mira

mira / miroslav urban / 34 let

Ženatý

POuť důvěry do Taizé

Dne 16. 2., v sobotu, se parta 9 vysokoškoláků, v níž jsem byl i já, shromáždila před SaSM na 4áku. Proč to? Vyrazili jsme na Pouť důvěry do Taizé. Nejprve jsme poprosili otce…

Co je v životě nejdůležitější...

Chcete, abych vám teď vyklopil, co je v životě nejdůležitější, v čem spočívá veškerá jeho záhada? Nehoňte se za přeludy, za majetkem, za tituly: toho dosáhnete po desítkách let,…

God is not a man (M. Gungor revival)

God is not a man, but God is Love Bůh to není muž, črný, žlutý, bílý. A nebere si nůž, by přeřezal ti žíly, když víra tvá je malá... Bůh to není muž, starý, mladý, krásný a nebere…

Modlitba odvážného přijetí...

Člověk stále prochází situacemi, které musí nějak řešit, které musí také nějak plánovat, a jak často se pak situace mění, a jak často je v tom Boží vedení, které je v ten daný…

La récherche de l´autre coeur

Z jedné přednášky (studentský Velehrad 2008) a z jedněch zápisek (teda spíš jen z těch zápisek...: Příběh jednoho srdce Že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, je jaxi jasná věc.…

Modlitba srdce

MODLITBA SRDCE Nechci již slepý být, němý a hluchý, nechci již zatvrzelý být, již toužím stát se světlem jasným a solí správně slanou. Však co mi v tom brání? Kde je v oku ten…

Na jaře v Boží náruči...

V Boží náruči Už zase cítím tu jarní vůni země to Láska Tvá, Pane, hraje ve mě? Už zase vábí mne a já tak toužím po ní. Nevím, však, co velkého dal bych jenom pro ní. Už zase…

Á ma Julie...

Tentokrát jsem si usmyslel, že se nechám vézt na vlnách, na vlnách čehosi, ani nevím co je to, a jak se to jmenuje. Ale nějak mě ty vlny nesly dál a dál, nešlo jim uniknout, nešlo…

Pokračování cesty na vlnách citu s velkym "L"

Ó, ne, ne, to není možné. Ten blázen, Dantes (jaxem o něm psal minule - https://mira.signaly.cz/1201/jarni-putovani-ii-poeticke-aneb ) ten rukopis roztrhal. Roztrhal ho dřív, než…

Jarní putování

Byl tu jeden z krásných dní, kdy poutníkovi není úsměv cizí. Kdy myslí na všechnu krásu světa, přírody a děvčat kolem. Nicméně i přese všechnu snahu, či touhu po úplné radosti mu…