S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Možnosti vzájemné spolupráce

čtvrtek, 23. května      10:00
CENAP, Vodní 258/13, 602 00 Staré Brno
https://www.cenap.cz/o-nas
PPR zodpovědnost zdraví vztah
všichni účastníci »

Zveme kněze, jáhny a další zasvěcené osoby k diskusnímu setkání na téma „Možnosti vzájemné spolupráce". Přijďte se spolu s námi zamyslet, jak můžeme biřmovancům, snoubencům, mladým rodičům, ale i těm starším, předat základní informace o kráse lidské sexuality, o významu znalostí STM. Setkání se bude konat v prostorách CENAP. 

Pak bude následovat od 12:15 mše svatá u jezuitů