Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick komentoval článek 22.9.2019.
Matonick komentoval článek 21.9.2019.
Matonick komentoval článek 20.9.2019.
Matonick

JEŽÍŠ KRISTUS - PROSTŘEDNÍK MEZI BOHEM A LIDMI - téma 375 k 25. neděli v mezidobí 22.9.2019

Matonick

Slovo „prostředník“ označuje toho, kdo vstupuje mezi dvě strany, aby je smířil. Ve Starém zákoně je řada postav, které plnili tuto funkci, zvláště Mojžíš, osvoboditel, vůdce, „prostředník“ smlouvy, jak jej označuje také Nový zákon (srov. Gal 3,19;…

Matonick komentoval článek 19.9.2019.
Matonick komentoval článek 18.9.2019.
Matonick komentoval článek 17.9.2019.
Matonick komentoval článek 16.9.2019.
Matonick komentoval článek 15.9.2019.
Matonick komentoval článek 14.9.2019.
Matonick

SMYSL SINAJSKÉ SMLOUVY - vyřešení vztahu mezi Bohem a jeho lidem - téma 374 k 24. neděli v mezidobí 15.9.2019

Matonick

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.9.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 32,7-11.13-14:Izraelci na Sinaji porušili uctíváním zlatého telete zákon smlouvy a úryvek z knihy Exodus popisuje následný Boží…

Matonick komentoval článek 13.9.2019.
Matonick komentoval článek 12.9.2019.
Uživateli Matonick se líbí článek Samozvaný výběr po prázdninové pauze.
Matonick komentoval článek 11.9.2019.
Matonick komentoval článek 10.9.2019.
Matonick komentoval článek 9.9.2019.
Matonick komentoval článek 8.9.2019.
Matonick komentoval článek 7.9.2019.
Matonick

MOUDRÝ BŮH - stvořil svět uspořádaný a s láskou - téma 373 k 23. neděli v mezidobí 8.9.2019

Matonick

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.9.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr9,13-18:Dnes vyslechneme verše poslední části Šalomounovy modlitby, jimiž král prosí Boha o dar moudrosti. Tak jako Moudrost byla u Boha…

Matonick komentoval článek 6.9.2019.
Matonick komentoval článek 5.9.2019.
Matonick komentoval článek 4.9.2019.
Matonick komentoval článek 3.9.2019.
Matonick komentoval článek 25.8.2019.
Matonick komentoval článek 24.8.2019.
Matonick komentoval článek 23.8.2019.
Matonick komentoval článek 22.8.2019.
Matonick

PEKLO - jeho existence a věčnost - téma 371 k 21. neděli v mezidobí 25.8.2019

Matonick

Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí „pekelné tresty“, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha,…

staryvlk Velmi těžké je, aby lidé určili co je tzv. "smrelný hřích".
ve kterém, když člověk zemže, je navěky uvržen do věčného trestu, určitého stupně.
Jedině vševědoucí, všemohoucí , nanejvýš spravedlivý, milosrdný a člověka milující Bůh , to dokáže a proto Jeho rozhodnutí při posledním dnu bude nanejvýš spravedlivé.

Matonick komentoval článek 21.8.2019.
Matonick komentoval článek 20.8.2019.
Matonick komentoval článek 19.8.2019.
Matonick komentoval článek 18.8.2019.
Matonick komentoval článek 17.8.2019.
Matonick

ZÁKLADNÍ CTNOST SPRAVEDLNOSTI - Dávat každému co mu patří. - téma 370 ke 20. neděli v mezidobí 18.8.2019

Matonick

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18.8.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 38,4-6.8-10:Křesťanská tradice považuje proroka Jeremiáše, za předobraz trpícího Ježíše. O jeho nespravedlivém utrpení…

Matonick komentoval článek 16.8.2019.
Matonick komentoval článek 15.8.2019.
Matonick komentoval článek 14.8.2019.
Matonick aktualizoval svoje informace.
Matonick

ZÁVAŽNOST HŘÍCHU: SMRTELNÝ A VŠEDNÍ HŘÍCH - téma 369 k 19. neděli v mezidobí 11.8.2019

Matonick

Jaký je rozdíl mezi smrtelným a všedním hříchem, co znamená plné vědomí a souhlas, nedobrovolná nevědomost, hříchy proti Duchu Svatému. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.8.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy Moudrosti (IC) Mdr…

staryvlk Napsal jsem, ale nebylo zveřejněno.
Jsem blokován ?
Panu Matonick, přeji vše nejlepší.
Starý vlk.

staryvlk Zajímavé,
tohle přání bylo zveřejněno ihned.
S.v.

Matonick @ staryvlk Děkuji za přání. Potěšilo mne. Když jsem psal téma o hříchu, myslel jsem na Vás. Vím, že toto téma Vás vždycky zajímalo. Je mi líto, že Vás někdo blokuje, Zdraví Vás M.; Ani mně se teď nedaří komentář odeslat (21.8. 11.36)

Matonick @ staryvlk odesílání trvalo několik minut. Něco se děje!?! Už mi to došlo!. Dnes je přece "slavný" 21.srpen.

staryvlk Pane Matonick děkuji, že jste se ozval.
Zdraví,
Starý vlk.

