Musica sacra

Popis společenství

Prostor pro půtky o liturgické hudbě.                                              …

http://www.liturgie.cz/clanky/a/nedele-boziho-slova-1
#neděle+Božího+slova : "Obřad předávání biblí" je zdlouhavá akce typu svaté přijímání či udílení popelce, kdy je třeba individuálně obsloužit značné množství lidí, kteří se za tím účelem musí postupně někam přesunout, zkrátka akce, jakou je obvyklé pokrývat hudbou.

Co by tím zpěvem (nebo nezpěvem) mělo být?
(Pro případnou půtku o to, jestli je dobrý nápad "obřad předávání biblí" konat, budiž založeno samostatné diskusní vlákno.)

Napsat komentář »

"U nás je bohužel stále velmi často provozován útvar zvaný lidová píseň (skladba o více slokách, které se zařazují jako vsuvky v jednotlivých částech liturgie) nebo je podporován gregoriánský #chorál, který je cennou duchovní hudbou, ovšem __pro většinu lidí již ztratil schopnost být hudbou liturgickou.__"

(S. Balík, J. Hanuš: Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země, Brno 2012, s. 156.)

Už jsem jinde napsal, že s autory v zásadě souhlasím a správnou odpovědí je "chorál český".
Pokud jde o mši, bezkonkurenčním korpusem "chorálu českého" prozatím zůstávají Olejníkovy… Zobrazit více

"U nás je bohužel stále velmi často provozován útvar zvaný lidová píseň (skladba o více slokách, které se zařazují jako vsuvky v jednotlivých částech liturgie) nebo je podporován gregoriánský #chorál, který je cennou duchovní hudbou, ovšem __pro většinu lidí již ztratil schopnost být hudbou liturgickou.__"

(S. Balík, J. Hanuš: Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země, Brno 2012, s. 156.)

Už jsem jinde napsal, že s autory v zásadě souhlasím a správnou odpovědí je "chorál český".
Pokud jde o mši, bezkonkurenčním korpusem "chorálu českého" prozatím zůstávají Olejníkovy graduály.

– upraveno
dtto

A zjevně syntagmaticky biasovaná.

dromedar

"Všichni bojovali za magisteriem schválené praktiky liturgické hudby a proti praktikám neschváleným. Kdežto vy bojujete proti těm velbloudě nedokonalým a za velbloudě dokonalé."

Předně si nejsem jist, zda již bojuji za něco, natož proti něčemu. Jak totiž učí zářný příklad našich šlechetných předchůdců, bitva za reformu hudby chrámové nevede se v diskusních fórech, nýbrž na kůrech, koncertních pódiích, dále pak šířením propagandy, zákulisním jednáním a spolkovou činností. Já jsem však dosud nezarazil jedinou farní jednotu a co do hudební produkce, spolkové činnosti a získávání spolubojovníků jsem (zřejmě neléčitelně) zcela impotentní. Tedy je třeba mít za to, že za reformu hudby chrámové nebojuji.

Zobrazit 16 komentářů »

Problém vidím spíše v zanedbávání rozvoje vojenské hudby, zejména pak bojové písně. Až půjde KHS na muslimy, co přitom její pluky zapějí? Pracuje už vůbec někdo na zudebnění šahady?

dromedar

Tady se píše, že rytíři Německého řádu zpívávali "Christ ist erstanden" na oslavu vítězství. (A alespoň podle tradice u Grunwaldu příliš brzy slavili domnělé vítězství, díky čemuž Poláci znovudobyli svou ztracenou zemskou korouhev.) Když se řekne "bojová píseň", představím si sešikovaný voj před bitvou, ne otlučený zbytek vítězného voje po ní.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Tannenberg_(1410)

dromedar

A když má toto společenství ve znaku z mramoru vytesanou mrtvolu sv. Cecílie, je třeba vzpomenout (malou) "bojovou píseň" z oficia jejího svátku, totiž antifonu "Když minula noc a svítal nový den" (Dum aurora finem daret).

Zobrazit 15 komentářů »

Chválím @dromedar za nastavení společenství, ale není to nic pro mě. Je sice fakt, že půtky o liturgické hudbě bylo to, co mě kdysi na signály přivedlo, ale mezitím jsem zmoudřel a pochopil, že obecné půtky o liturgické hudbě jsou zhola zbytečné. Má jakýsi smysl hádat se s konkrétním varhaníkem, s konkrétním knězem, s konkrétním vedoucím sboru(schóly) o liturgickou hudbu v konkrétním kostele, ale to je tak vše.

Jak kněží, tak zkušenější muzikanti už pochopili, že církevní hierarchie vzdala (v návalu důležitějších starostí, jako jsou peníze, zneužívání atd.) nějakou péči a dohled na… Zobrazit více

Chválím @dromedar za nastavení společenství, ale není to nic pro mě. Je sice fakt, že půtky o liturgické hudbě bylo to, co mě kdysi na signály přivedlo, ale mezitím jsem zmoudřel a pochopil, že obecné půtky o liturgické hudbě jsou zhola zbytečné. Má jakýsi smysl hádat se s konkrétním varhaníkem, s konkrétním knězem, s konkrétním vedoucím sboru(schóly) o liturgickou hudbu v konkrétním kostele, ale to je tak vše.

Jak kněží, tak zkušenější muzikanti už pochopili, že církevní hierarchie vzdala (v návalu důležitějších starostí, jako jsou peníze, zneužívání atd.) nějakou péči a dohled na liturgickou hudbou a přenechali ji místní lidové tvořivosti. A zařídili se podle toho.

Nicméně hodně štěstí mladým entuziastům, kteří ještě této realistické skepsi nepropadli.

JiKu

Ale to není bez cíle. Jen ten cíl spočívá v samotném jednání (hodnota vlastní, nikoli instrumentální) nebo je ten cíl "uspokojení ze hry".
Což je cíl, ze kterého podezírám vás při založení tohoto společenství.

dromedar

[tváří se "já nic, já muzikant"]

Zobrazit 7 komentářů »

"... a mezi Sanctus a Agnus zapějeme písničku o andělovi!"

Napsat komentář »

(Cílem je mít na profilovce z téže sochy hlavu, ale momentálně nějak nefunguje ořezávání profilovek společenství, tak snad sv. Cecílie prozatím promine.)

Napsat komentář »