Modlitba Taizé u kříže s návštěvou... :)

středa, 21. března 2012      18:00  do  20:30
kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

Přijměte pozvání na ekumenickou modlitbu Taizé, která proběhne ve středu 21. 3. 2012 v 19:15 hod ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba. Přijďte s námi naslouchat Bohu skrze krásné písně, čtení Bible, ticho a prosit za pokoj ve světě i v našich rodinách. Protože se tato modlitba odehraje v postní době, bude její součástí modlitba u kříže, kdy může každý přistoupit ke kříži, sklonit se před ním, a tam Bohu předložit své starosti i radosti.

Při této modlitbě přivítáme mezi sebou Maxe z Německa a Filipa z Polska, kteří jsou dlouhodobými dobrovolníky v Taizé. Před modlitbou s nimi bude v klubu Pod Kánoí (Sadová 149) v 18:00 hod. beseda, při které nám přiblíží svou službu a promítnou krátký film o Taizé. Chtěli bychom toto setkání pojmout jako možnost sblížení a vzájemného poznávání napříč všemi konfesemi v našem okolí. Na tuto besedu srdečně zveme Vás i ostatní křesťanské církve ve Zlíně. Je to výborná možnost setkat se při společné modlitbě a sdílení. Ještě lepší by bylo společně spojit své síly k oslavě Boha, ve zpěvu při modlitbě. Prosíme Vás o spolupráci Vašich zpěváků a muzikantů při zpěvech na zkoušce zpěvů v neděli v 18. 3. v 18.30 hod. v sále na faře na Sadové ulici, a následně při modlitbě ve středu 21. 3. v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Myslím, že je to skvělá možnost setkat se bez jakýchkoliv předsudků ve zpěvu a modlitbě, tak jak to br. Roger (zakladatel komunity v Taizé) vždycky zamýšlel. Všichni jste na modlitbu i zkoušku zpěvů srdečně zváni. 

Na podzim tohoto roku, nejspíše v říjnu je v plánu ve spolupráci s bratry z Taizé uspořádat ve Zlíně Večer důvěry. Akci, která by měla být připomínkou Dnů důvěry, které se ve Zlíně uskutečnily v roce 2007. Naše společné nedělní setkání při zkoušce zpěvů a při středeční modlitbě by mohlo být „generálkou“ a navázáním kontaktů na tuto akci...

Taize 21.3..bmp 


Podrobnosti
Vložila: monísek
Vloženo: 14. 3. 2012
Upraveno: 14. 3. 2012

vytvořila akci.