#advent, #Vánoce, #naděje

Svítá

MirOr

Už svítá. Noc ještě vládne, ale už svítá. Stále víc lidí nese světlo, třeba ve skrytu, ale nese. Svítá. A tma ví, že skončí. Svítá, už 2000 let.