Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Modlitba se signály.cz

Modlitební společenství uživatelů signály.cz. " Jak velkou moc má tedy modlitba! Řeklo by se, že je to královna, která má v každém okamžiku volný přístup ke králi a může od něho dostat všechno, oč žádá." Terezie z Lisieux Pokud se můžete a chcete zapojit do modlitby Živého růžence na signály.cz, napište. Děkujeme. Pokud byste byli ochotní přispívat i v tomto společenství na blog (modlitební výzvy, nové modlitby, zkušenosti s modlitbou, prosby o modlitbu k aktuálnímu dění apod.), napište správci. Děkujeme. Více o společenství »

Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež 2018

Modlitba se signály.cz

V týdnu před Květnou nedělí 18.–25. 3. 2018 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě zváni. Motto, které papež vybral pro letošní rok k oslavě světového dne mládeže, zní: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk…

Václav Vacek

Milí přátelé. Leží nám tady výzva z Vatikánu, abychom se modlili za SDM v Praze (má li být). Chtěli bychom nějak připomínat, propagovat, vyprovokovat mladé. Konkrétně se nabízí modlitba za Panamu (kde je obsažena i prosba za Prahu): https://panama2019.signaly.cz/33-modlitba-za-setkani. Přemýšlíme, jak to uchopit. Nemáte nějaký nápad? Asi bychom uměli udělat i něco podobného jako www.modlisezaprezidenta.cz nebo jen statickou stránku s modlitbou? Kdyby se zde našel někdo, kdo by si vzal na starost údržbu a propagaci, tak my bychom něco vyrobili:) Díky za názor.

hojhojja

Srdečně Vás zveme na křížovou cestu kolem Prahy autem.

Prosíme registrujte se na níže uvedeném odkazu, abychom věděli, kolik aut budeme mít k obsazení.

http://tiny.cc/krizovacesta

Děkujeme.

2. 2. 2018 (1. pátek v měsíci)

V 18:00 mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího, Praha – Stodůlky.

Poté se vydáme ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele, Ořech a dále kolem Prahy.

Na každém zastavení se pomodlíme buď Korunku k Božímu milosrdenství, nebo růženec ke Kristovým ranám a přečteme jedno zastavení z křížové cesty k zamyšlení.

Pouť zakončíme na vyhlídce Na kalvárii u Motola, odkud půjdeme… Zobrazit více

Srdečně Vás zveme na křížovou cestu kolem Prahy autem.

Prosíme registrujte se na níže uvedeném odkazu, abychom věděli, kolik aut budeme mít k obsazení.

http://tiny.cc/krizovacesta

Děkujeme.

2. 2. 2018 (1. pátek v měsíci)

V 18:00 mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího, Praha – Stodůlky.

Poté se vydáme ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele, Ořech a dále kolem Prahy.

Na každém zastavení se pomodlíme buď Korunku k Božímu milosrdenství, nebo růženec ke Kristovým ranám a přečteme jedno zastavení z křížové cesty k zamyšlení.

Pouť zakončíme na vyhlídce Na kalvárii u Motola, odkud půjdeme společně ke kostelu Panny Marie Vítězné (cca 2 kilometry, převýšení 60 metrů). Půjdeme nejspíše neosvětlenou cestou, tak si s sebou vezměte nějaké světýlko/čelovku.

Konec křížové cesty odhadujeme zhruba do půlnoci.

Více info zde: http://kolecko.eu/krizovacesta/

Modlitba se signály.cz

Novéna za prezidentské volby

Modlitba se signály.cz

Připojme se k výzvě ADCM Olomouc, které zve k novéně modliteb za český národ, jeho představitele a nadcházející prezidentské volby. Začátek novény je v pátek 19.1.2018 a konec v sobotu 27.1.2018.

Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za jednotu 2018

Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná 18. 1. 2017, kdy slavíme památku Panny Marie, matky jednoty křesťanů. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: "Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle." (Ex 15,6).…

Modlitba se signály.cz

Modleme se za prezidenta

Modlitba se signály.cz

Už jen 14 dní zbývá do volby prezidenta... Spojme se v modlitbě za voliče i budoucího prezidenta: Modlitba za voliče Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se…

JzJ

"...Když se ohlížím zpět za uplynulým rokem, napadá mě leccos, co nebylo zas tak dobré...Propásl jsem mnohé příležitosti k setkání a novému začátku ve vztazích s druhými lidmi.
Také jsem lidi zraňoval, protože jsem příliš kroužil kolem sebe a nebyl citlivý vůči situaci druhých...Důvěřuji ve tvé odpuštění a chci pohřbít všechno, co mě obtěžuje, abych mohl vstoupit do nového roku jako nový člověk."

kacarovi3 Mnohdy naše činy vychází z okolností dějů,kterými procházíme a k životu patří i zarmucování,pláč i bolest.Toužíme milovat druhé,konat dobré skutky a oni přijímají naši pomoc i lásku.Život je stálá změna a probíhá i v nás lidech.Někteří chtějí víc,než jim život poskytne,odmítnou přijímat lásku a chtějí změnu i svobodu ke změně.Možná si to ani neuvědomují ale začnou svými činy i chováním ukazovat své nechtění aby ten druhý musel hledat jiný prostor pro svůj život.Když se tak stane,oni v tom vidí zradu a nefér jednání.Veškerou vinu převalí na toho druhého.S tím musíme dál žít...

Modlitba se signály.cz

Vánoční modlitby

Modlitba se signály.cz

Pane Ježíši Kriste, který ses narodil v Betlémě, přijď mezi nás! Přijď do mé duše a proměň ji. Přijď do našich rodin a obnov je. Dej ať se já i my všichni staneme živoucími osobami, v nichž je přítomná tvá láska, která proměňuje svět. Amen (Benedikt…

Modlitba se signály.cz

Modlitba za politiky volbou nekončí

Modlitba se signály.cz

"Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti." (1 Tim 2,1-2)

Modlitba se signály.cz

Mše sv. za úmysly ze Signálů - 17.9.2017 v 8h

Modlitba se signály.cz

Každý z nás potřebujeme vzájemnou modlitební podporu, kterou můžeme najít mj. i tady na Signálech, ať už v modlitbě růžence, ve společenství Modlitba se signaly.cz, nebo nově i prostřednictvím přímluv. Za vložené modlitební úmysly do nově zavedené…