ZÁVAŽNOST HŘÍCHU: SMRTELNÝ A VŠEDNÍ HŘÍCH - téma 369 k 19. neděli v mezidobí 11.8.2019

Matonick

Jaký je rozdíl mezi smrtelným a všedním hříchem, co znamená plné vědomí a souhlas, nedobrovolná nevědomost, hříchy proti Duchu Svatému. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.8.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy Moudrosti (IC) Mdr…