, panna počala, tvůrce světa a nezachytitelný Bůh se stal lidským miminem, u Boha fakt není nic nemožné. Co na to říci?: Ať se mi stane podle tvého s/Slova. - Větší jistota neexistuje!)

Napsat komentář »

Já tedy ne, to je jen název prosincové kapitolky ze seriálu o našem zakladateli (aneb zítra už je zase 20. v měsíci).

Ester-Michael

Neposeda: platí:-), je úplně nejvíc....služebné kněžství vyrůstá ze všeobecného.... Ve křtu participujeme na (jediném) Kristově kněžství.... A dokonce prý jsou ve křtu obsaženy jakoby v zárodku ostatní svátosti, který během života teprve přijmeme....odvážná myšlenka:-)....

(poslední dobou se na fakultě mluvilo víc o všeobecném kněžství a musím říct, že mě to dost nadchlo....úžasný věci:-))

Zobrazit 7 komentářů »

"Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou zvěst. Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas." (z dnešního evangelia Lk 1,5-25: Zachariáš zůstal němý až do chvíle než se dítě narodilo, neuvěřil, nesvědčil by věrohodně, ale jen "snad", "prý", "uvidíme, zda se to fakt stane"... Narozené dítě se pak samo stalo nejvýmluvnější pre-radostnou zvěstí.)

Napsat komentář »
DorJa

Jo, tak nějak..

Ester-Michael

poslední věta v odstavci D :-D (nebo jinak: odstavec d, :-D :-D)

Zobrazit 2 komentáře »

"Zjevil se mu (Josefovi) ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů. To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: "`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. (Mt 1,18-24: Ježíš -Bůh je záchrana, Emanuel - Bůh s námi, jméno = osobu již známe, tak se nebojme VZÍT HO K SOBĚ).

Napsat komentář »