Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv uživatelky Neposeda

Victory! Bonusový dárek pro jednu z mých spolusester je hotov!

Anna: "Srdce mé jásá v Hospodinu, moje moc se vyvyšuje v mém Bohu." Maria: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli." Andrea: "Daruj mi, Pane, pokoru srdce, ať v něm může svobodně vytrysknout radost a chvála!" (1 Sam 2,1.4 + Lk 1,46-56)

terre-eau

No, aj ja som prvýkrat nadávala, že čo to Andreu napadlo za blbosť.... že možno nemusíme ísť až tak s dobou.... ale je to moc pekné.... Díky.

PS: I keď zamyslenie nad "Ó" antifónami z pred niekoľkých rokov ma oslovilo viac a mám ho v pamäti doteraz.

Neposeda

Milá t-e a jiní, znáte to: z nouze ctnost. Na dlouhé filmy nejen že není zrovna čas, ale také vlastně nemám, co nového jimi obsáhle sdělit . A pak jsem byla osvícena... že Bůh je... a už víc neprozrazuji, jen asi to každý rozluští sám:-)))

JE TO NÁHODA, ŽE NA "KONEC SVĚTA" SE DNES ČETLO TOTO 1. ČTENÍ?! Ať už ten konec přijde kdykoliv, vyhlížím i já s důvěrou (a jasně, že také s bázní a zvědavostí zároveň) svého Miláčka, Ženicha každé lidské duše (odtud ten dialog mezi Kráskou a Miláčkem):

Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží po horách, ... Hle - už stojí za naší zdí, dívá se okny, nahlíží mřížovím. Můj miláček se ujímá slova a říká mi: "Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď! Hle, už zima přešla, déšť přestal a pominul... přišel čas ke zpěvu, vrkání hrdličky je slyšet po kraji. .. Vstaň a pojď, moje milá, moje krásko, pojď… Zobrazit více

JE TO NÁHODA, ŽE NA "KONEC SVĚTA" SE DNES ČETLO TOTO 1. ČTENÍ?! Ať už ten konec přijde kdykoliv, vyhlížím i já s důvěrou (a jasně, že také s bázní a zvědavostí zároveň) svého Miláčka, Ženicha každé lidské duše (odtud ten dialog mezi Kráskou a Miláčkem):

Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží po horách, ... Hle - už stojí za naší zdí, dívá se okny, nahlíží mřížovím. Můj miláček se ujímá slova a říká mi: "Vstaň, moje milá, moje krásko, a pojď! Hle, už zima přešla, déšť přestal a pominul... přišel čas ke zpěvu, vrkání hrdličky je slyšet po kraji. .. Vstaň a pojď, moje milá, moje krásko, pojď! Moje holubičko ve skalním úkrytu, v dutině srázu, ukaž mi svoji tvář, ať ať slyším tvůj hlas, vždyť tvůj hlas je líbezný a půvabná je tvoje tvář" (Pís 2,8-14)

Zítřejší konec světa "oslavím" v pražské katedrále na rorátech v 5:45. Naprosto luxusní místo pro takovou událost, ne?!

DorJa

Bejt tak Pražák, tak jdu taky!

"Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného" (Lk Lk 1,26-38: neplodná otěhotněla, panna počala, tvůrce světa a nezachytitelný Bůh se stal lidským miminem, u Boha fakt není nic nemožné. Co na to říci?: Ať se mi stane podle tvého s/Slova. - Větší jistota neexistuje!)

Já tedy ne, to je jen název prosincové kapitolky ze seriálu o našem zakladateli (aneb zítra už je zase 20. v měsíci).

Ester-Michael

Neposeda: platí:-), je úplně nejvíc....služebné kněžství vyrůstá ze všeobecného.... Ve křtu participujeme na (jediném) Kristově kněžství.... A dokonce prý jsou ve křtu obsaženy jakoby v zárodku ostatní svátosti, který během života teprve přijmeme....odvážná myšlenka:-)....

(poslední dobou se na fakultě mluvilo víc o všeobecném kněžství a musím říct, že mě to dost nadchlo....úžasný věci:-))

"Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou zvěst. Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas." (z dnešního evangelia Lk 1,5-25: Zachariáš zůstal němý až do chvíle než se dítě narodilo, neuvěřil, nesvědčil by věrohodně, ale jen "snad", "prý", "uvidíme, zda se to fakt stane"... Narozené dítě se pak samo stalo nejvýmluvnější pre-radostnou zvěstí.)

DorJa

Jo, tak nějak..

Ester-Michael

poslední věta v odstavci D :-D (nebo jinak: odstavec d, :-D :-D)

"Zjevil se mu (Josefovi) ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů. To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: "`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. (Mt 1,18-24: Ježíš -Bůh je záchrana, Emanuel - Bůh s námi, jméno = osobu již známe, tak se nebojme VZÍT HO K SOBĚ).