miavan

miavan / Marie Petr Jan Bosco Vaňková / 25 let

Nepoddávej se zármutku a netýrej se starostmi.
Radost srdce je život člověka, veselí prodlužuje věk...