Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

munifex-rc

munifex-rc / František Straka / 40 let

Munifex RC Celý blog »

Křižovatka

Nevíte co s volným časem a s chutí byste jeli na několik dnů do hor, téměř mimo vymoženosti dnešní doby avšak za to mezi lidi dobré vůle, s nimiž je radost pobýt a podnikly nejeden zážitek, na který budete vzpomínat docela dost dlouho. Vypravte se…

Pozdrav z actIv8

Milovani, zdravím vás ze středoevrpského setkání mládeže actIv8, jež probíhá od dnešního dne do neděle 20. července 2008pod záštitou České biskupské konference a Slovenské konference biskupoujež se koná na Velehradě. Velehrad je poutním místem, od…

Povolání

Kdokoliv z nás tedy nejen věřící zakouší ve svém životě nesčetněkrát své povolání, již od našeho útlého mládí. Všichni vědomky či nevědomky uvažují ve svém životě o tom, jestli půjde studovat tuhle či tamtu školu, anebo jestli se ožení s tou anebo…

Volání

Jsme-li povoláváni jakož byl povolán taktéž Samuel, když čteme 1. Samuelovu třetí kapitolu o povolání. Nechť Hospodin Bůh zástupů přichází ke každému z nás a volá nás našim jménem, avšak jsme povinni být připraveni na slyšení Božího slova, vždyť…

O lásce očima dětí

O lásce očima dětí Přichází nový rok a mnoho z nás si vzalo předsevzetí, že budeme milovat druhého víc nežli v předchozím roce. Zeptáte-li se dětí, co si představují pod slovem „láska“, patrně se nedovíte, že to je „citový vztah příchylnosti nebo…

Zpravodajství z Říma 28. října 2007

V Římě se mi jinak daří dobře. Je to překrásné město a srdce katolické církve. Formaci nemám v Nepomucenu ale v semináři Sedes Sapientiae, který je ve staré čtvrti Trastevere (asi 30 min od Vatikánu). Je to normální mezinárodní seminář pro diecézní…

Zpravodajství

Milovaní, dnes na 30. neděli v mezidobý, jež jsme mohli slavit na den vzniku samostatného Československého státu. Sem se po zralé úvaze rozhodl Vám přinášet zpravodajství o našeho spolubratra Pavla Morávka kterýžto je za pražskou arcidiecézi na…

S Barmou proti hrůzovládě

Zveřejňuji e-mail, který jsem dnešního dne obdržel od našeho spolubratra Tomáše Mikulky, a jim můžeme narušit pozici komunistů v Číně nejen modlitbami a přinášením obětí:

Modleme se

Volejme společně k Pánu žně a prosme jej za naše spolubratry, kteřížto uslyšeli ve svém životě, pojď společně semnou do všelikého světa a rozdávej jasnou zprávu každému (viz. Mk 16:15) neboť nejsi a nebudeš nikdy sám. Modleme se společně a každý…

Zvu vás na setkání s Kristem

Zveme Vás na setkání nejen s mojí maličkostí a služebníkem Božím Františkem Blachnickým jakož i především s duchem sv. otce Dominika na akcí společných i pro ostatní střední oázy a významná data ve školním roce 2007 – 2008 jsou následující: 9. - 11.…