Matonick

Matonick / Leopold Mann

Matonick

To téma je skutečně nesmírně zajímavé a myslím, že bude užitečné se mu dále věnovat a opět se k němu vrátit. Sám jste uvedl několik autorů. Taky mám doma dvě publikace k opakovanému přečtení po létech: „Co je duše?“ (Grün, Müller); „Člověk a duše“ (Jung). Doporučuji! Před 10 roky jsem na toto téma vyslechl několik přednášek od našeho vynikajícího psychologa Prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. emeritního profesora FSS MU v Brně na toto téma. Náhodně jsem teď nalezl odkaz na jednu jeho živou přednášku. S chutí si ji dnes pustím. https://www.salesko.cz/co-vime-o-dusi/ .

Možnápříště

V otázce po duši je lépe studovat teologii než psychologii, protože psychologie hovoří o psychických projevech, aniž by musela věřit v existenci duše. Teologie naopak zvýrazňuje Boží zjevení o ontologickém statutu duše. Proto bych osobně doporučil spíše teologické autory, ptáme-li se po existenci a charakteru duše a jejím sepjetí s tělem.

Zobrazit 9 komentářů »