Militia Immaculatae - Rytířstvo Neposkvrněné Panny Marie

Základní informace

Popis společenství:

Pro všechny členy, nebo třeba jen sympatizanty hnutí Militia Immaculatae 


Co je to MI?

MI jsou první písmena latinského názvu Militia Immaculatae (Rytířstvo Neposkvrněné) a označují ctitele - následovníky Neposkvrněné Panny Marie. Rytířstvo Neposkvrněné je hnutím mariánským a apoštolským, které založil v Římě r. 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe. Členové hnutí se nazývají rytíři a rytířky Neposkvrněné.

http://immaculata.minorite.cz/rytirstvo-neposkvrnene/

Cíl hnutí:

Snažit se o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve svaté a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Panny Marie Neposkvrněné.

Podmínky členství:

1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné, jako nástroj v Jejích rukou.

2. Nosit zázračnou medailku.

3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrnšné v sídle kanonicky ustanoveném. Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky vlastnoručně podepsané. Přihlášku zasílejte na adresu: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno.

Prostředky apoštolátu:

1. Pokud je to možné, pomodlit se alespoň jednou denně střelnou modlitbu:

„Ó Maria, bez hříchu počatá oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“

2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, které dovoluje stav, podmínky a okolnosti. Volba prostředků je ponechána na horlivosti a zdravém úsudku každého člena.
Nejúčinnější prostředky jsou: modlitba, pokání a svědectví křesťanského života.

3. Doporučuje se šíření zázračné medailky.Adresa společenství: www.signaly.cz/militia_immaculatae
Správce:
latroj
Číslo společenství (ID): 43589