Modleme se zvlášť v těchto dnech za jednotu křesťanů:

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Duchovní inspirace

„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost “ ( Dt 1 6 , 18 - 20 ) - to je letošní hlavní verš Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který na severní polokouli probíhá tradičně ve dnech 18. – 25. ledna. Tato data navrhl v roce 1908 Paul…