Zdravotníci

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Pro všechny lidi které spojuje pomoc bližním, pro všechny kteří zdravotně pomáhají.

Nástěnka společenství je ti skryta.