Miruš

Miruš / Mirka Pudíková / 34 let

Vdaná

Modlitba

ModlitbaModlím se, Pane, ve jménu Otce, Ducha i Syna,kéž je požehnaná každá chvíle, každá hodina.Za nový den Tebe, Otče, chválím,nenávist, smutek, pokušení v sobě spálíma půjdu…

Óda na lásku

Óda na lásku Láska je cit, pro nějž nenacházím slova,možná dobrý básník použil by mnohá.Já ale nemám tak velkou slovní zásobu,s níž vykreslit bych mohla tu neurčitou podobu.Přesto…