Zdravotníci

Popis společenství

Pro všechny lidi které spojuje pomoc bližním, pro všechny kteří zdravotně pomáhají.

Nástěnka společenství je ti skryta.