Matonick komentoval článek U Boha není nic nemožné!.
Matonick

JAK MLUVIT O BOHU - Bůh nás přesahuje. Naše slova nejsou přiměřená k vyjádření Boží velikosti - téma 368 k 18. neděli v mezidobí 4.8.2019

Matonick

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 4.8.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Kazatel (IC) Kaz 1,2;2,21-23 :Říká-li se o něčem, že je to „marnost“, znamená to, že jde o něco mlhavého, pomíjejícího, o jakousi prchavou nejistou…

spitfire Hezké, vypsal jste anotaci k tomu filmu. Pokud jste film viděl, tak to bylo zbytečné. Pokud jste film neviděl, dává ta anotace "smysl".

Samo osobě ještě není handicap pokud jste film neviděl. Handicap je až to, kdy předpokládáte, že výsledný tvar díla, jehož autorem je takové zlobivé dítě jako Herzog, bude slepě kopírovat nějakou přiloženou anotaci.

Klaus Kinski u Herzoga nikdy nepředstavoval herce. Herzog co by potulný kejklíř si sebou Kinského vozil jako tajemné divoké zvíře, které ovládá, i když jak pravý legenda, byla situace, kdy byl připraven jej utratit.

Matonick Aguirre, hněv Boží

Aguirre, der Zorn Gottes

Aguirre, the Wrath of God
Dobrodružný / Drama / Historický / Životopisný
Západní Německo, 1972, 95 min
Režie:
Werner Herzog
Scénář:
Werner Herzog
Kamera:
Thomas Mauch
Hudba:
Popol Vuh
Hrají:
Klaus Kinski,

Matonick

JEŽÍŠ NÁS UČÍ SE MODLIT . MODLITBA PÁNĚ – VZOR MODLITBY - téma 367 k 17. neděli v mezidobí 28.7.2019.

Matonick

Jednoho dne se Ježíš modlil na nějakém místě. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky" (Lk 11,1). A jako odpověď na tuto prosbu Pán svěřil svým učedníkům a své církvi modlitbu: „Otčenáš“…

Matonick

PUTUJÍCÍ BOŽÍ LID - téma 366 k 16. neděli v mezidobí 21.7.2019

Matonick

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 18,1-10a:Bůh s láskou stvořil člověka se záměrem připravit mu slavnou budoucnost. Když se Hospodin jednoho dne zjevil v podobě…

staryvlk Ano. poslední dny tohoto světa se přibližují vzrůstající rychlostí a každý dostane co mu náleží, protože nás bude soudit Ten který je vševědoucí.

Matonick

LÁSKA K BLIŽNÍMU - Příkaz, řád a úkony lásky k bližnímu a hříchy proti ní - téma 365 k 15. neděli v mezidobí 14.7.2019

Matonick

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 30,10-14:Text prvního čtení nám předkládá Mojžíšovu výzvu k poslušnosti a k plnění Hospodinových přikázání. V rámci smlouvy…

Matonick

TEOLOGIE SV. PAVLA. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech , který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech - téma 364-14.neděle v mezidobí 7.7-2019

Matonick

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 66,10-14c:Úryvek z knihy proroka Izaiáše je radostným vyjádřením jednoho z velkých Božích zaslíbení. Je předpovědí slavné…

radim24 2 Makabejští 12:42 "Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn"

To že to dělali oni neznamená, že bychom to měli dělat my. Stavět na tom novou teologii je vytváření nového náboženství. Ježíš neřekl že to máme dělat. Dal přitom jiné přikázání. Bylo to jeho osobní přesvědčení, ale v bibli nikde není tato věc jasně řečena. Jsou to všechno jen vaše domněnky a přání.

Ono to ale nedává smysl uspořádávat oběti za mrtvé, protože mrtvý už je mrtvý. Obětování zvířat mělo smysl jen za živé lidi. Obětovalo se přece proto, aby dotyčný nezemřel. Odplatou hříchu je smrt, říká bible. Tito už byli mrtvý, kvůli svému hříchu. Počínání Judy tak vyhodnocuji jako neposlušnost vůči Bohu, podobné jako když Izrael neposlech Boha když měli vkročit do zaslíbené země a zaútočit.

radim24 Neposlechli a Bůh je ztrestal. A když Bůh řekl ne, tak oni zase ano, a zase neposlechli a zase zhřešili a zase byli potrestáni. Podle mě Judova akce byla akcí stejně svévolnou jako toho času, když neposlechli Boha. Oběti za hřích byly přesně vytyčeny zákonem, to co udělal Juda tedy vypadá jako neposlušnost Zákona.

Matonick

DÍLO A ODKAZ SV. CYRILA A METODĚJE - téma 363 - Slavnost Cyrila a Metoděje - 5.7.2019 - homilie dějepisná.

Matonick

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2013 -pátekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Každoročně si 5. července připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce…

Matonick

STÍNY NA NAŠICH ODLOUČENÝCH BRATRECH-Kristus založil církev jednu a jedinou. Téma 362-13. neděle v mezidobí 30.6.2019.

Matonick

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.6.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 19,16b.19-21:Úryvek z první knihy Královské čerpá ze životopisu proroka Eliáše z doby těsně před jeho odchodem na věčnost.…

Říkají o něm:


staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !
Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého

Přátelé / 5

Další přátele »