Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick komentoval článek 23.8.2019.
Matonick komentoval článek 22.8.2019.
Matonick

PEKLO - jeho existence a věčnost - téma 371 k 21. neděli v mezidobí 25.8.2019

Matonick

Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí „pekelné tresty“, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha,…

Matonick komentoval článek 21.8.2019.
Matonick komentoval článek 20.8.2019.
Matonick komentoval článek 19.8.2019.
Matonick komentoval článek 18.8.2019.
Matonick komentoval článek 17.8.2019.
Matonick

ZÁKLADNÍ CTNOST SPRAVEDLNOSTI - Dávat každému co mu patří. - téma 370 ke 20. neděli v mezidobí 18.8.2019

Matonick

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18.8.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 38,4-6.8-10:Křesťanská tradice považuje proroka Jeremiáše, za předobraz trpícího Ježíše. O jeho nespravedlivém utrpení…

Matonick komentoval článek 16.8.2019.
Matonick komentoval článek 15.8.2019.
Matonick komentoval článek 14.8.2019.
Matonick aktualizoval svoje informace.
Matonick

ZÁVAŽNOST HŘÍCHU: SMRTELNÝ A VŠEDNÍ HŘÍCH - téma 369 k 19. neděli v mezidobí 11.8.2019

Matonick

Jaký je rozdíl mezi smrtelným a všedním hříchem, co znamená plné vědomí a souhlas, nedobrovolná nevědomost, hříchy proti Duchu Svatému. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.8.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy Moudrosti (IC) Mdr…

staryvlk Napsal jsem, ale nebylo zveřejněno.
Jsem blokován ?
Panu Matonick, přeji vše nejlepší.
Starý vlk.

staryvlk Zajímavé,
tohle přání bylo zveřejněno ihned.
S.v.

Matonick @ staryvlk Děkuji za přání. Potěšilo mne. Když jsem psal téma o hříchu, myslel jsem na Vás. Vím, že toto téma Vás vždycky zajímalo. Je mi líto, že Vás někdo blokuje, Zdraví Vás M.; Ani mně se teď nedaří komentář odeslat (21.8. 11.36)

Matonick @ staryvlk odesílání trvalo několik minut. Něco se děje!?! Už mi to došlo!. Dnes je přece "slavný" 21.srpen.

Matonick komentoval článek U Boha není nic nemožné!.
Matonick

JAK MLUVIT O BOHU - Bůh nás přesahuje. Naše slova nejsou přiměřená k vyjádření Boží velikosti - téma 368 k 18. neděli v mezidobí 4.8.2019

Matonick

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 4.8.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Kazatel (IC) Kaz 1,2;2,21-23 :Říká-li se o něčem, že je to „marnost“, znamená to, že jde o něco mlhavého, pomíjejícího, o jakousi prchavou nejistou…

radim24 To je jednoduché, Slovo a Skutky musí jít spolu ruku v ruce. To je právě problém pro mnohé křesťany, protože když se neřídí Božím Slovem, tak to udělá v jejich životě hroznou neplechu.

Matonick To máte určitě pravdu. S tím s Vámi souhlasím. Jenom bych dodal, že v tom článku mi šlo o slovo naše, lidské (nikoliv Boží, ale o Bohu), tedy s malým s.

radim24 Já v tom vidím analogii. Když se řídím Božím Slovem, pak jsou i moje slova v souladu se Slovem. Mohl jsem to napsat složitěji: Slovo, slovo a Skutky musí jít spolu ruku v ruce. Ale to už tak jednoduše nezní. Pokud moje skutky jsou v souladu s Božím slovem, pak moje Slova a Skutky mohu psát s velkým písmenem, protože je nečiním sám od sebe, ale Duch Svatý, který je ve mě je činí.

spitfire To co píše Akvinský o Bohu lze použít i na realitu jako takovou. Nahradíte-li slovo Bůh slovem realita, dává to "smysl". Samozřejmě je třeba vypustit takové blbosti jako třeba: nekonečná dokonalost.


"Tím, že církev zastává názor, že lidský rozum je schopen poznat Boha, vyjadřuje svou důvěru, že může mluvit o Bohu ke všem lidem a také se všemi lidmi. Toto přesvědčení je východiskem jejího dialogu s ostatními náboženstvími, s filosofií a vědami, a také s nevěřícími a s ateisty (39)."

Tradovaný klam.* Jsou to různě úrovně. Mluvené slovo VS text. Pointa: text může být i upletený svetr, jenomže pak je tu další úroveň takový text je vlastně obraz.

*Tento klam velmi dobře paroduje Werner Herzog v díle Aguirre, hněv boží.

Matonick Film Wernera Herzoga AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ vypráví příběh expedice konkvistadora Gonzala Pizarra, který v letech 1560-61 vedl hrstku mužů do peruánského deštného pralesa. Skupinku průzkumníků vede Aguirre. Posedlý chamtivostí a šílený touhou po moci se chopí velení, prohlásí se za Boha a jeho hněv a zabije každého, kdo se mu postaví. Jeho neochvějná žízeň po slávě z něj nakonec učiní šílence, který velí jen voru plnému mrtvol a povykujících opic.
Nezdá se mi, že by režisér Herzog (ve filmu herec Klaus Kinský) tím měl ve svém díle zrovna v úmyslu parodovat učení katolické církve o tom, jak mluvit o Bohu.

spitfire Hezké, vypsal jste anotaci k tomu filmu. Pokud jste film viděl, tak to bylo zbytečné. Pokud jste film neviděl, dává ta anotace "smysl".

