Musica sacra

Popis společenství

Prostor pro půtky o liturgické hudbě.                                              …

Když rutinně skládáte a hrajete veselou taneční hudbu a pod váš dobře rozjetý hudební kombajn nešťastnou náhodou spadne smrtelně vážný text
https://youtu.be/QFNXEiMyAwI

JiKu

A kde se, prosím, setkáváte s tímto žánrem jinde, než v liturgickém kontextu? (Tedy možná na sletech katolické mládeže ještě i na pódiu). Já jsem se s ním jinde zatím nesetkal.

dromedar

Na hudebních nosičích. V závislosti na tom, jak široce se řekne "tento žánr", pak také v kontextu paraliturgickém, jakož i při domácím zpívání a modlení, vybrané písničky při zpívání u táboráku, ...

Zobrazit 13 komentářů »

pražský varhanický kurs otvírá nový dvouletý běh 2021-2023: přihlášky do 7. 5., přijímací zkoušky 22. 5., výuka od září
https://www.bcb.cz/wp-content/uploads/2021/04/prijimacky-kurz-varhaniku-praha-2021-letak-prihlaska.pdf

https://evangelickyzpevnik.cz/objednejte/
Nový evangelický zpěvník prvně k objednání, zatím jen pro sbory ČCE, za zvýhodněnou cenu 490 Kč/kus. Celkem pálka.

Napsat komentář »

Teď ten zpěv z nějakého důvodu překřtili na "antifonu", z dřívějška ho znám z roztocké farnosti jako "tropar".

Historicky se v pár případech stalo, že stejný text figuroval, příp. i nadále figuruje, v byzantském ritu jako tropar a (zpravidla sekundárně) v římském jako antifona. Tenhle konkrétní text by po formální stránce jako jedno i druhé fungoval snad docela dobře (v korpusu breviářových antifon by sice trochu vyčníval, ale to ty ostatní východní tropary, které tam figurovaly nebo figurují, vyčnívají také), ale dané zhudebnění je troparovité a naprosto neantifonovité.
https://youtu.beZobrazit více

Teď ten zpěv z nějakého důvodu překřtili na "antifonu", z dřívějška ho znám z roztocké farnosti jako "tropar".

Historicky se v pár případech stalo, že stejný text figuroval, příp. i nadále figuruje, v byzantském ritu jako tropar a (zpravidla sekundárně) v římském jako antifona. Tenhle konkrétní text by po formální stránce jako jedno i druhé fungoval snad docela dobře (v korpusu breviářových antifon by sice trochu vyčníval, ale to ty ostatní východní tropary, které tam figurovaly nebo figurují, vyčnívají také), ale dané zhudebnění je troparovité a naprosto neantifonovité.
https://youtu.be/MnWh7ODoMG0?t=160

Napsat komentář »

Já: Přestanu si sám před sebou hrát na varhaníka a všechny noty, ze kterých jsem jaktěživ nic nehrál - tzn. skoro všechny - do příštího stěhování prodám.

Taky já:

dromedar

Docela mě zklamalo, že do "Svátečního graduálu" mezi množství jiného bonusového materiálu nezařadili ani jeden z Olejníkových dosud nepublikovaných formulářů liturgie hodin pro svátky, památky a férie. Přitom by to byl snadný způsob, jak se pojistit, že to dromedáři nebudou před příštím stěhováním prodávat.

Pavel_Jan

A doprovod ke kancionálu mezi nimi není? To je nedostatkové zboží, myslím.

dromedar

Tiskem vydané doprovody ke kancionálu jsem během let nasyslil asi všechny (hnědý, zelený, červený snadný od jednoty Musica sacra, Plhoň). Ale k roz/pro/dávání jsem se zatím neodhodlal a nevím, zda se kdy odhodlám. Každopádně bych neprodával červený, ze kterého jediného občas něco hraju, a zelený, kde jsou doprovody k do kancionálu zahrnutým kouskům liturgie hodin (a pro Pololáníkovy nedělní nešpory navíc nápěvy k antifonám k Magnificat, které nejsou k nalezení vůbec nikde jinde než právě v tom doprovodu).

Docela bych se i zbavil Plhoně, ale toho byť i rozdávat mi přijde jako hřích proti dobrému vkusu a spálit ho mi zase nedovolí zděděné knihovnické pudy, takže jsem nejspíš odsouzen stěhovat ho s sebou do smrti.

Zobrazit 3 komentáře »

Vedle Olejníkova "Věřím, že můj Vykupitel žije" vlastně asi neznám žádný druhý v praxi významněji rozšířený český zpěv "přísně propriálního" charakteru (tzn. zpěv vlastní tomu kterému formuláři nebo obřadu, a zpívají se ta slova, co jsou v misálu/graduálu/rituálu, ne jiná).

Napsat komentář »

Dnes byla u maltézů již čtvrtá latinská zpívaná chorální "in tempore coronae".

Dloooouhé offertorium. Nedalo se to v roušce udýchat.

dromedar

Formulář "Tempore famis vel pro fame laborantibus" z pokoncilního graduálu? Kongregace pro bohoslužbu při zavádění nových formulářů muziku neřeší a ten březnový "pandemický formulář" není výjimkou, takže nevím, co jiného by "latinská ... chorální in tempore coronae" měla/mohla znamenat.

JiKu

Chorální ordinarium + proprim z kůru. Lid nedostal noty (a rytíři na této mši nebyli), takže si ani neškrtl.
In tempore corone znamená dle světských prymulovských pravidel, nikoli nějaký zvláštní mešní formulář.

Vynechají se zpěvy (Pater noster, mešní odpovědi a Salve Regina), které by mohl lid neukázněný zpívat zpaměti.

dromedar

... a ordinarium se nevezme "Missa de angelis" (ani "Missa mundi", ale počítám, že ta se u maltézů asi spíš tak jako tak nikdy nezpívá), protože to by také mohl lid neukázněný zpívat zpaměti.

JiKu

Vzhledem ke složení lidu na 10 (nikoli v 8) bylo koronabezpečné zpívat dnes i De Angelis. Čas od času si rád dopřeji i tuto zvrhlost.

Zobrazit 4 komentáře »
dromedar

To je vyloučeno. Utrakvisté vždycky byli hodně konservativní.

Navíc to bude (m.j.) působivou součástí novostaroutrakvistických tradic spojených se svátostí biřmování. Biřmovanci nově pomazaní za Boží bojovníky v závěru mše potáhnou z kostela za zpěvu "Ktož sú Boží bojovníci" v průvodu s těžkými pavézami, okovanými cepy a sudlicemi, a bude to moc krásné a dojemné.

dromedar

@JiKu patrně zlomil hůl.

Zobrazit 11 komentářů »

http://www.liturgie.cz/shared/clanky/468/elogium-c-romanus.pdf
Ten kvintový pokles na kadenci "punctum" mi přijde výstřední a nepěkný i při zpívání lekcí latinských, ale je to tak tradiční a latina je mrtvý jazyk a snese všechno. Ale s českým textem je to divné extrémně. #chorál+český

Napsat komentář »