Smích léčí, ale jen ty, kteří se umějí smát. Každý den na nás útočí miliardy slov. Umět mluvit je velký dar, Aby člověk neříkal příliš mnoho hloupostí, dal mu Bůh deset prstů a na každý prst jednu dobrou radu: "Tvoje první slovo má být dobré, druhé slovo má být pravdivé, třetí slovo má být spravedlivé, čtvrté slovo má být velkorysé, páté slovo má být odvážné, šesté slovo má být něžné, sedmé slovo má utěšovat, osmým slovem máš přijímat druhého, devátým máš projevovat respekt a desátým moudrost. Pak už mlč !"

Napsat komentář »