Samo osobě ještě není handicap pokud jste film neviděl. Handicap je až to, kdy předpokládáte, že výsledný tvar díla, jehož autorem je takové zlobivé dítě jako Herzog, bude slepě kopírovat nějakou přiloženou anotaci.

Klaus Kinski u Herzoga nikdy nepředstavoval herce. Herzog co by potulný kejklíř si sebou Kinského vozil jako tajemné divoké zvíře, které ovládá, i když jak pravý legenda, byla situace, kdy byl připraven jej utratit.

Matonick Aguirre, hněv Boží

Aguirre, der Zorn Gottes

Aguirre, the Wrath of God
Dobrodružný / Drama / Historický / Životopisný
Západní Německo, 1972, 95 min
Režie:
Werner Herzog
Scénář:
Werner Herzog
Kamera:
Thomas Mauch
Hudba:
Popol Vuh
Hrají:
Klaus Kinski,

Matonick

JEŽÍŠ NÁS UČÍ SE MODLIT . MODLITBA PÁNĚ – VZOR MODLITBY - téma 367 k 17. neděli v mezidobí 28.7.2019.

Matonick

Jednoho dne se Ježíš modlil na nějakém místě. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky" (Lk 11,1). A jako odpověď na tuto prosbu Pán svěřil svým učedníkům a své církvi modlitbu: „Otčenáš“…

Matonick

PUTUJÍCÍ BOŽÍ LID - téma 366 k 16. neděli v mezidobí 21.7.2019

Matonick

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 18,1-10a:Bůh s láskou stvořil člověka se záměrem připravit mu slavnou budoucnost. Když se Hospodin jednoho dne zjevil v podobě…

staryvlk Ano. poslední dny tohoto světa se přibližují vzrůstající rychlostí a každý dostane co mu náleží, protože nás bude soudit Ten který je vševědoucí.

Matonick

LÁSKA K BLIŽNÍMU - Příkaz, řád a úkony lásky k bližnímu a hříchy proti ní - téma 365 k 15. neděli v mezidobí 14.7.2019

Matonick

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 30,10-14:Text prvního čtení nám předkládá Mojžíšovu výzvu k poslušnosti a k plnění Hospodinových přikázání. V rámci smlouvy…

Matonick

TEOLOGIE SV. PAVLA. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech , který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech - téma 364-14.neděle v mezidobí 7.7-2019

Matonick

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.7.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 66,10-14c:Úryvek z knihy proroka Izaiáše je radostným vyjádřením jednoho z velkých Božích zaslíbení. Je předpovědí slavné…

radim24 2 Makabejští 12:42 "Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn"

To že to dělali oni neznamená, že bychom to měli dělat my. Stavět na tom novou teologii je vytváření nového náboženství. Ježíš neřekl že to máme dělat. Dal přitom jiné přikázání. Bylo to jeho osobní přesvědčení, ale v bibli nikde není tato věc jasně řečena. Jsou to všechno jen vaše domněnky a přání.

Ono to ale nedává smysl uspořádávat oběti za mrtvé, protože mrtvý už je mrtvý. Obětování zvířat mělo smysl jen za živé lidi. Obětovalo se přece proto, aby dotyčný nezemřel. Odplatou hříchu je smrt, říká bible. Tito už byli mrtvý, kvůli svému hříchu. Počínání Judy tak vyhodnocuji jako neposlušnost vůči Bohu, podobné jako když Izrael neposlech Boha když měli vkročit do zaslíbené země a zaútočit.

radim24 Neposlechli a Bůh je ztrestal. A když Bůh řekl ne, tak oni zase ano, a zase neposlechli a zase zhřešili a zase byli potrestáni. Podle mě Judova akce byla akcí stejně svévolnou jako toho času, když neposlechli Boha. Oběti za hřích byly přesně vytyčeny zákonem, to co udělal Juda tedy vypadá jako neposlušnost Zákona.

Matonick

DÍLO A ODKAZ SV. CYRILA A METODĚJE - téma 363 - Slavnost Cyrila a Metoděje - 5.7.2019 - homilie dějepisná.

Matonick

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2013 -pátekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Každoročně si 5. července připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce…

Matonick

STÍNY NA NAŠICH ODLOUČENÝCH BRATRECH-Kristus založil církev jednu a jedinou. Téma 362-13. neděle v mezidobí 30.6.2019.

Matonick

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.6.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 19,16b.19-21:Úryvek z první knihy Královské čerpá ze životopisu proroka Eliáše z doby těsně před jeho odchodem na věčnost.…

Říkají o něm:


peku říká o něm:
Dobrý přítel Ducha svatého
Martin Venclů říká o něm:
Vysoce vzdělaný člověk, kterého si vážím. Jeho komentáře k nedělním čtením zpracovávané podle projektu českých a moravských biskupů jsou nedocenitelné!
staryvlk říká o něm:
Neochvějně věřící člověk !

Přátelé / 5

Další přátele »