MOUDRÝ BŮH - stvořil svět uspořádaný a s láskou - téma 373 k 23. neděli v mezidobí 8.9.2019

Matonick

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.9.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr9,13-18:Dnes vyslechneme verše poslední části Šalomounovy modlitby, jimiž král prosí Boha o dar moudrosti. Tak jako Moudrost byla u Boha…