Už to mám! "Ohrnu si srdce". Myslím, že to by měl zkusit alespoň na jeden den (aspoň na hodinu) každý! Ať už patří k příznivcům kohokoliv... "Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. do miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči" (1 Jan 2,9-11).

Napsat komentář »

"Řeším", jak zítra chodit v krátké sukni. Řeholnice v mini by jistě vzbudila zájem, ale asi by to nikdo nedal do souvislosti s VH.

Neposeda

já taky nesnáším silonky - našla jsem způsob, jak se jim co nejvíce vyhýbat (kdo hledá, najde:-)

Krasnazena

Dobrou noc.

Zobrazit 8 komentářů »

Ode dneška začínají tzv. "ó antifony". Inspirovala jsem se jimi při výrobě vánočního přání před 3 lety...

Napsat komentář »

Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří... Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. (Mt 1,1-17: mantra dějin spásy, 31x v celém úryvku zazní slovo "otec", ale kdo je tedy otcem Ježíšovým?, pravá odpověď se odkrývá na dalších stránkách evangelia)

Napsat komentář »
tina

Také se těším...

Zobrazit 1 komentář »

"Eliáš jistě přijde a obnoví všechno. Ale říkám vám: Eliáš už přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět." Tehdy učedníci pochopili, že jim mluvil o Janu Křtiteli. (Mt 17,10-13: umět číst znamení). Jinak jsem chtěla vložit verš z 1. četní o Eliášovi, "který dal třikrát dal sestoupit ohni". Třeba by tu ledovku rozmrazil i dnes:-)

Ester-Michael

ty jo, takovou ledovku sem v Praze snad eště nezažila (zase se budu příště modlit za suchou zimu a brzké jaro:-D).... Strašný....strašný.... Doufám, že když Eliáš nesestoupil dneska, že to udělá nejpozději zítra, protože to jdu taky do práce a nevím, jak se tam dostanu, dneska to bylo místy i po kolenou:).... (ale zase plížit se po kolenou ke dvěma kostelům za den - jeden pracovní, druhý na mši - má to své kouzlo:), to se prý dělá jen na Lateránských schodech:), tak nevím, eště sem na nich nebyla, ale už to mám nacvičený:-)).... Myslím, že příští zimu se tam někam odstěhuju:-), do teplých krajin....možná eště jižněji nebo tak nějak:-D....

Neposeda

možná tě zítra navštívím v práci - mám na návštěvě rodiče, asi jim ukážu Jezulátko, doufám, že už je nějak vyzdobeno před kostelem...

Ester-Michael

tak Eliáš přišel:-)....

(btw. co říkali vaši na Jezu?:-) :-D)

Neposeda

"dali ho" a pak jsme řekla, že se u bambina modlím za ségru a aby jednou měli děti s manželem a to mi odsouhlasili...

Zobrazit 4 komentáře »

Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, kterou máš jít. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. Nebylo by vyhynulo, nebylo by vyhlazeno přede mnou tvé jméno." (Iz 48,17-19: kdyby chyby....)

amperijas

veselé vanoce štasný nový rok přeje petka

Zobrazit 1 komentář »

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: "Nestrachuj se! Já ti pomohu! (Iz 41,13: no comment)

Napsat komentář »

Věčný Bůh je Hospodin, znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost. Junáci zemdlí a unaví se, rekové klopýtají slabostí, ale ti, kdo doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy. ( Iz 40,25-31: věřím ti to!, já ne-rekyně a ne-junačka)

Napsat komentář »

Konečně v jazyce srozumitelném téměř všem a na oficiálním DVD!

Felicita

Vypadá to zajímavě. Je to něco podobného jeho Velké ticho?

Káťa0

Ten film jsem viděla a je nádherný...

Zobrazit 2 komentáře »

Hospodin jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede... (Iz 40,11: tak se jen nechat naložit a nést se)

Ester-Michael

"tak se jen nechat naložit a nést se" :-D

Felicita

Nádherné!

Zobrazit 2 komentáře »

Něco z Paulínské rodiny a její charismatické historie...

Napsat komentář »

"O čem to v srdci uvažujete? Co je snadnější - říci: 'Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: 'Vstaň a choď'? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy" - řekl (Ježíš) ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" A on před nimi hned vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a velebil Boha. (z dnešní liturgie: http://www.liturgie.cz/lekcionar/)
Co je tedy jednodušší a co je možné? Uzdravuj mě i dnes, Pane, z ochrnulosti mých hříchů a pýchy, abych chodila a velebila Otce!

Napsat komentář »

„Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“ (z liturgie 2. neděle adventní: i na mě tedy záleží, aby každý člověk uzřel Boží spásu)

Napsat komentář »

K dnešnímu výročí pražských paulínek ještě další prosincové výročí z Paulínské rodiny.

Napsat komentář »

Dnes dvojí sláva: celá církev slaví Neposkvrněného početí Panny Marie a české paulínky 19 let v ČR!

AnežkaZ

..a naše maminka svátek:-)

Zobrazit 1 komentář »

Fotogalerie s pár popisky z pondělního večera Zůstat člověkem.

Napsat komentář »

Dotkl se tedy (Ježíš) jejich očí a řekl: "Ať se vám stane, jak věříte." I otevřely se jim oči. (Mt 9,27-31). Dnes mne při rozjímání napadlo, co nám říkala Maestra Tekla: Bůh ti nedá to, co žádáš, ale to, co věříš.

Dominik Mach

ty jo. kdybch to prevedl do jedne situace tak tk sedi

Ester-Michael

dneska přesně o tom bylo kázání (tentokrát naštěstí ne moje:-D)

Neposeda

aby ne, když je to z dnešní liturgie:-)))

Ester-Michael

no tak to je jasný.... Jen je zvláštní, že Tě napadlo skoro to samý:-D....v kázání totiž dnes zaznělo něco jako jestli podobně jako ti dva slepí věříme, že má dost moci udělat pro nás zázrak....

Zobrazit 4 komentáře »

Čte někdo z vás německy a zajímá ho (dotýkala/dotýká se) tématika "singles"? Máme nějaké tipy na knihy a hledáme ten správný! Hlaste se mi vzkazem. Díky

Napsat komentář »

Knihovnička - její repríza bude 7. 12. 2012 v 10:00 nebo on-line zde stále!

Napsat komentář »