Mikinka

Mikinka

Svobodná

Bůh chce s lidmi, které svobodně stvořil, sdílet svůj božský život, aby je skrze svého jediného Syna přijal za adoptivní děti. Tím, že se Bůh zjevuje, chce, aby mu lidé byli schopní odpovědět, poznat ho a milovat víc, než by toho byli schopni sami ze sebe. V Duchu Svatém mají lidé prostřednictvím Ježíše Krista přístup k Otci. On je zprostředkovatelem. Trochu jako poštovní doručovatel. Když ti potřebuje Bůh Otec doručit nějaký „balíček“, udělá to skrze Ducha Svatého, a když Jej chceš oslovit ty, učiníš to také skrze Ducha.

čtema ale já říkám že krom Bible není nic směrodatnějšího.

Víra,naděje a láska..dnes jdu do krypty Máří Magdaleny na společenství