Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Modlitba se signály.cz

Modlitební společenství uživatelů signály.cz. " Jak velkou moc má tedy modlitba! Řeklo by se, že je to královna, která má v každém okamžiku volný přístup ke králi a může od něho dostat všechno, oč žádá." Terezie z Lisieux Pokud se můžete a chcete zapojit do modlitby Živého růžence na signály.cz, napište. Děkujeme. Pokud byste byli ochotní přispívat i v tomto společenství na blog (modlitební výzvy, nové modlitby, zkušenosti s modlitbou, prosby o modlitbu k aktuálnímu dění apod.), napište správci. Děkujeme. Více o společenství »

Modlitba se signály.cz

Den modliteb za kněze

Modlitba se signály.cz

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která letos připadá na pátek 23. června 2017, mohou věřící pamatovat v modlitbě zejména na kněze. Proběhne totiž Světový den modliteb za posvěcení kněží, ustanovený svatým Janem Pavlem II. Více v článku…

Modlitba se signály.cz

Prosba o vedení Duchem Svatým

Modlitba se signály.cz

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen. Další modlitby k Duchu…

Modlitba se signály.cz

#Zdislava, #litanie

Litanie ke sv. Zdislavě

Modlitba se signály.cz

Sv. Zdislava je patronkou rodin a ukazuje nám, jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje. Litanie ke sv. Zdislavě: Pane, smiluj se nad námi!Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi! Kriste uslyš nás! Kriste vyslyš…

Modlitba se signály.cz

Den modliteb za média 2017

Modlitba se signály.cz

Dnešní neděle je věnována také modlitbám za sdělovací prostředky. Připojme se i my. Děkujme a prosme nejen za Signály. Převzato z webu: Paulínky

JzJ

Zítřejším svátkem Nanebevstoupení Páně začíná svatodušní novéna před slavností Seslání Ducha svatého:

Modlitba se signály.cz

Modlitby za povolání

Modlitba se signály.cz

Od 1. do 7. května 2017 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí 4. nedělí velikonoční - tzv. nedělí Dobrého pastýře, která je Světovým dnem modliteb za duchovní povolání. Pro modlitby je možné využít textů z příručky, která je…

JzJ

Dnes začíná novéna k Božímu milosrdenství...

Novéna k Božímu milosrdenství

Modlitba se signály.cz

Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátkem Božího Milosrdenství. Kdo v tento den přistoupí ke svátosti smíření a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i…

Modlitba se signály.cz

Týden modliteb za mládež 2017

Modlitba se signály.cz

V týdnu před Květnou nedělí 2.–9. 4. 2017 proběhne Týden modliteb za mládež. Všichni jste k této modlitbě zváni. Motto, které papež vybral pro letošní rok k oslavě světového dne mládeže, zní: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49) ".…

KateřinaV

Prosím modlete se za mír a za můj vztah přítelem Míšou.

Apolenka +

Modlitba se signály.cz

Den modliteb za úctu k počatému životu

Modlitba se signály.cz

Z rozhodnutí ČBK se již od roku 1991 slaví den Zvěstování Páně 25. 3. také jako Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Jsou pořádány různé přednášky, pochody pro život a modlitební shromáždění.