NEJÍM, ABY MOHLI JÍST. Den pro Blízký východ

Prosíme o sdílení i se svými nevěřícími přáteli!

Po vzoru papeže Františka se zastaňme slabých a nemohoucích.

Prožijme den ve skromnosti.

Odřekněme si něco – a ušetřené prostředky věnujme na pomoc utlačovaným na Blízkém východě.

Spojme se s lidmi různých náboženství a pohledů na svět.

Objevme novou vnitřní dimenzi .

„Pojďte se s námi postit. Co ušetříme, pošleme na Blízký východ, kde se lidem nedostává ani základních potřeb k životu.“ (kardinál Dominik Duka)

Ušetřené prostředky můžeme darovat lidem na Blízkém východě skrze některou humanitární organizaci – např. Charitu ČR (variab. symbol 182, tj. Sýrie - http://goo.gl/NcfCp9, DMS - http://goo.gl/IL423O), Člověka v tísni (SOS Sýrie - http://goo.gl/1nMTHa, možné zaslat též DMS). Je také možné využít vyhlášené kostelní sbírky (http://goo.gl/gT7VWg).

Akci vyhlašuje Česká biskupská konference.


Podrobnosti
Vložil: omlecka
Vloženo: 29. 10. 2014
Upraveno: 29. 10. 2014