Mili

Mili / Milena Laššáková (roz.Mišáková) / 40 let

„Náš“ Rodinný život

Teď v době předvánoční se všichni výrobci a prodejci předhánějí v reklamách na své výrobky či služby.Já bych chtěla představit časopis Rodinný život (RŽ) těm, co ho neznají. Proč…

Svatební fotky

Další fotky z naší svatby najdete tu: - od zátoráků - od Krůpů - od Klímů

Svatební oznámení

Tu je naše svatební oznámení. Nevím, jak to půjde otevřít... Snad si poradíte :o) Mili + Jozka.FLV

Litanie k svatému Josefovi

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi! Bože Synu, Vykupiteli světa,…

Novéna ke sv. Josefovi

1. DEN - Patron a vzor snoubenců Bůh zjevil svatému Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný Božímu vnuknutí, přijal pod svou střechu…

Ranní modlitby

Jeden starý mnich ve 4.století řekl: "Když procitneš ze spánku, ze všeho nejdřív hned otevři ústa k chvále Boží a zapěj písně a žalmy. Neboť první zaměstnání, kterým se duch…